Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 18. júna 2014

Klíma: v rámci prvej výzvy na predkladanie projektov v oblasti klímy je k dispozícii 44 miliónov EUR

Európska komisia dnes vyhlásila prvú výzvu na predkladanie návrhov v rámci nového programu financovania projektov zameraných na oblasť klímy. Podprogramu pre oblasť klímy v rámci programu LIFE sa v roku 2014 poskytne 44,26 milióna EUR na rozvoj a realizáciu inovatívnych spôsobov riešenia problému zmeny klímy v rámci Európy.

Komisárka pre oblasť klímy Connie Hedegaardová vyhlásila: „V rámci nového programu LIFE pre oblasť klímy k dispozícii viac finančných prostriedkov na inovatívne projekty v oblasti klímy v Európe ako kedykoľvek predtým. To pomôže oživiť špičkové technológie s nízkymi emisiami CO2 a zvýšiť už existujúce riešenia v oblasti klímy. Tieto finančné prostriedky nám zároveň pomôžu dosiahnuť ciele právnych predpisov EÚ v oblasti klímy, ako aj politiky. Dnešná výzva na predkladanie návrhov v oblasti klímy za zameriava na pilotné a ukážkové projekty.“

Podprogram je súčasťou programu EÚ LIFE na roky 2014 – 2020 a počas nasledujúcich siedmich rokov poskytne na činnosti súvisiace s klímou 864 miliónov EUR. To takisto podporí lepšiu komunikáciu, spoluprácu a šírenie informácií týkajúcich sa zmiernenia zmeny klímy a adaptačných opatrení.

Organizácie, ktoré majú záujem, sa týmto vyzývajú, aby čo najskôr začali prípravy, a to formou náčrtu projektových nápadov, uzatvárania partnerstiev s príslušnými zainteresovanými stranami a identifikácie dodatočnej finančnej podpory. Nadnárodné projekty sú obzvlášť vítané, pretože cezhraničná spolupráca je nevyhnutná na zaručenie cieľov EÚ v oblasti klímy.

Termín na podanie prihlášok je 16. októbra 2014. Nová výzva na predkladanie návrhov v rámci programu LIFE bude zameraná na prevádzkové granty pre neziskové organizácie, ktoré pôsobia na európskej úrovni v oblasti klímy a životného prostredia a začne sa na jeseň tohto roku.

Súvislosti

LIFE je program financovania EÚ, ktorý prebieha od roku 1992 a spolufinancovalo sa z neho viac ako 4 000 projektov. Program LIFE pre životné prostredie a klímu na roky 2014 – 2020 je rozdelený do dvoch programových období: 2014 – 2017 a 2018 – 2020. Na prvé obdobie je pridelený rozpočet vo výške 449,2 milióna EUR na opatrenia v oblasti klímy, z ktorých 44,26 milióna EUR je k dispozícii v rámci výzvy na predkladanie návrhov v roku 2014.

Toto financovanie je súčasťou pomoci činnostiam v oblasti klímy v rámci rozpočtu EÚ na roky 2014 – 2020. V rámci programu LIFE pre oblasť klímy bude príležitosť aj na financovanie viacerých projektov vyšším zapojením využívania súkromného financovania prostredníctvom pôžičiek a záruk z miestnych bánk.

Ďalšie informácie

Podrobnosti o výzve na predkladanie návrhov

http://ec.europa.eu/clima/policies/budget/life/index_en.htmProgram LIFE pre oblasť klímy

Internetová stránka programu LIFE

Kontaktné osoby:

Pre médiá:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 4971)

Mirna Bratoz (+32 2 298 7278)

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e­mailom.


Side Bar