Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 18. jūnijā

Klimats. Pirmajā klimata projektu konkursā ir pieejami 44 miljoni eiro

Eiropas Komisija šodien izsludināja pirmo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus saskaņā ar jaunu klimata pasākumu projektu finansēšanas programmu. No LIFE klimata pasākumu apakšprogrammas 2014. gadā piešķirs 44,26 miljonus eiro, lai izstrādātu un ieviestu novatoriskus veidus, kā reaģēt uz klimata pārmaiņu radītajām problēmām visā Eiropā.

Par klimata politiku atbildīgā Eiropas Komisijas locekle Konnija Hēdegorda sacīja: “Jaunā LIFE programmas klimata pasākumu apakšprogramma novatoriskiem klimata projektiem visā Eiropā piedāvā vairāk līdzekļu nekā jebkad agrāk. Tas palīdzēs radīt progresīvas mazoglekļa tehnoloģijas un veicināt pašreiz pieejamo risinājumu izmantošanu. Šie līdzekļi arī palīdzēs sasniegt ES klimata tiesību aktu un politikas mērķus. Šodienas uzaicinājums iesniegt priekšlikumus attiecas uz izmēģinājuma, demonstrējumu un paraugprakses projektiem.”

Šī apakšprogramma ir daļa no ES programmas LIFE 2014.–2020. gadam un nākamo septiņu gadu laikā klimata pasākumiem atvēlēs 864 miljonus eiro. Tā atbalstīs arī labāku komunikāciju, sadarbību un informācijas izplatīšanu saistībā ar klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās pasākumiem.

Ieinteresētās organizācijas ir aicinātas pēc iespējas drīzāk veikt sagatavošanas pasākumus: attīstīt projekta ieceri, veidot partnerības ar attiecīgām ieinteresētajām personām un apzināt iespējas iegūt papildu finansiālo atbalstu. Īpaši tiek gaidīti starptautiski projekti, jo ES mērķu sasniegšanai klimata jomā būtiska ir pārrobežu sadarbība.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2014. gada 16. oktobrim. Nākamajā LIFE priekšlikumu konkursā piedāvās darbības dotācijas bezpeļņas organizācijām, kas Eiropas līmenī nodarbojas ar klimata un vides jautājumiem. Šo konkursu izsludinās šoruden.

Pamatinformācija

Programma LIFE ir ES finansēšanas instruments, kas kopš 1992. gada ir līdzfinansējis vairāk nekā 4000 projektu. ES vides un klimata pasākumu programma LIFE 2014.–2020. gadam ir iedalīta divos plānošanas periodos — 2014. g.–2017. g. un 2018. g.–2020. g. Pirmajā periodā klimata pasākumiem ir atvēlēts 449,2 miljonu eiro vērts budžets, no kura 44,26 miljoni eiro ir pieejami 2014. gada priekšlikumu konkursam.

Šis finansējums ietilpst klimata pasākumu atbalstā, kas tiek sniegts no ES budžeta 2014.–2020. gadam. No LIFE klimata pasākumu apakšprogrammas būs iespējams finansēt vēl vairāk projektu, piesaistot privātu finansējumu aizdevumu un garantiju veidā no vietējām bankām.

Plašāka informācija

Sīkāk par uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus

http://ec.europa.eu/clima/policies/budget/life/index_en.htmLIFE klimata pasākumu apakšprogramma 

Tīmekļa vietne par LIFE

Kontaktpersonas:

Presei:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Mirna Bratoz (+32 2 298 72 78)

Informatīvais dienests Europe Direct, tālrunis 00 800 6 7 8 9 10 11 vai e–pasts


Side Bar