Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. birželio 18 d.

Klimatas: per pirmąjį projektų klimato srityje konkursą numatyta paskirstyti 44 mln. eurų finansavimą

Šiandien Europos Komisija paskelbė pirmąjį kvietimą teikti paraiškas pagal naująją finansavimo programą, skirtą klimato veiksmų projektams. Pagal antrinę Klimato politikos programą LIFE 2014 m. bus skirta 44,26 mln. eurų, kad Europoje būtų sukurti ir įdiegti nauji klimato kaitos klausimų sprendimo būdai.

Už klimato politiką atsakinga Europos Komisijos narė Connie Hedegaard: „Pagal naująją klimato politikos programą LIFE inovaciniams klimato srities projektams Europoje numatyta skirti daugiau lėšų nei kada nors anksčiau. Tai padės diegti pažangias mažo anglies dioksido kiekio technologijas ir plačiau pritaikyti jau parengtus klimato kaitos problemų sprendimus. Šios lėšos taip pat padės siekti ES klimato srities teisės aktų ir politikos tikslų. Šiandien paskelbtas konkursas skirtas bandomiesiems, parodomiesiems ir geriausios praktikos projektams.“

Ši antrinė programa yra 2014–2020 m. ES programos LIFE dalis, pagal ją per ateinančius septynerius metus klimato srities veiksmams bus skirta 864 mln. eurų. Pagal ją taip pat bus padedama gerinti komunikaciją, bendradarbiavimą ir informacijos apie klimato kaitos poveikio švelninimą ir prisitaikymo veiksmus sklaidą.

Suinteresuotos organizacijos raginamos pradėti rengtis kuo anksčiau – plėtoti projektų idėjas, partnerystes su atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis ir nustatyti papildomos finansinės paramos šaltinius. Ypač laukiami tarptautiniai projektai, nes tarpvalstybinis bendradarbiavimas yra esminis norint užtikrinti, kad būtų pasiekti ES klimato srities tikslai.

Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos iki 2014 m. spalio 16 d. Per kitą LIFE konkursą, kuris bus paskelbtas šį rudenį, bus skirstomos veiklos dotacijos ne pelno organizacijoms, dalyvaujančioms Europos lygmeniu sprendžiant klimato ir aplinkos klausimus.

Pagrindiniai faktai

LIFE yra ES finansavimo programa, vykdoma nuo 1992 m. Pagal ją dalinis finansavimas skirtas jau daugiau 4 000 projektų. 2014–2020 m. ES aplinkos ir klimato politikos programa LIFE suskirstyta į du programavimo laikotarpius: 2014–2017 m. ir 2018–2020 m. Per pirmąjį laikotarpį veiksmams klimato srityje skirtas 449,2 mln. eurų biudžetas, iš kurių 44,26 mln. eurų bus paskirstyta per 2014 m. konkursus.

Šios lėšos yra dalis paramos klimato politikos veiklai, numatytos skirti pagal 2014–2020 m. ES biudžetą. Pagal klimato politikos programą LIFE taip pat bus galima finansuoti daugiau projektų, tam paskolomis ir garantijomis per vietos bankus pritraukiant privačių lėšų.

Daugiau informacijos

Informacija apie kvietimą teikti paraiškas

Klimato politikos programa LIFE 

LIFE interneto svetainė

Asmenys ryšiams:

Žiniasklaidai:

Isaac Valero Ladron, tel. +32 2 296 49 71

Mirna Bratoz , tel. +32 2 298 72 78)

Visuomenei: Europe Direct tel. 00 800 6 7 8 9 10 11, e. paštas


Side Bar