Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel, 18. kesäkuuta 2014

Ilmasto: 44 miljoonaa euroa ilmastohankkeiden rahoitukseen

Euroopan komissio käynnisti tänään ensimmäisen ehdotuspyynnön uudessa ohjelmassa, josta rahoitetaan ilmastotoimien hankkeita. Life-ohjelman ilmastotoimia koskevasta alaohjelmasta myönnetään 44,26 miljoonaa euroa vuonna 2014. Ohjelmassa on tarkoitus kehittää ja toteuttaa innovatiivisia keinoja, joilla vastataan ilmastonmuutoksen haasteisiin kaikkialla Euroopassa.

Ilmastokomissaari Connie Hedegaardin mukaan uudessa Life-ohjelman ilmastotoimia koskevassa alaohjelmassa on käytettävissä enemmän määrärahoja kuin koskaan aiemmin eri puolilla Eurooppaa toteutettaviin innovatiivisiin ilmastohankkeisiin. Hedegaardin mukaan näin voidaan edistää vähähiilisen huipputeknologian toteutumista ja jo olemassa olevien ilmastoratkaisujen laajempaa käyttöönottoa. "Tämä rahoitus myös auttaa saavuttamaan EU:n lainsäädännön ja politiikan tavoitteet. Tämänpäiväinen ehdotuspyyntö koskee pilotti- ja demonstrointihankkeita sekä parhaita käytäntöjä koskevia hankkeita", Hedegaard lisäsi.

Alaohjelma on osa Life-ohjelmaa vuosiksi 2014–2020, ja siitä myönnetään 864 miljoonaa euroa ilmastotoimiin seuraavan seitsemän vuoden aikana. Rahoituksen avulla myös lisätään tiedottamista toimista, joilla pyritään hillitsemään ilmastonmuutosta ja edistämään sopeutumista siihen, sekä tätä koskevaa yhteistyötä.

Asiasta kiinnostuneita organisaatioita kehotetaan ryhtymään valmistelutoimiin mahdollisimman pian kehittämällä hankeideoita, muodostamalla yhteistyökumppanuuksia alan toimijoiden kanssa ja etsimällä täydentävää rahoitusta. Valtioidenväliset hankkeet ovat erityisen tervetulleita, sillä rajatylittävä yhteistyö on olennaisen tärkeää EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamiselle.

Hakemus on jätettävä viimeistään 16. lokakuuta 2014. Seuraava Life-ehdotuspyyntö koskee toiminta-avustuksia voittoa tavoittelemattomille järjestöille, jotka käsittelevät ilmasto- ja ympäristöasioita Euroopan tasolla, ja se käynnistetään ensi syksynä.

Tausta

Life on EU:n rahoitusohjelma, joka käynnistyi vuonna 1992 ja josta on yhteisrahoitettu yli 4 000 hanketta. EU:n ympäristö- ja ilmastotoimien Life-ohjelma vuosille 2014–2020 jakautuu kahteen ohjelmakauteen: 2014-2017 ja 2018-2020. Ensimmäisellä kaudella ilmastotoimiin on varattu 449,2 miljoonaa euroa, josta 44,26 miljoonaa euroa on käytettävissä vuoden 2014 ehdotuspyynnössä.

Tämä rahoitus muodostaa osan ilmastotoimien tuesta EU:n budjetissa vuosille 2014-2020. Life-ohjelman ilmastotoimia koskevassa alaohjelmassa on myös mahdollista rahoittaa enemmän hankkeita keräämällä yksityistä rahoitusta lainojen ja takuiden avulla paikallisten pankkien kautta.

Lisätietoja

Ehdotuspyyntöä koskevat tiedot

http://ec.europa.eu/clima/policies/budget/life/index_en.htmLife-ohjelman Ilmastotoimet-alaohjelma 

LIFE–kotisivu

Yhteyshenkilöt:

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Mirna Bratoz (+32 2 298 72 78)

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti


Side Bar