Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 18. juni 2014.

Klima: 44 mio. EUR stilles til rådighed i forbindelse med den første indkaldelse af klimaprojekter

Europa-Kommissionen har i dag offentliggjort den første indkaldelse af forslag som led i et nyt støtteprogram for projekter på klimaområdet. Delprogrammet for klimaindsatsen under Life stiller 44,26 mio. EUR til rådighed til EU-dækkende udvikling og gennemførelse af innovative metoder til at imødegå de udfordringer, som følger af klimaændringerne.

Klimakommissær Connie Hedegaard siger: "Det nye Life-program for klimaindsatsen stiller flere midler til rådighed til innovative klimaprojekter i hele Europa end nogensinde før. Dette vil bidrage til at virkeliggøre avancerede lavemissionsteknologier og udbygge de klimaløsninger, som allerede findes. Midlerne vil også bidrage til at nå målsætningerne i EU's klimalovgivning og klimapolitik. Den indkaldelse af forslag, der lanceres i dag, er rettet mod pilot-, demonstrations- og bedste praksis-projekter."

Delprogrammet er en del af EU's Life-program for 2014-2020 og stiller 864 mio. EUR til rådighed for klimaindsatsen i løbet af de næste syv år. Delprogrammet vil også støtte øget kommunikation, samarbejde og formidling om og af begrænsning og tilpasning til klimaændringer.

Interesserede organisationer opfordres til hurtigst muligt at indlede forberedelserne og udvikle projektidéer, danne partnerskaber med relevante interesseparter og finde supplerende finansiel støtte. Tværnationale projekter er særlig velkomne, idet samarbejde på tværs af grænserne er væsentligt for at sikre EU's klimamål.

Ansøgningsfristen er den 16. oktober 2014. Næste indkaldelse af Life-forslag offentliggøres i efteråret og vil fokusere på driftstilskud til nonprofitorganisationer, der er aktive på europæisk plan på klima- og miljøområdet.

Baggrund

Life er et EU-støtteprogram, som har kørt siden 1992 og har medfinansieret mere end 4 000 projekter. EU's Life-program for miljø- og klimaindsatsen 2014-2020 er opdelt i to programmeringsperioder: 2014-2017 og 2018-2020. I den første periode er et budget på 449,2 mio. EUR afsat til klimaindsatsen, hvoraf 44,26 mio. EUR stilles til rådighed i forbindelse med indkaldelsen af forslag i 2014.

Denne finansiering er en del af den støtte til klimatiltag, som er afsat på EU-budgettet for 2014-2020. Life-programmet for klimaindsatsen vil også have mulighed for at støtte flere projekter ved at mobilisere privat finansiering igennem lån og garantier fra lokale banker.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om indkaldelsen af forslag

http://ec.europa.eu/clima/policies/budget/life/index_en.htmKlimaindsatsen under Life 

Hjemmeside for Life

Contacts:

For the press:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Mirna Bratoz (+32 2 298 72 78)

For the public: Europe Direct by phone 00 800 6 7 8 9 10 11 or by e­mail


Side Bar