Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 18. června 2014

Na klimatické projekty se rozdělí 44 milionů eur

Evropská komise dnes zahájila první výzvu k předkládání návrhů v rámci nového programu financování pro projekty týkající se klimatu. Z podprogramu LIFE pro oblast klimatu bude v roce 2014 vynaloženo 44,26 milionu eur na vývoj a zavedení inovativních způsobů, jak reagovat na změnu klimatu v Evropě.

Komisařka pro oblast klimatu Connie Hedegaardová k tomu uvedla: „Nový program LIFE pro oblast klimatu dává na inovativní klimatické projekty po celé Evropě k dispozici více finančních prostředků než kdy předtím. Díky tomu budou moci vzniknout špičkové nízkouhlíkové technologie a rozšíří se již existující klimatické projekty. Tyto prostředky rovněž přispějí k dosažení cílů stanovených v příslušných předpisech a strategiích EU. Dnešní výzva k předkládání návrhů se týká pilotních a demonstračních projektů a projektů využívajících osvědčené postupy.“

Uvedený podprogram je součástí evropského programu LIFE na období 2014–2020. Během příštích sedmi let z něj bude na oblast klimatu vynaloženo 864 milionů eur. Podpoří také zlepšování komunikace, spolupráce a šíření informací o opatřeních na zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně.

Organizace, které chtějí nějaký projekt předložit, by měly co nejdříve začít s přípravami, tedy rozpracovat projektové náměty, vytvořit partnerství s příslušnými subjekty a hledat doplňkovou finanční podporu. Zvláště vítány jsou nadnárodní projekty, protože spolupráce napříč členskými státy má pro dosažení klimatických cílů EU zásadní význam.

Přihlášky lze podávat do 16. října 2014. Příští výzva k předkládání návrhů v rámci programu LIFE, která bude zahájena na podzim, se zaměří na granty na provozní náklady pro neziskové organizace působící v oblasti klimatu a životního prostředí na evropské úrovni.

Souvislosti

LIFE je finanční program EU, který běží již od roku 1992 a z něhož bylo spolufinancováno přes 4 000 projektů. Program EU pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) na období 2014–2020 je rozdělen do dvou období: 2014–2017 a 2018–2020. V tom prvním je na oblast klimatu vyčleněn rozpočet ve výši 449,2 milionu eur, z čehož 44,26 milionu eur je k dispozici v rámci letošní výzvy k předkládání návrhů.

Tyto částky jsou součástí podpory na klimatická opatření v rámci rozpočtu EU na období 2014–2020. Pokud se pomocí půjček a záruk podaří přes místní banky získat soukromý kapitál, bude z podprogramu pro oblast klimatu možné financovat více projektů.

Další informace

Podrobnosti týkající se výzvy k předkládání návrhů

http://ec.europa.eu/clima/policies/budget/life/index_en.htmLIFE – oblast klimatu 

Internetové stránky programu LIFE

Kontaktní osoby:

Pro tisk:

Isaac Valero Ladron (+32 22964971)

Mirna Bratoz (+32 2 2987278)

Pro veřejnost: služba Europe Direct, tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e-mail


Side Bar