Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 18 юни 2014 г.

Климат: 44 милиона евро ще бъдат предоставени по първата покана за проекти за действия за климата

Днес Европейската комисия отправи първата покана за представяне на предложения по новата програма за финансиране на проекти, посветени на действията в областта на климата. В рамките на подпрограмата за действия за климата по програма LIFE през 2014 г. ще бъдат предоставени 44,26 милиона евро за разработване и осъществяване на новаторски начини за справяне с изменението на климата в Европа.

Европейският комисар за действия по климата Кони Хедегор заяви: „По новата програма LIFE за действия за климата се предоставят повече средства от когато и да било за новаторски проекти в цяла Европа. Те ще спомогнат за създаване на модерни нисковъглеродни технологии и за по-широко прилагане на вече съществуващите решения. С помощта на тези средства ще бъдат постигнати целите на ЕС за законодателство и политики в областта на климата. Днешната покана за предложения е насочена към пилотни и демонстрационни проекти и проекти за добри практики.“

Подпрограмата е част от програмата LIFE за периода 2014-2020 г. и ще предостави 864 милиона евро за действия по климата през следващите седем години. Средствата ще се използват и за подобряване на комуникациите, сътрудничеството и разпространението на информация за действията за смекчаване на изменението на климата и адаптиране към него.

Заинтересованите организации се приканват да започнат подготовка възможно най-рано, като разработват идеите си за проекти, изграждат партньорства със съответните заинтересовани лица и търсят допълнителна финансова подкрепа. Особено ценни са транснационалните проекти, тъй като трансграничното сътрудничество е от съществено значение за постигане на целите на ЕС в областта на климата.

Крайният срок за подаване на кандидатури е 16 октомври 2014 г. Следващата покана за представяне на предложения по програма LIFE ще бъде насочена към безвъзмездните средства за оперативни разходи за организации с нестопанска цел, действащи на европейско равнище в областта на климата и екологията, и ще бъде публикувана тази есен.

Контекст

LIFE е програма на ЕС за финансиране, която действа от 1992 г. и е съфинансирала над 4000 проекта. Програма LIFE за околната среда и климата 2014-2020 г. е разделена на два програмни периода: 2014-2017 г. и 2018-2020 г. През първия период за действия в областта на климата са отделени 449,2 милиона евро, от които 44,26 милиона са на разположение в рамките на поканата за предложения за 2014 г.

Това финансиране е част от средствата, предвидени за дейности за климата в бюджета на ЕС за 2014-2020 г. Действията за климата по програма LIFE ще позволят финансиране на повече проекти чрез привличане на частно финансиране чрез заеми и гаранции от местни банки.

За повече информация:

Подробности за поканата за предложения

http://ec.europa.eu/clima/policies/budget/life/index_en.htmДействия по климата LIFE 

Уебсайт на програма LIFE

За контакти:

За медиите:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Mirna Bratoz (+32 2 298 72 78)

За гражданите: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar