Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES NL

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 24. tammikuuta 2014

Innovaatiopääkaupunki valitaan kuuden finalistin joukosta

Ensimmäisen Euroopan innovaatiopääkaupungin valitseminen on loppusuoralla – iCapital-kilpailun (IP/13/808) finalisteiksi alkukarsinnan jälkeen valitut kaupungit ovat Barcelona, Espoo, Grenoble, Groningen, Malaga ja Pariisi. Riippumattoman asiantuntijapaneelin loppukilpailuun valitsemat kuusi kaupunkia tavoittelevat 500 000 euron suuruista palkintoa. Palkintosumma myönnetään kaupungille, joka luo parhaan ”innovointiekosysteemin”, jossa kansalaiset, julkisyhteisöt, tiedemaailma ja yritykset yhdistävät voimavaransa. Palkinnon tarkoituksena on auttaa kyseistä kaupunkia tehostamaan innovointitoimiaan. Voittajakaupunki julkistetaan vuoden 2014 innovaatiokonventissa. Kyseinen Euroopan tärkein innovaatiotapahtuma järjestetään Brysselissä 10. ja 11. maaliskuuta (#euic2014).

Tutkimus-, innovointi- ja tiedeasioista vastaava komissaari Máire Geoghegan-Quinn totesi kiinnostuksen kilpailua kohtaan olleen valtava. ”Hakijakaupunkeja oli kaikkiaan 58, mikä on osoitus eurooppalaisten julkishallintojen aidosta halusta vauhdittaa innovointia ja nykyaikaistaa ja parantaa kansalaisille suunnattuja palveluja. Kilpailussa voi lopulta olla vain yksi voittaja, mutta kaikki voivat oppia toisiltaan jakamalla parhaita ideoita”, Geoghegan-Quinn sanoi.

iCapital-kilpailulla halutaan kannustaa kaupunkeja vauhdittamaan innovointia ja luomaan kaupunkien verkosto, jossa voidaan jakaa tulevaisuuden kannalta parhaita ideoita. Kaupungit arvioitiin niiden tähänastisten aloitteiden perusteella ja sen mukaan, millaisia ideoita niillä on innovointikykynsä kehittämiseksi jatkossa. Finalistit ja niiden tärkeimmät saavutukset ovat seuraavat:

BARCELONA, Espanja, on ottanut käyttöön uutta teknologiaa kaupungin ja sen asukkaiden lähentämiseksi;

ESPOO, Suomi, on luonut strategisia kumppanuuksia tiedemaailman, yritystoiminnan ja luovan toiminnan välille;

GRENOBLE, Ranska, investoi tieteen ja teknologian läpimurtoihin hyödyntämällä tutkimuksen, koulutuksen ja teollisuuden välistä synergiaa;

GRONINGEN, Alankomaat, hyödyntää uusia käsitteitä, välineitä ja prosesseja älykkään, käyttäjälähtöisen energiajärjestelmän kehittämiseksi;

MALAGA, Espanja, on kehittänyt uuden kaupunkien elvyttämismallin, jossa ihmiset ja luovat toimialat tekevät yhteistyötä ja vauhdittavat kasvua;

PARIISI, Ranska, soveltaa kunnan omistuksessa olevaan omaisuuteen kokeellisia, innovatiivisia ratkaisuja, joita erityyppiset yritykset kehittävät.

Tausta

Innovointi on keskeistä talouskasvun ja yritysten kilpailukyvyn kannalta, ja se kuuluu olennaisena osana EU:n Eurooppa 2020 -strategiaan. EU:n väestöstä kaksi kolmasosaa asuu nykyään kaupunkialueilla. Sen vuoksi kyseisten alueiden merkitys on suuri pyrittäessä lisäämään innovointia Euroopassa.

Lisätietoja:

www.ec.europa.eu/icapital

www.ec.europa.eu/euic2014

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Yhteyshenkilöt:

Michael Jennings (+32-2 2963388) Twitter: @ECSpokesScience

Inmaculada Martinez Garcia (+32-2 2987303)


Side Bar