Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 17. junija 2014

Zaposlovanje: nova evropska mapa kompetenc za lažje zaposlovanje v gostinskem sektorju

Evropska komisija je danes predstavila evropsko mapo kompetenc na področju gostinstva. Gre za orodje, ki naj bi olajšalo povezovanje iskalcev zaposlitve in delodajalcev v gostinskem in turističnem sektorju v Evropi. Mapa kompetenc delavcem in delodajalcem omogoča, da premostijo jezikovne ovire in primerjajo spretnosti delavcev v gostinskem sektorju, s čimer zaposlovanje v sektorju postane bolj enostavno. Mapa kompetenc je v vseh uradnih jezikih EU na voljo na evropskem portalu za zaposlitveno mobilnost EURES. V prihodnosti se bo razširila tudi na druge sektorje.

Evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje László Andor je dejal: „Evropska mapa kompetenc na področju gostinstva je pomembno in praktično orodje za spodbujanje mobilnosti evropskih delavcev, zlasti mladih, v sektorju, ki ima velik potencial za rast. Ta pobuda je prav tako dober primer, kaj lahko prinese socialni dialog med organizacijami delavcev in delodajalcev na evropski ravni. Veselimo se že, da se bo tako sodelovanje razširilo tudi na druge sektorje trga dela.“

Mapa kompetenc je pobuda, ki jo je Komisija pripravila v sodelovanju z organizacijami delavcev in delodajalcev v gostinskem sektorju: krovnim združenjem HOTREC, ki predstavlja hotele, restavracije, bare in podobna podjetja v Evropi, ter evropsko federacijo sindikatov v prehrambnem, kmetijskem in turističnem sektorju EFFAT.

V mapi kompetenc lahko delavci v enostavno dostopnem formatu navedejo vse spretnosti in kompetence, ki so jih pridobili med izobraževanjem, usposabljanjem in s praktičnimi delovnimi izkušnjami. Mapa dopolnjuje tradicionalni življenjepis in delodajalcem omogoča, da hitro premostijo jezikovne ovire in najdejo usposobljene delavce, ki lahko zapolnijo njihova prosta delovna mesta. Tako je usklajevanje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela v gostinskem sektorju lažje.

Evropska mapa kompetenc je prva v seriji map, namenjenih najbolj mobilnim sektorjem evropskega gospodarstva. Komisija se je zavezala, da bo podpirala mobilnost na evropskem trgu dela, ki je eden od načinov za izboljšanje zaposlovanja, in da bo še naprej sodelovala s partnerji, da bi se evropska mapa kompetenc razširila tudi na druge zelo mobilne sektorje v Evropi.

Ozadje

Aprila 2014 je bilo v EU več kot pet milijonov oseb, mlajših od 25 let, brezposelnih, kar pomeni, da je bila skupna stopnja brezposelnosti mladih 22,5 %. Zato je še bolj pomembno, da se podpira sektorje, ki so mladim že od nekdaj dajali priložnosti, na primer gostinski in turistični sektor.

Evropska študija, objavljena ob koncu leta 2013, je pokazala, da ima gostinski sektor ključno vlogo pri boju proti brezposelnosti mladih in da je bistven za zaposlovanje, rast in zdravje drugih sektorjev. Te ugotovitve so potrdili tudi statistični podatki o trgu dela, ki so pokazali, da se je zaposlovanje v gostinskem sektorju v obdobju od 2000 do 2010 povečevalo za 2,9 % na leto, s čimer je bilo ustvarjenih 2,5 milijona novih delovnih mest. Povprečna raven rasti v EU je bila 0,7 %.

Za spodbujanje uvajanja mape kompetenc bodo Evropska komisija, HOTREC, EFFAT in EURES med 23. in 27. junijem 2014 organizirali tematski teden o evropski mapi kompetenc na področju gostinstva. Odvijal se bo na družbenih medijih partnerjev, kjer bodo iskalcem zaposlitve ter delodajalcem v gostinskem in turističnem sektorju po vsej Evropi predstavljene značilnosti novega orodja.

Več informacij

Video o evropski mapi kompetenc na področju gostinstva

Evropska mapa kompetenc na področju gostinstva – vodnik za delodajalce

Evropska mapa kompetenc na področju gostinstva – vodnik za iskalce zaposlitve

EURES

EURES Fact sheet 

EFFAT Fact sheet 

HOTREC Fact sheet

Spletišče komisarja Lászla Andorja

Komisar László Andor na Twitterju

Naročite se na brezplačni elektronski bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah in vključevanju

Kontakti:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Cécile Dubois (+32 22951883)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 ali e-pošti


Side Bar