Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 13 juni 2014

Säker mat i EU – 35 år med varningssystemet Rasff

Systemet för snabb varning för livsmedel och foder (Rasff) är viktigare än någonsin för att se till att maten vi äter lever upp till världens högsta krav på livsmedelssäkerhet. Det har varit dess främsta uppgift i 35 år. Men årsrapporten för 2013 visar att varningssystemet också kan användas för att spåra och återkalla produkter vid matfusk.

– Rasff är oumbärligt för att stoppa farliga livsmedel och skydda konsumenterna genom att information snabbt kan spridas i hela EU, säger EU:s folkhälsokommissionär Tonio Borg. Hästköttskandalen visade t.ex. hur systemet användes för att spåra livsmedel som innehöll hästkött och dra tillbaka produkterna från marknaden. I dag lanserar vi också en särskild konsumentportal där allmänheten kan läsa om återkallade produkter och varningar från europeiska myndigheter och livsmedelsföretag.

Resultat för 2013

Enligt årsrapporten för 2013 skickades sammanlagt 3 205 nya anmälningar via Rasff: 596 varningar, 442 information för uppföljning, 705 informationsmeddelanden och 1 462 anmälningar om varor som stoppats vid EU:s gränser. Dessa nya anmälningar ledde till 5 158 uppföljningar, vilket motsvarar i genomsnitt 1,6 uppföljningar per nyanmälan. Uppföljningarna kan leda till att man t.ex. återkallar, drar tillbaka, beslagtar eller destruerar livsmedel. Det totala antalet anmälningar under 2013 minskade med 9 procent jämfört med 2012.

Några av de mest uppmärksammade fallen var hepatit A i frysta bär, biverkningar av kosttillskott med potentiellt farliga ingredienser, Ehecbakterier i hamburgare och bekämpningsmedelsrester i grönsaker.

Vad gällde anmälningarna?

Av de 3 205 nya anmälningar som skickades via Rasff 2013 gällde de allra flesta livsmedel (2 710 eller 84,6 %), 332 gällde foder (8,5 %) och 299 gällde material som kommer i kontakt med livsmedel (6,9 %).

Stoppa matfusket

Hästköttskandalen våren 2013 innebar visserligen inga hälsorisker, men Rasff kunde användas för att snabbt sprida information om produkter som innehöll hästkött. Länderna kunde därför påskynda sina utredningar och göra sig en bättre bild för att kunna spåra källan till matfusket.

Vad händer nu?

Det finns ett ökande behov av att utbyta information om internationella livsmedelsbedrägerier, som blir alltmer sofistikerade.

Ett EU-nätverk mot livsmedelsbedrägerier har nyligen bildats. Kommissionen håller nu på att utveckla ett it-system liknande Rasff som ska hjälpa ländernas myndigheter att snabbt utbyta information om bedrägerier i livsmedelsbranschen och spåra dem över gränserna.

Bakgrund

Rasff är ett europeiskt nätverk som bildades för 35 år sedan. Det hjälper ländernas myndigheter att sprida information och spelar därför en allt viktigare roll för att garantera EU-invånarna säkra livsmedel.

Via systemet kan länderna och kommissionen snabbt utbyta information när de upptäcker hälsorisker med livsmedel och foder. Alla medlemmar i nätverket (EU-länderna, kommissionen, Efsa, Eftas övervakningsmyndighet, Island, Norge, Liechtenstein och Schweiz) har dygnet runt-bemanning för att se till att brådskande anmälningar skickas, tas emot och åtgärdas på ett samordnat och effektivt sätt. Tack vare Rasff har många livsmedelsrisker kunnat undvikas innan konsumenterna kommit till skada.

Läs mer:

Om Rasff:

http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/index_en.htm

Senaste årsrapporten och grafik:

http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/reports_publications/index_en.htm

Rasffportalen för konsumenter:

http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/for_consumers/index_en.htm

Följ oss på Twitter:

@EU_Consumer

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

För allmänheten: Europa direkt – ring 00 800 6 7 8 9 10 11 eller mejla


Side Bar