Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 13. junija 2014

Varnost hrane: 35 let varovanja zdravja ljudi in živali

Evropa se bolj kot kdaj koli prej opira na sistem hitrega obveščanja za živila in krmo (RASFF), saj želi zagotoviti, da je naša hrana v skladu z nekaterimi najvišjimi standardi za varnost hrane na svetu. Od vzpostavitve sistema pred 35 leti je njegova glavna naloga zagotavljati varnost hrane, letno poročilo RASFF 2013 pa tudi kaže, da je sistem postal ključno orodje za sledenje in umikanje proizvodov s trga, pri katerih so bile ugotovljene goljufije.

Komisar za zdravje Tonio Borg je dejal: „Danes je RASFF ključno orodje za odzivanje na tveganja za varnost hrane v Evropi, saj omogoča hitro izmenjavo informacij za zaščito evropskih potrošnikov. V škandalu s konjskim mesom se je pokazalo delovanje sistema RASFF v praksi, z njegovo pomočjo pa so izsledili tudi izvor živil z dodanim konjskim mesom, ki so bila nato umaknjena s trga“. Zaključil je z besedami: „Danes smo se približali evropskim potrošnikom z inovativnim spletnim orodjem – novim potrošniškim portalom RASFF –, ki omogoča dostop do informacij o odpoklicanih proizvodih in javnih opozoril javnozdravstvenih organov in nosilcev živilske dejavnosti v dani državi članici EU.“

Splošni rezultati

Današnje letno poročilo zajema obdobje poročanja 2013, v katerem je bilo skupno prek sistema RASFF poslanih 3 205 prvotnih obvestil, od katerih jih je bilo 596 uvrščenih kot opozoril, 442 kot informacij za nadaljnje spremljanje, 705 kot informacij v vednost in 1 462 kot obvestil o zavrnitvi na meji. V zvezi s temi prvotnimi obvestili je bilo pripravljenih 5 158 obvestil z nadaljnjimi informacijami, kar pomeni v povprečju okoli 1,6 takih obvestil na prvotno obvestilo. Obvestila z nadaljnjimi informacijami lahko sprožijo številne ukrepe, na primer odpoklic, umik, zaseg in uničenje živil. Skupno število priglasitev, ki so bila poslana prek sistema RASFF v letu 2013, se je v primerjavi z letom 2012 zmanjšalo za 9 %.

Med največjimi težavami so bili izbruhi bolezni, ki se prenašajo s hrano, zaradi prisotnosti virusa hepatitisa A v mešanicah jagodičevja in jagodah, neželeni učinki, ki jih povzročijo prehranska dopolnila s potencialno nevarnimi sestavinami, bakterija E. coli v mesu, ki proizvaja Šigov toksin, in ostanki pesticidov na rastlinskih proizvodih.

Izvor obvestil

Od 3 205 prvotnih obvestil, poslanih prek sistema RASFF leta 2013, se jih je velika večina (2 710 oz. 84,6 %) nanašala na hrano, 272 (8,5 %) na krmo in 223 (6,9 %) na materiale, namenjene za stik z živili.

Drugi primeri: ukrepi proti goljufijam s hrano

Čeprav ni bilo ugotovljenih tveganj v zvezi z varnostjo hrane, se je sistem RASFF izkazal za nepogrešljivega pri zagotavljanju hitre izmenjave vseh informacij, povezanih z živili z dodanim konjskim mesom. V prvi polovici leta 2013 in pozneje je to pomagalo državam članicam EU, da pospešijo svoje preiskave, dobijo celovitejšo sliko in tako izsledijo vir goljufije.

Naslednji koraki

Glede na kazalnike obstaja vedno večja potreba po izmenjavi informacij o čezmejnih primerih goljufij s hrano, ki so vedno bolj prefinjene.

Evropska komisija razvija sistem IT za goljufije s hrano, ki temelji na sistemu RASFF in bo podprl delo pred kratkim ustanovljene mreže EU proti goljufijam s hrano. Ta sistem IT bo zagotovil platformo za čezmejno upravno sodelovanje med nacionalnimi organi za hitro izmenjavo informacij o varljivih in goljufivih dejavnostih v živilskem sektorju ter njihov pregon prek meja.

Ozadje

Mreža RASFF, ki olajšuje čezmejni pretok informacij med svojimi članicami in ima osrednjo vlogo pri zagotavljanju visoke ravni varnosti hrane za evropske državljane, je od svojih skromnih začetkov pred 35 leti dosegla veliko.

Mreža RASFF omogoča hitro izmenjavo informacij med državami članicami in Komisijo, ko so v prehranski in krmni verigi odkrita tveganja za javno zdravje. Vse članice sistema RASFF (EU-28, Komisija, Evropska agencija za varnost hrane, nadzorni organ Efte, Norveška, Lihtenštajn, Islandija in Švica) imajo 24-urne službe za zagotovitev kolektivnega in učinkovitega pošiljanja in prejemanja nujnih obvestil ter odzivanja nanje. S sistemom RASFF so bila preprečena številna tveganja na področju varnosti hrane, preden so lahko prizadela evropske potrošnike.

Več informacij

Več informacij o RASFF:

http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/index_sl.htm.

Najnovejše poročilo RASFF in vizualno gradivo:

http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/reports_publications/index_sl.htm.

Potrošniški portal RASF:

http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/for_consumers/index_sl.htm.

Spremljajte nas na Twitterju:

@EU_Consumer

Kontakti:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 ali po e-pošti


Side Bar