Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 13 juni 2014

Voedselveiligheid: 35 jaar bescherming van de gezondheid van mens en dier

Europa vertrouwt meer dan ooit op het systeem voor snelle waarschuwingen voor levensmiddelen en diervoeders (RASFF) om ervoor te zorgen dat ons voedsel voldoet aan normen die zich aan de strengste voedselveiligheidsnormen ter wereld kunnen meten. Sinds de oprichting 35 jaar geleden heeft het RASFF als belangrijkste taak het waarborgen van de voedselveiligheid; bovendien blijkt uit het jaarverslag van 2013 dat het RASFF een cruciaal instrument is om, wanneer fraude is ontdekt, producten te traceren en terug te roepen.

Tonio Borg, EU-commissaris voor Gezondheid, zei: "Het RASFF is een onmisbaar instrument om op risico's op het gebied van de voedselveiligheid in Europa te reageren, aangezien hiermee snel informatie kan worden uitgewisseld om de Europese consument te beschermen. Het paardenvleesschandaal was een goed voorbeeld van de werking van het RASFF-systeem, waarbij met paardenvlees vermengde levensmiddelen tot de bron werden getraceerd en uit de markt werden genomen." Tot slot zei hij: "Vandaag komen we dichter bij de Europese consument via een innoverend online-instrument - de nieuwe RASFF‑portaalsite voor de consument - waarmee de consument toegang krijgt tot informatie over terugroepberichten en publiekswaarschuwingen van volksgezondheidsinstanties en bedrijven in een bepaald EU-land."

Globale resultaten

Het vandaag gepubliceerde jaarverslag bestrijkt de verslagperiode 2013, waarin via het RASFF in totaal 3 205 oorspronkelijke kennisgevingen zijn verspreid, waarvan 596 als waarschuwing zijn ingedeeld, 442 als informatie voor follow-up, 705 als informatie ter attendering en 1 462 als kennisgeving van afkeuring aan de grens. Deze oorspronkelijke kennisgevingen hebben aanleiding gegeven tot 5 158 vervolgkennisgevingen, d.w.z. gemiddeld ongeveer 1,6 vervolgkennisgevingen per oorspronkelijke kennisgeving. Vervolgkennisgevingen kunnen tot een reeks maatregelen leiden, bijvoorbeeld terugroepen, uit de handel nemen, in beslag nemen en vernietigen van levensmiddelen. In 2013 is het totale aantal via het RASFF verspreide kennisgevingen met 9 % gedaald in vergelijking met 2012.

Enkele van de meest in het oog springende kwesties waren: door voedsel overgedragen uitbraken als gevolg van de aanwezigheid van het hepatitis A-virus in bessenmengsels en aardbeien, bijwerkingen veroorzaakt door voedingssupplementen met potentieel gevaarlijke ingrediënten, Shiga-toxigene Escherichia coli (STEC) in vlees en residuen van bestrijdingsmiddelen in plantaardige producten.

Herkomst van de kennisgevingen

In 2013 had de overgrote meerderheid van de 3 205 oorspronkelijke via het RASFF verspreide kennisgevingen betrekking op levensmiddelen (2 710, 84,6 %), 272 hadden betrekking op diervoeders (8,5 %) en 223 op materialen die met levensmiddelen in aanraking komen (6,9 %).

Andere kwesties: maatregelen tegen voedselfraude

Hoewel er geen risico voor de voedselveiligheid is vastgesteld, is het RASFF-systeem nuttig gebleken om ervoor te zorgen dat alle informatie over met paardenvlees vermengde levensmiddelen snel werd gedeeld. In het eerste halfjaar van 2013, en ook daarna, heeft dit de EU-lidstaten geholpen om hun onderzoek te versnellen en een breder beeld te krijgen zodat zij de bron van de fraude konden traceren.

Volgende stappen

Er lijkt steeds meer behoefte te zijn aan informatie-uitwisseling over grensoverschrijdende gevallen van voedselfraude die alsmaar geraffineerder worden.

De Commissie is bezig met de ontwikkeling van een op het RASFF geënt IT-systeem inzake voedselfraude, dat de werkzaamheden van het onlangs opgerichte Europees voedselfraudenetwerk moet ondersteunen. Dit IT-systeem moet een platform voor grensoverschrijdende administratieve samenwerking tussen nationale overheden bieden om snel informatie over misleidende of frauduleuze activiteiten in de voedselsector uit te wisselen zodat het onderzoek naar deze activiteiten over de grens kan worden voortgezet.

Achtergrond

Het RASFF, dat 35 jaar geleden van start is gegaan als een netwerk om de grensoverschrijdende stroom van informatie tussen de leden te vergemakkelijken en een belangrijke rol speelt bij het waarborgen van een hoog niveau van voedselveiligheid voor de Europese burgers, heeft vanaf het bescheiden begin een hele evolutie doorgemaakt.

Het RASFF-netwerk maakt een snelle uitwisseling van informatie tussen de lidstaten en de Commissie mogelijk wanneer in de voedsel- en de voederketen risico’s voor de volksgezondheid worden ontdekt. Alle leden van het RASFF (EU-28, de Commissie, de EFSA, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, Noorwegen, Liechtenstein, IJsland en Zwitserland) beschikken over een dienst die er 24 uur per dag voor zorgt dat dringende kennisgevingen zo snel mogelijk worden verstuurd en ontvangen en dat er gezamenlijk en efficiënt gevolg aan wordt gegeven. Dankzij het RASFF zijn heel wat risico's voor de voedselveiligheid afgewend voordat zij schadelijk voor de Europese consument konden worden.

Voor meer informatie:

Voor meer informatie over het RASFF:

http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/index_en.htm

Het recentste RASFF-verslag en visueel materiaal:

http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/reports_publications/index_en.htm

De RASFF-portaalsite voor de consument:

http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/for_consumers/index_en.htm

Volg ons op Twitter:

@EU_Consumer

Contactpersonen:

Frédéric Vincent (+32 229-87166)

Aikaterini Apostola (+32 229-87624)

Voor de burger: Europe Direct, telefonisch 00 800 6 7 8 9 10 11 of per e-mail


Side Bar