Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 13. jūnijā

Pārtikas drošums: cilvēku un dzīvnieku veselības aizsardzība 35 gadu garumā

Eiropa vēl vairāk nekā jebkad agrāk var paļauties uz ātrās brīdināšanas sistēmu pārtikas un barības jomā (RASFF), kas palīdz nodrošināt, lai mūsu pārtika atbilstu nekaitīguma standartiem, kas ir vieni no augstākajiem pasaulē. Šī sistēma, kuras galvenais uzdevums ir gādāt par pārtikas drošumu, tika izveidota pirms 35 gadiem. 2013. gada novērtējuma ziņojumā teikts, ka RASFF turklāt ir ļoti vērtīgs instruments, lai izsekotu un izņemtu no tirgus produktus gadījumos, kad konstatēta krāpniecība.

ES veselības komisārs Tonio Borgs sacīja: “RASFF ir neatsverams rīks, lai reaģētu uz pārtikas drošuma apdraudējumu Eiropā. Sistēmā var, nezaudējot laiku, apmainīties ar informāciju, lai aizsargātu Eiropas patērētājus. Zirga gaļas skandāls lieliski parādīja to, kā sistēma darbojas. Toreiz izdevās ātri sadzīt pēdas pārtikas produktiem, kuros bija konstatēta zirga gaļa, un izņemt tos no tirgus.” Komisārs secināja: “Šodien mēs speram soli tuvāk Eiropas patērētājiem, atklājot jaunu, inovatīvu interneta resursu — jauno RASFF patērētāju portālu. Tur viņi varēs izlasīt informāciju par produktu atsaukšanu un iepazīties ar brīdinājumiem, ko publicējušas konkrētās ES dalībvalsts sabiedrības veselības aizsardzības iestādes un uzņēmumi.”

Rezultāti

Šodien ir publicēts ziņojums par 2013. gadu, kad sistēmā pavisam tika nosūtīti 3205 sākotnējie paziņojumi, no kuriem 596 bija brīdinājumi, 442 — informatīvi paziņojumi par papildu pasākumiem, 705 — informatīvi paziņojumi saņēmēja ievērībai un 1462 — paziņojumi par noraidīšanu uz robežas. Balstoties uz sākotnējiem paziņojumiem, tika sagatavoti 5158 papildu paziņojumi, kas atbilst vidēji 1,6 papildu paziņojumiem uz katru sākotnējo paziņojumu. Uz papildu paziņojumu pamata var veikt dažādus pasākumus, piemēram, atsaukt, izņemt no tirgus, konfiscēt vai iznīcināt pārtikas produktus. Kopumā RASFF sistēmā paziņojumu skaits 2013. gadā ir samazinājies — to bija par 9 % mazāk nekā iepriekšējā gadā.

Starp nopietnākajiem gadījumiem jāmin pārtikas izraisīts A hepatīta uzliesmojums, kad slimības izraisītāji tika konstatēti ogu asorti un zemenēs, blaknes, ko radīja pārtikas piedevas ar potenciāli bīstamām sastāvdaļām, Šiga toksīnu producējošas E.coli baktērijas (STEC) gaļā un pesticīdu atliekas uz augu produktiem.

Paziņojumu avots

No 3205 sākotnējiem paziņojumiem, kas 2013. gadā tika nosūtīti RASFF sistēmā, lielākā daļa (2710 paziņojumi jeb 84,6 %) attiecās uz pārtiku, 272 (jeb 8,5 %) uz barību un 223 — uz materiāliem, kas atrodas saskarē ar pārtiku (6,9 %).

Pasākumi pret krāpniecību pārtikas apritē

Lai gan pārtikas drošums netika apdraudēts, RASFF sistēma izrādījās ļoti noderīga, lai nekavējoties apmainītos ar informāciju par produktiem, kuros pretēji paredzētajam sastāvam bija konstatēta zirga gaļa. Sākot no 2013. gada pirmās puses, tas palīdzēja ES dalībvalstīm paātrināt izmeklēšanu un gūt pilnīgāku priekšstatu par situāciju, beigās sadzenot pēdas krāpniekiem.

Turpmākie pasākumi

Dažādas pazīmes liecina, ka arvien biežāk radīsies vajadzība pārrobežu situācijā apmainīties ar informāciju par visai sarežģītajām krāpniecības shēmām pārtikas apritē.

Komisija, iedvesmojusies no RASFF, patlaban izstrādā IT sistēmu, lai atklātu krāpšanu pārtikas apritē. Jaunā sistēma būs pamats, uz kura balstīsies nesen izveidotais ES tīkls cīņai pret krāpšanu pārtikas apritē. Tā būs pārrobežu administratīvās sadarbības platforma valstu iestādēm, kurā varēs raiti apmainīties ar informāciju par krāpšanu vai maldināšanu pārtikas nozarē un izsekot tās avotiem pāri valstu robežām.

Konteksts

Sistēmu RASFF pirms 35 gadiem ieviesa kā tīklu, kas atvieglo pārrobežu informācijas apmaiņu starp tā dalībniekiem un ievērojami palīdz nodrošināt augstus pārtikas nekaitīguma standartus Eiropas iedzīvotājiem. Pa šo laiku sistēma ir būtiski attīstījusies.

RASFF tīklā dalībvalstis un Komisija var nekavējoties apmainīties ar informāciju, ja pārtikas un barības ķēdē tiek atklāts sabiedrības veselības apdraudējums. Visiem RASFF dalībniekiem (28 ES dalībvalstis, Komisija, Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde, EBTA Uzraudzības iestāde, Norvēģija, Lihtenšteina, Islande un Šveice) ir diennakts dienesti, kas gādā par steidzamu paziņojumu nosūtīšanu, saņemšanu un kolektīvu un efektīvu reaģēšanu uz tiem. Pateicoties RASFF, daudzus pārtikas drošuma apdraudējumus bija iespējams novērst, pirms tie bija nodarījuši kaitējumu Eiropas patērētājiem.

Plašāka informācija

Papildinformācija par RASFF:

http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/index_en.htm

Jaunākais ziņojums par RASFF un vizuālie materiāli:

http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/reports_publications/index_en.htm

RASFF patērētāju portāls:

http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/for_consumers/index_en.htm

Sekojiet mums tviterī: @EU_Consumer

Kontaktpersonas:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Kontaktinformācija: Europe Direct, tālrunis 00 800 6 7 8 9 10 11 vai e-pasts


Side Bar