Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. birželio 13 d.

Maisto sauga. Žmonių ir gyvūnų sveikatos apsaugos sistema gyvuoja jau 35 metus

Europos tikslas užtikrinti mūsų maisto produktų atitiktį vieniems aukščiausių maisto saugos standartų pasaulyje šiuo metu kaip niekad priklauso nuo europinės Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemos (RASFF). Pagrindinis tikslas, dėl kurio ji buvo sukurta prieš 35 metus, – užtikrinti maisto saugą, tačiau remiantis 2013 m. metine RASFF ataskaita, sistema taip pat yra pagrindinė priemonė, kai nustačius sukčiavimo faktą reikia atsekti ir pašalinti produktus.

Pasak už sveikatos politiką atsakingo ES Komisijos nario Tonio Borgo, „RASFF yra nepamainoma, kai reikia reaguoti į maisto saugos krizes Europoje, nes galima skubiai apsikeisti informacija ir taip apsaugoti Europos piliečius. Skandalas dėl arklienos parodė RASFF veiksmingumą: maisto produktai, į kurių sudėtį buvo pridėta arklienos, buvo atsekti ir pašalinti iš rinkos.“ Jis taip pat pridūrė: „Europos vartotojus dar greičiau pasieksime naudodami novatorišką interneto priemonę – naująjį RASFF consumers' portal, kuriame bus skelbiama informacija, susijusi su pranešimais apie atšauktus produktus bei viešais konkrečios ES šalies visuomenės sveikatos institucijų ir ekonominės veiklos vykdytojų perspėjimais.“

Bendri rezultatai

Remiantis šiandien skelbiama 2013 m. ataskaita, naudojantis RASFF iš viso perduoti 3 205 pirminiai pranešimai, iš kurių 596 buvo perspėjimai, 442 – informacija apie tolesnius veiksmus, 705 – informaciniai pranešimai, o 1 462 – pranešimai dėl atmetimo pasienyje. Remiantis šiais pirminiais pranešimais pateikti 5 158 pranešimai apie tolesnius veiksmus, tad vienam pirminiam pranešimui jų vidutiniškai tenka apie 1,6. Remiantis pranešimais apie tolesnius veiksmus gali būti imtasi tam tikrų veiksmų, pavyzdžiui, maisto produktų atšaukimo, pašalinimo, sulaikymo ir sunaikinimo. Naudojantis RASFF perduotų pranešimų bendras skaičius 2013 m., palyginti su 2012 m., sumažėjo 9 proc.

Keletas didžiausią atgarsį sukėlusių atvejų buvo susiję su ligų, plintančių per maistą, protrūkiais, pavyzdžiui, hepatito A viruso, kurio aptikta uogų mišiniuose ir braškėse, šalutiniu maisto papildų su potencialiai pavojingomis medžiagomis poveikiu, šigatoksiną gaminančiomis E. coli bakterijomis (STEC) mėsoje ir pesticidų likučiais ant augalinių produktų.

Pranešimų pobūdis

Iš 2013 m. perduotų 3 205 RASFF pranešimų didžioji dauguma (2 710, 84,6 proc.) buvo dėl maisto produktų, 272 – dėl pašarų (8,5 proc.) ir 223 – dėl su maistu besiliečiančių medžiagų (6,9 proc.).

Kiti klausimai. Kova su sukčiavimu maisto produktų srityje

Nors nebuvo nustatyta, kad kilo maisto saugos pavojus, RASFF padėjo užtikrinti, kad būtų skubiai pasidalyta visa informacija apie maisto produktus, į kuriuos buvo pridėta arklienos. Tokiu būdu per 2013 m. pirmąjį pusmetį ir vėliau ES valstybės narės galėjo sparčiau užbaigti tyrimus ir susidaryti išsamesnį vaizdą, kad galėtų susekti, kurioje vietoje buvo sukčiaujama.

Tolesni žingsniai

Yra požymių, rodančių, kad vis dažniau prireikia keistis informacija apie vis sudėtingesniu tampančio tarpvalstybinio sukčiavimo atvejus maisto produktų srityje.

Komisija, įkvėpta RASFF sėkmės, kuria kovos su sukčiavimu maisto produktų srityje informacinių technologijų sistemą, padėsiančią neseniai sukurtam ES kovos su sukčiavimu maisto produktų srityje tinklui vykdyti savo veiklą. Ši informacinių technologijų sistema sudarys sąlygas tarpvalstybiniam administraciniam nacionalinių valdžios institucijų bendradarbiavimui, kad būtų skubiai keičiamasi informacija apie apgaules ir sukčiavimą maisto sektoriuje ir su šiais pažeidimais kovojama tarpvalstybiniu mastu.

Pagrindiniai faktai

Praėjo net 35 metai nuo kuklios RASFF pradžios iki šių dienų, kai nepaprastai išaugo šio tarpvalstybinius informacijos mainus prisijungusioms valstybėms palengvinančio tinklo svarba, užtikrinant Europos piliečiams aukšto lygio maisto saugą.

Kai maisto ir pašarų grandinėje kyla pavojus visuomenės sveikatai, valstybės narės ir Komisija, naudodamosi RASFF, gali skubiai pasikeisti informacija. Visos RASFF narės (28 ES šalys, Komisija, EFSA, ELPA priežiūros institucija, Norvegija, Lichtenšteinas, Islandija ir Šveicarija) turi visą parą budinčias tarnybas, kurios užtikrina, kad skubūs pranešimai būtų kuo greičiau išsiunčiami, gaunami ir į juos būtų kuo skubiau reaguojama. Dėl RASFF pavyko išvengti daugelio maisto saugos srities pavojų ir žalos vartotojams Europoje.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie RASFF:

http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/index_en.htm

Paskutinė RASFF ataskaita ir vaizdo medžiaga:

http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/reports_publications/index_en.htm

RASFF vartotojų portalas

http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/for_consumers/index_en.htm

Twitter:

@EU_Consumer

Asmenys ryšiams:

Frédéric Vincent, tel. +32 2 298 71 66

Aikaterini Apostola, tel. +32 2 298 76 24

Visuomenei: Europe Direct, tel. 00 800 6 7 8 9 10 11, e. paštas


Side Bar