Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 13. lipnja 2014.

Sigurnost hrane: 35 godina zaštite zdravlja ljudi i životinja

Europa se više nego ikada oslanja na vlastiti sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF) kako bi osigurala da je naša hrana u skladu s najvišim standardima sigurnosti hrane na svijetu. Od uspostave sustava prije 35 godina njegova je uloga prije svega osigurati sigurnost hrane, no u godišnjem izvješću RASFF-a za 2013. stoji da je važan alat za sljedivost i povlačenje s tržišta proizvoda za koje su utvrđene prijevare.

Povjerenik za zdravlje Tonio Borg izjavio je: „RASFF je važan alat kojim se odgovara na rizike za sigurnost hrane u Europi jer se njime brzo razmjenjuju informacije kako bi se zaštitili europski potrošači. Skandalom s konjskim mesom pokazalo se djelovanje sustava RASFF s pomoću kojeg se pronašao izvor prehrambenih proizvoda onečišćenih konjskim mesom te ih se povuklo s tržišta.” Povjerenik Borg je zaključio: „Inovativnim internetskim alatom, novim RASFF-ovim portalom za potrošače, sada smo se približili europskim potrošačima dajući im pristup informacijama o obavijestima o opozivu i javnim upozorenjima tijela nadležnih za javno zdravlje i poslovnih subjekata u određenoj državi članici EU-a.”

Cjelokupni rezultati

Današnjim godišnjim izvješćem obuhvaćeno je izvještajno razdoblje za 2013. u kojem je s pomoću RASFF-a proslijeđeno 3205 originalnih obavijesti, od kojih je 596 klasificirano kao hitne obavijesti, 442 kao obavijesti o praćenju, 705 kao obavijesti na znanje i 1462 kao obavijesti o odbijanju s granice. Nakon tih originalnih obavijesti slijedilo je 5158 dodatnih obavijesti, odnosno u prosjeku 1,6  dodatnih obavijesti po originalnoj obavijesti. Razne mjere mogu biti rezultat dodatnih obavijesti, npr. opoziv, povlačenje s tržišta, zapljena ili uništavanje prehrambenih proizvoda. Ukupan broj obavijesti proslijeđenih s pomoću RASFF-a 2013. smanjio se za 9 % u usporedbi s 2012.

Neki od najistaknutijih primjera bile su pojave bolesti koje se prenose hranom zbog prisutnosti virusa hepatitisa A pronađenog u mješavinama bobičastog voća i jagodama, nuspojava uzrokovanih dodacima hrani koji sadržavaju potencijalno opasne sastojke, prisutnosti E. coli koja proizvodi shiga-toksin (STEC) u mesu te ostataka pesticida na biljnim proizvodima.

Podrijetlo obavijesti

Od 3205 originalnih obavijesti proslijeđenih s pomoću RASFF-a 2013. većina ih je (2710, 84,6 %) bila povezana s hranom, 272 obavijesti bile su povezane s hranom za životinje (8,5 %), a 223 s materijalima koji dolaze u dodir s hranom.

Ostala pitanja: mjere protiv prijevara s hranom

Iako se nije utvrdio rizik za sigurnost hrane, pokazalo se da je sustav RASFF bio neophodan za brzu razmjenu informacija povezanih s prehrambenim proizvodima onečišćenima konjskim mesom. To je pomoglo državama članicama EU-a u prvoj polovini 2013. i u razdoblju poslije da ubrzaju svoje istrage, dobiju jasniju sliku te pronađu izvor prijevare.

Sljedeći koraci

Pokazateljima se upućuje na rastuću potrebu za razmjenom informacija o prekograničnim slučajevima prijevare s hranom koji postaju sve sofisticiraniji.

Potaknuta RASFF-om Komisija razvija IT sustav za prijevare s hranom kojim će se poduprijeti rad nedavno osnovane mreže EU-a za prijevare s hranom. Tim će se IT sustavom pružiti platforma za prekograničnu administrativnu suradnju među nacionalnim tijelima radi brze razmjene informacija o zavaravajućim i prijevarnim radnjama u sektoru hrane kako bi im se ušlo u trag preko granica.

Pozadina

Pokrenuta prije 35 godina mreža RASFF kojom se olakšava prekogranični tok informacija među državama članicama i koja ima ključnu ulogu u osiguravanju visoke razine sigurnosti hrane za građane Europe, prešla je dugi put od svojih skromnih početaka.

Mrežom RASFF pruža se brza razmjena informacija između država članica i Komisije kada se u prehrambenom lancu i lancu hrane za životinje otkriju rizici za javno zdravlje. Svi članovi RASFF-a (EU28, Komisija, EFSA, ESA, Norveška, Lihtenštajn, Island i Švicarska) imaju službu koja neprekidno radi kako bi se osiguralo da se hitne obavijesti šalju, zaprime i da se na njih zajednički i učinkovito odgovori. Zahvaljujući RASFF-u mnogi su rizici za sigurnost hrane spriječeni prije nego što su mogli naštetiti europskim potrošačima.

Dodatne informacije:

Više informacija o RASFF-u:

http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/index_en.htm

Posljednje izvješće RASFF-a i vizualni materijali:

http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/reports_publications/index_en.htm

RASFF-ov portal za potrošače:

http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/for_consumers/index_en.htm

Pratite nas na Twitteru:

@EU_Consumer

Osobe za kontakt:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Za javnost: Europe Direct telefonom 00 800 6 7 8 9 10 11 ili e-poštom


Side Bar