Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 13. junija 2014

Poročilo o trgu mleka in mlečnih izdelkov ter „svežnju ukrepov za mleko“

Evropska komisija je danes objavila poročilo o razmerah na trgu mleka in mlečnih izdelkov ter o izvajanju „svežnja ukrepov za mleko“ iz leta 2012. Poročilo napoveduje pozitivne obete za trg mleka in mlečnih izdelkov, v njem najdemo oceno izvajanja določb in možnosti v zvezi s „svežnjem ukrepov za mleko“, vsebuje pa tudi nadaljnji razmislek v zvezi z odpravo sistema kvot leta 2015.

Tako imenovani „sveženj ukrepov za mleko“ je bil sprejet leta 2012 v okviru postopka soodločanja. Njegov namen je okrepiti položaj proizvajalcev mleka in mlečnih izdelkov v dobavni verigi ter sektor pripraviti na bolj tržno usmerjeno in trajnostno prihodnost, zlasti na podlagi izkušenj iz obdobja krize na trgu mleka in mlečnih izdelkov leta 2009. Države članice lahko predpišejo obvezne pisne pogodbe med proizvajalci in predelovalci mleka. Kmetje se lahko o pogodbenih pogojih, vključno s ceno surovega mleka, pogajajo kolektivno, in sicer prek organizacij proizvajalcev. Posebna pravila EU za medpanožne organizacije akterjem v dobavni verigi mleka in mlečnih izdelkov omogočajo dialog in številne dejavnosti, države članice pa lahko pod določenimi pogoji uporabijo pravila za uravnavanje ponudbe sira z zaščiteno označbo porekla (ZOP) / zaščiteno geografsko označbo (ZGO).

Poročilo potrjuje, da so pogodbe med kmeti in predelovalci postale obvezne v dvanajstih državah članicah (Latvija, Francija, Italija, Španija, Litva, Madžarska, Slovaška, Hrvaška, Ciper, Portugalska, Bolgarija in Romunija), medtem ko so se v nekaterih drugih državah članicah (Združeno kraljestvo, Belgija) kmetje in organizacije predelovalcev dogovorili o kodeksih dobre prakse. Z nacionalnimi določbami za priznavanje organizacij proizvajalcev je bilo uradno priznanih 228 organizacij proizvajalcev v šestih državah članicah (Francija, Španija, Češka, Belgija, Italija in Nemčija). V štirih od teh držav članic (Češka, Nemčija, Španija, Francija) so organizacije proizvajalcev izvedle kolektivna pogajanja, ki so zajela od 4 do 33 % vseh dobav. Dve državi članici (Francija in Italija) uporabljata pravila za uravnavanje ponudbe nekaterih sirov z ZOP/ZGO.

Komisija meni, da je še prezgodaj, da bi lahko zaznali pomemben vpliv svežnja ukrepov za mleko na sektor mleka in mlečnih izdelkov, zlasti v manj razvitih regijah. Priprave za dejansko izvajanje možnosti svežnja ukrepov za mleko, kot sta ustanovitev organizacij proizvajalcev in organizacija kolektivnih pogajanj, zahtevajo čas in aktivno udejstvovanje kmetov samih.

Komisija je kot nadaljnji ukrep po odpravi sistema kvot na trgu nedavno ustanovila Opazovalno skupino za evropski mlečni trg. Njen namen je izboljšati preglednost trga in analize za gospodarske subjekte, ko sprejemajo poslovne odločitve. Opazovalna skupina za evropski mlečni trg bo Komisiji proaktivno pomagala pri spremljanju razvoja trga, uporabi „zaščitnih“ določb in pri odzivanju na izjemne okoliščine.

V poročilu so kljub precej pozitivnim obetom za svetovne trge mleka in mlečnih izdelkov, z velikimi možnostmi za rast v prihodnjih letih, proučeni dvomi, ki so jih nekateri izrazili glede sposobnosti ureditvenega okvira EU, da se spopade z izredno nestanovitnostjo trga ali kriznimi razmerami po koncu sistema kvot. Namen tega je predvsem zagotoviti uravnotežen razvoj proizvodnje mleka v vsej Evropski uniji ter preprečiti izjemno veliko koncentracijo na večini proizvodnih območjih. Poročilo potrjuje, da bo Komisija nadaljevala razpravo v zvezi s temi vprašanji. Proučila bo tudi, ali in v kolikšni meri so potrebna dodatna orodja.

Več informacij:

Spletna stran o svežnju ukrepov za mleko: http://ec.europa.eu/agriculture/milk/milk-package/index_en.htm

Contacts :

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

For the public: Europe Direct by phone 00 800 6 7 8 9 10 11 or by e­mail


Side Bar