Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 13 iunie 2014

Raport referitor la piața produselor lactate și la „Pachetul privind laptele”

Comisia Europeană a publicat astăzi un raport referitor la evoluția situației pieței produselor lactate și la funcționarea „Pachetului privind laptele” din 2012. Acesta descrie perspectivele mai degrabă pozitive pentru piața produselor lactate, face bilanțul punerii în aplicare a dispozițiilor „Pachetului privind laptele”, precum și al posibilităților oferite de acesta și prezintă o serie de considerații suplimentare legate de eliminarea regimului de cote în 2015.

Așa-numitul „Pachet privind laptele”, adoptat prin codecizie în 2012, vizează consolidarea poziției producătorilor de produse lactate în cadrul lanțului de aprovizionare cu produse lactate și pregătirea sectorului pentru un viitor mai sustenabil și mai orientat către piață, urmărind în special să tragă învățăminte ca urmare a crizei din 2009 a pieței produselor lactate. Statele membre au opțiunea de a face obligatorie încheierea de contracte scrise între producătorii și procesatorii de lapte. Agricultorii au posibilitatea să negocieze colectiv, prin intermediul organizațiilor de producători, clauzele contractuale, inclusiv prețul laptelui crud. Normele specifice la nivelul UE pentru organizațiile interprofesionale permit actorilor din lanțul de aprovizionare cu produse lactate să dialogheze și să desfășoare o serie de activități. Totodată, ele permit statelor membre să aplice, în anumite condiții, norme de reglementare a ofertei de brânzeturi DOP/IGP.

Raportul confirmă faptul că încheierea de contracte între agricultori și procesatori a devenit obligatorie în 12 state membre (Bulgaria, Cipru, Croația, Franța, Italia, Letonia, Lituania, Portugalia, România, Slovacia, Spania și Ungaria), în timp ce în altele (Belgia, Regatul Unit), organizațiile de agricultori și cele de procesatori au convenit asupra unor coduri de bune practici. Dispozițiile naționale privind recunoașterea organizațiilor de producători (OP) a dus la recunoașterea oficială a 228 de astfel de organizații în șase state membre (Belgia, Franța, Germania, Italia, Republica Cehă și Spania,). În patru din aceste state membre (Franța, Germania, Republica Cehă, Spania), organizațiile de producători au purtat negocieri colective vizând între 4% și 33% din totalul livrărilor. Două state membre (Franța și Italia) au aplicat norme pentru reglementarea ofertei de anumite brânzeturi DOP/IGP.

Comisia consideră că este prea devreme pentru a se putea observa efecte semnificative ale Pachetului privind laptele asupra sectorului laptelui, mai ales în regiunile defavorizate. Adoptarea măsurilor necesare pentru aplicarea efectivă a posibilităților oferite de Pachetul privind laptele, precum instituirea de organizații de producători și organizarea de negocieri colective necesită timp și o dinamică puternică din partea agricultorilor înșiși.

Ca o măsură suplimentară pentru piața de după suprimarea cotelor, Comisia a lansat recent un observator european al pieței laptelui (European Milk Market Observatory - MMO), menit să îmbunătățească transparența și analiza pieței în beneficiul operatorilor economici, atunci când iau decizii comerciale. Acest observator va ajuta Comisia să monitorizeze evoluțiile pieței, să implementeze în mod proactiv dispoziții privind „plasele de siguranță” și să reacționeze în circumstanțe excepționale.

Cu toate acestea, în pofida unei perspective în mare parte pozitive pentru piețele mondiale ale produselor lactate, cu posibilități semnificative de creștere în anii care urmează, raportul analizează îndoielile exprimate cu privire la capacitatea cadrului de reglementare al UE de a face față unei volatilități extreme a pieței sau unei situații de criză după expirarea regimului de cote, în special cu scopul de a asigura dezvoltarea echilibrată a producției de lapte în Uniunea Europeană și de a evita concentrarea extremă în cele mai productive zone. Conform celor confirmate în raport, Comisia va continua dezbaterea necesară pentru a da curs acestor preocupări și va examina necesitatea și sfera de aplicare a unor instrumente suplimentare.

Pentru mai multe informații:

Site-ul web referitor la Pachetul privind laptele:

http://ec.europa.eu/agriculture/milk/milk-package/index_en.htm

Persoane de contact:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Pentru public: Europe Direct prin telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 sau prin e­mail


Side Bar