Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2014. június 13.

Jelentés a tejpiaci helyzet alakulásáról és a „tejágazati csomag” rendelkezéseinek alkalmazásáról

Az Európai Bizottság a mai napon jelentést tett közzé a tejpiaci helyzet alakulásáról és a 2012. évi „tejágazati csomag” rendelkezéseinek alkalmazásáról. A jelentés meglehetősen pozitív képest fest a tejpiaci kilátásokról, számba veszi a „tejágazati csomag” rendelkezéseinek végrehajtása terén elért eredményeket és a megnyílt lehetőségeket, és további megfontolandó kérdéseket vet fel a kvótarendszer 2015-ben bekövetkező megszűnésével összefüggésben.

Az úgynevezett „tejágazati csomag” elfogadására együttdöntési eljárás keretében 2012-ben került sor, abból a célból, hogy megerősödjön a tejterméktermelőknek a tejtermék-ellátási láncban elfoglalt pozíciója, és az ágazat felkészülhessen a piacorientáltabb és fenntarthatóbb jövőbeni működésre, figyelembe véve különösen a 2009. évi tejpiaci válság tanulságait. A csomag rendelkezései alapján a tagállamok dönthetnek úgy, hogy kötelezővé teszik a tejtermelők és a tejfeldolgozók közötti írásbeli szerződéskötést. A mezőgazdasági termelőknek lehetőségük van arra, hogy termelői szervezeteken keresztül közösen tárgyaljanak a szerződéses feltételekről, többek között a nyers tej áráról. A szakmaközi szervezetekre vonatkozó egyedi uniós szabályok lehetőséget biztosítanak a tejtermék-ellátási lánc szereplői számára a párbeszédre és egy sor tevékenység folytatására, a tagállamok pedig bizonyos feltételek mellett rendelkezhetnek az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott sajtok kínálatának szabályozásáról.

A jelentésből kiderül, hogy ez idáig 12 tagállam (Bulgária, Ciprus, Franciaország, Horvátország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Olaszország, Portugália, Románia, Szlovákia és Spanyolország) tette kötelezővé a mezőgazdasági termelők és a feldolgozók közötti szerződéskötést, míg néhány további tagállamban (nevezetesen az Egyesült Királyságban és Belgiumban) a mezőgazdasági termelők és a feldolgozó szervezetek a helyes gyakorlatra vonatkozó magatartási kódexeket fogadtak el. A termelői szervezetek elismerésére vonatkozó nemzeti rendelkezések eredményeként hat tagállamban (Belgiumban, a Cseh Köztársaságban, Franciaországban, Németországban, Olaszországban és Spanyolországban) összesen 228 ilyen szervezetet ismertek el hivatalosan. A szóban forgó tagállamok közül négyben (a Cseh Köztársaságban, Franciaországban, Németországban és Spanyolországban) a termelői szervezetek kollektív tárgyalásokat folytattak, amelyek az egyes tagállamok teljes leszállított tejmennyiségének 4–33%-át érintették. Két tagállam (Franciaország és Olaszország) vezetett be előírásokat bizonyos oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott sajtok kínálatának szabályozása céljából.

A Bizottság megítélése szerint egyelőre nem állapítható meg, hogy a „tejágazati csomag” jelentős hatással lett volna a tejágazatra, különös tekintettel a hátrányos helyzetű régiókra. A „tejágazati csomag” által kínált lehetőségek tényleges kiaknázásához – például a termelői szövetkezetek létrehozásához és a kollektív tárgyalások megszervezéséhez – időre és maguknak a mezőgazdasági termelőknek az aktív közreműködésére van szükség.

A fentieken túlmenően a Bizottság – a kvóták megszüntetését követő időszak piaci viszonyaihoz kapcsolódó további intézkedés gyanánt – a közelmúltban kezdeményezte az Európai Tejpiaci Megfigyelőközpont felállítását abból a célból, hogy javuljon a piacok átláthatósága és megfelelőbb elemzések álljanak a gazdasági szereplők rendelkezésére üzleti döntéseik meghozatalakor. A Tejpiaci Megfigyelőközpont emellett segíteni fog a Bizottságnak a piaci fejlemények nyomon követésében, a „biztonsági hálóként” szolgáló rendelkezések proaktív módon történő bevezetésében, valamint a rendkívüli körülményekre való reagálásban.

Noha a világ tejpiacain a kilátások általában véve jónak mondhatók, sőt az elkövetkezendő években jelentős növekedésre nyílhat lehetőség, a jelentésből arra is fény derül, hogy vannak, akik kételkednek abban, hogy az EU szabályozási kerete a kvótarendszer megszűnése után képes lesz megbirkózni a szélsőséges piaci ingadozásokkal vagy egy válsághelyzettel, különös tekintettel a tejtermelés kiegyensúlyozott fejlődésének Unió-szerte történő biztosítására és a legjelentősebb termelőterületeken esetlegesen bekövetkező túlzott mértékű koncentráció elkerülésére. A jelentés leszögezi, hogy a Bizottság a jövőben is folytatja az eszmecserét a felmerült aggályok megválaszolása érdekében, valamint meg fogja vizsgálni, hogy szükség van-e további eszközökre, és ha igen, mely területeken.

További információk:

A tejágazati csomaggal foglalkozó weboldal:

http://ec.europa.eu/agriculture/milk/milk-package/index_en.htm

Kapcsolattartás:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 6 7 8 9 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar