Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 13. lipnja 2014.

Izvješće o tržištu mlijeka i „mliječnom paketu”

Europska komisija danas je objavila izvješće o razvoju stanja na tržištu mlijeka i o djelovanju „mliječnog paketa” iz 2012. U njemu su opisani prilično pozitivni izgledi za tržište mlijeka te se navode pregled provedbe odredbi i mogućnosti „mliječnog paketa” i daljnja razmišljanja u pogledu završetka primjene sustava kvota 2015.

Takozvani „mliječni paket” donesen je postupkom suodlučivanja 2012., a cilj su mu jačanje položaja proizvođača mlijeka i mliječnih proizvoda u lancu nabave mlijeka i mliječnih proizvoda i priprema sektora na održiviju i više tržišno usmjerenu budućnost, pri čemu se posebno nastoji primijeniti iskustva iz doba krize tržišta mlijeka 2009. Države članice mogu učiniti obveznima pisane ugovore između proizvođača i prerađivača mlijeka. Poljoprivrednici mogu s pomoću organizacija proizvođača kolektivno pregovarati o ugovornim uvjetima, među ostalim o cijeni sirovog mlijeka. Posebnim pravilima EU-a za međustrukovne organizacije sudionicima u lancu nabave mlijeka i mliječnih proizvoda omogućuje se vođenje dijaloga i provođenje niza aktivnosti te je državama članicama dopušteno da pod određenim uvjetima primjenjuju pravila za uređivanje nabave sireva s oznakom ZOI/ZOZP.

Izvješćem se potvrđuje da su ugovori između poljoprivrednika i prerađivača postali obvezni u 12 država članica (Bugarska, Cipar, Francuska, Hrvatska, Italija, Latvija, Litva, Mađarska, Portugal, Rumunjska, Slovačka i Španjolska), dok su u nekim drugim državama (Belgija, Ujedinjena Kraljevina) dogovoreni kodeksi dobre prakse između poljoprivrednika i organizacija prerađivača. Rezultat je nacionalnih odredbi o priznavanju organizacija proizvođača (OP-ovi) formalno priznavanje 228 OP-ova u šest država članica (Belgija, Češka Republika, Francuska, Italija, Njemačka i Španjolska,). U četirima od tih šest (Češka Republika, Francuska, Njemačka, Španjolska) OP-ovi su proveli kolektivne pregovore kojima je obuhvaćeno od 4 % do 33 % ukupnih isporuka. Dvije države članice (Francuska i Italija) primijenile su pravila za reguliranje nabave određenih sireva s oznakom ZOI/ZOZP.

Komisija smatra da je još prerano da bi se mogli pokazati znatni učinci mliječnog paketa na sektor mlijeka, a pogotovo u regijama u nepovoljnom položaju. Za rješenja poput osnivanja OP-ova i organizacije kolektivnih pregovora, koja su potrebna da bi se mogućnosti iz mliječnog paketa doista mogle primjenjivati, potrebni su vrijeme i dinamično djelovanje samih poljoprivrednika.

Kao buduću mjeru za tržište po prestanku primjene kvota Komisija je nedavno osnovala Europski opservatorij za tržište mlijeka (MMO), kojem su cilj transparentnije tržište i analiza gospodarskih subjekata kada oni donose svoje poslovne odluke. Komisiji će MMO pomoći u praćenju kretanja na tržištu, proaktivnoj primjeni „sigurnosne mreže” i reagiranju na izuzetne okolnosti.

Unatoč uglavnom pozitivnim izgledima za svjetska tržišta mlijeka i znatnim mogućnostima rasta u idućim godinama, u izvješću se spominju i sumnje koje su izražene o sposobnosti regulatornog okvira EU-a za rješavanje pretjerane nestabilnosti tržišta ili krizne situacije po prestanku primjene režima kvota, pogotovo s ciljem osiguravanja uravnoteženog razvoja proizvodnje mlijeka u cijeloj Europskoj uniji i izbjegavanja pretjerane koncentracije u najproduktivnijim područjima. Izvješćem se potvrđuje da će Komisija pokrenuti debatu kako bi se odgovorilo na ta pitanja i da će istražiti potrebu za dodatnim alatima i njezin opseg.

Dodatne informacije:

Web-stranice o mliječnom paketu:

http://ec.europa.eu/agriculture/milk/milk-package/index_en.htm

Osobe za kontakt:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Za javnost: Europe Direct telefonom 00 800 6 7 8 9 10 11 ili e–poštom


Side Bar