Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 13. juuni 2014

Aruanne piimaturu ja „piimapaketi” kohta

Euroopa Komisjon avaldas täna aruande piimaturu olukorra arengu ja 2012. aastal koostatud „piimapaketi” toimivuse kohta. Selles kirjeldatakse piimaturu üsna positiivset väljavaadet, hinnatakse „piimapaketi” sätete ja võimaluste rakendamist ning visandatakse täiendavaid kaalutlusi, võttes arvesse kvoodisüsteemi lõppemist 2015. aastal.

Kaasotsustamismenetluse teel 2012. aastal vastu võetud „piimapaketi” eesmärk on tugevdada piimatootjate positsiooni piimatoodete tarneahelas ning valmistada sektorit ette rohkem turule suunatud ja jätkusuutlikuks tulevikuks, ning eelkõige võtta õppust 2009. aasta piimaturu kriisist. Liikmesriigid võivad otsustada muuta kirjalikud lepingud piimatootjate ja töötlejate vahel kohustuslikuks. Põllumajandustootjatel on võimalus tootjaorganisatsioonide kaudu pidada ühiselt läbirääkimisi lepingutingimuste, sealhulgas toorpiima hinna üle. Tootmisharudevahelisi organisatsioone käsitlevate konkreetsete ELi eeskirjade alusel on võimalik arendada koostööd piimatoodete tarneahelas tegutsejate vahel ja võtta meetmeid ning liikmesriikidel lubatakse teatavatel tingimustel kohaldada eeskirju, et reguleerida kaitstud päritolunimetuse või kaitstud geograafilise tähisega juustude pakkumist.

Aruandes kinnitatakse, et põllumajandustootjate ja töötlejate vahelised lepingud on kohustuslikuks tehtud 12 liikmesriigis (Bulgaaria, Hispaania, Horvaatia, Itaalia, Küpros, Läti, Leedu, Prantsusmaa, Portugal, Rumeenia, Slovakkia ja Ungari), samas kui mõnes teises liikmesriigis (Belgia, Ühendkuningriik) on põllumajandustootjate ja töötlejate organisatsioonide vahel kokku lepitud heade tavade juhised. Siseriiklike sätete alusel on kuues liikmesriigis (Belgia, Hispaania, Itaalia, Prantsusmaa, Saksamaa ja Tšehhi Vabariik) ametlikult tunnustatud 228 tootjaorganisatsiooni. Nimetatud kuuest liikmesriigist neljas (Hispaania Prantsusmaa, Saksamaa ja Tšehhi Vabariik) on tootjaorganisatsioonid juhatanud kollektiivseid läbirääkimisi, mis hõlmavad 4–33% kõikidest tarnetest. Kahes liikmesriigis (Itaalia ja Prantsusmaa) kohaldatakse eeskirju kaitstud päritolunimetuse või kaitstud geograafilise tähisega juustude pakkumise reguleerimiseks.

Komisjon on seisukohal, et veel on liiga vara näha paketi olulist mõju piimasektoris, eelkõige ebasoodsamas olukorras olevates piirkondades. Piimapaketi võimaluste tegelikuks kohaldamiseks vajalike meetmete (nt tootjaorganisatsioonide loomine ja kollektiivläbirääkimiste korraldamine) võtmiseks läheb vaja aega ja tegutsemisindu põllumajandustootjailt endilt.

Kvoodijärgse turu täiendava meetmena moodustas komisjon hiljuti Euroopa piimaturu vaatlusrühma, mille eesmärk on parandada turu läbipaistvust ja koostada ettevõtjatele analüüse, millest oleks abi ettevõte tegevusega seotud otsuste tegemisel. Euroopa piimaturu vaatlusrühm aitab komisjonil jälgida turusuundumusi, ennetaval viisil kasutada nn turvavõrgusätteid ja reageerida erandlikele asjaoludele.

Hoolimata maailma piimaturgude väga positiivsetest väljavaadetest, mis tõotavad järgmistel aastatel turu olulist edenemist, kaheldakse aruandes, kas ELi reguleeriva raamistiku abil suudetakse pärast piimakvootide süsteemi lõppemist toime tulla turu äärmise ebastabiilsuse või kriisiolukorraga, eelkõige selleks, et tagada piimatootmise tasakaalustatud areng kogu Euroopa Liidus ning vältida tõsiseid koondumisi kõige tootlikumatesse piirkondadesse. Aruandes kinnitatakse, et komisjon jätkab arutelu nende küsimuste lahendamiseks ning uurib täiendavate vahendite vajadust ja ulatust.

Lisateave

Veebisait piimapaketi kohta:

http://ec.europa.eu/agriculture/milk/milk-package/index_en.htm

Kontaktisikud:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Kodanikule: Europe Direct, tel 00 800 6 7 8 9 10 11 või e-post


Side Bar