Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 13. juni 2014.

Rapport om markedet for mælk og mejeriprodukter og "mælkepakken"

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget en rapport om udviklingen på markedet for mælk og mejeriprodukter og gennemførelsen af "mælkepakken" fra 2012. Den beskriver de ret positive udsigter for markedet for mælk og mejeriprodukter, gør status over gennemførelsen af bestemmelserne og mulighederne i mælkepakken og skitserer yderligere overvejelser med henblik på udløbet af kvoteordningen i 2015.

Den såkaldte "mælkepakke", som blev vedtaget ved fælles beslutningstagning i 2012, tager sigte på at styrke mælkeproducenternes stilling i forsyningskæden for mælk og mejeriprodukter og forberede sektoren på en mere markedsorienteret og bæredygtig fremtid, idet der er særlig fokus på at lære af erfaringerne fra krisen på markedet for mælk og mejeriprodukter i 2009. Medlemsstaterne har mulighed for at gøre det obligatorisk for mælkeproducenter og forarbejdningsvirksomheder at indgå skriftlige aftaler. Landmændene har mulighed for at forhandle aftalevilkårene, herunder prisen på rå mælk, kollektivt via deres producentorganisationer. Særlige EU-regler for brancheorganisationer gør det muligt for aktørerne i forsyningskæden for mælk og mejeriprodukter at indgå dialog og gennemføre en række aktiviteter sammen, og medlemsstaterne har under visse omstændigheder mulighed for at anvende regler til regulering af udbuddet af BOB/BGB-oste.

Rapporten bekræfter, at det i 12 medlemsstater er blevet obligatorisk for landmænd og forarbejdningsvirksomheder at indgå aftale med hinanden (Bulgarien, Cypern, Frankrig, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Spanien og Ungarn), mens der i nogle medlemsstater (Belgien og Det Forenede Kongerige) er indgået aftaler om god praksis mellem landmænd og de organisationer, der repræsenterer forarbejdningsvirksomhederne. De nationale bestemmelser om anerkendelse af producentorganisationer (PO’er) har resulteret i, at i alt 228 producentorganisationer i seks medlemsstater (Belgien, Frankrig, Italien, Spanien, Tjekkiet og Tyskland) er blevet formelt anerkendt. I fire af disse medlemsstater (Frankrig, Spanien, Tjekkiet og Tyskland) har producentorganisationerne ført kollektive forhandlinger, der omfatter fra 4 til 33 % af de samlede leverancer. To medlemsstater (Frankrig og Italien) har anvendt regler til regulering af udbuddet af visse BOB/BGB-oste.

Kommissionen mener, at det endnu er for tidligt at spore nogen betydelig indvirkning på mejerisektoren af mælkepakken, særlig i ugunstigt stillede regioner. De ordninger, der er nødvendige for rent faktisk at kunne anvende mulighederne i mælkepakken, som f.eks. oprettelsen af PO’er og tilrettelæggelsen af kollektive forhandlinger, kræver tid og en stor aktiv indsats fra landmændene selv.

Som et yderligere tiltag med henblik på et marked uden kvoter har Kommissionen for nylig oprettet et EU-markedsobservatorium for mælk, som skal gøre markedet mere gennemskueligt og udarbejde analyser til de økonomiske aktører til hjælp for deres forretningsbeslutninger. Markedsobservatoriet skal hjælpe Kommissionen med overvågning af markedsudviklingen og iværksættelse af "sikkerhedsnet"-bestemmelserne på en proaktiv måde og desuden bistå med den rette reaktion på ekstraordinære omstændigheder.

Trods overvejende positive udsigter for det globale marked for mælk og mejeriprodukter, som rummer væsentlige vækstmuligheder i de kommende år, gengives det i rapporten, at der er givet udtryk for tvivl om, hvorvidt EU’s rammeregler er robuste nok til at imødegå ekstreme prisudsving eller tackle en krisesituation efter udløbet af kvoteordningen, især med henblik på at sikre en afbalanceret udvikling af mælkeproduktionen i hele Den Europæiske Union og undgå overkoncentration i de mest produktive områder. Rapporten bekræfter, at Kommissionen vil fortsætte debatten for at løse disse problemer og vil undersøge behovet og mulighederne for yderligere værktøjer.

Yderligere oplysninger:

Webside om mælkepakken: http://ec.europa.eu/agriculture/milk/milk-package/index_en.htm

Pressehenvendelser:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. e-­mail


Side Bar