Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 12. lipnja 2014.

EU i Grupa EIB-a zajednički će podržati ulaganja u istraživanja i inovacije u iznosu do 48 milijardi eura

Europska komisija i Grupa Europske investicijske banke (EIB) danas su predstavili novu generaciju financijskih instrumenata i savjetodavnih usluga EU-a koji su osmišljeni kako bi se olakšao pristup financiranju za inovativna poduzeća. Očekuje se da će se proizvodima „InnovFin – financiranje EU-a za inovatore” u sljedećih sedam godina osigurati do 24 milijarde eura za ulaganja u istraživanja i inovacije malih, srednjih i velikih poduzeća te nositelja istraživačkih infrastruktura. Očekuje se da će se tim financiranjem podržati konačna ulaganja u istraživanja i inovacije u visini do 48 milijardi eura.

Europska povjerenica za istraživanje, inovacije i znanost Máire Geoghegan-Quinn izjavila je: „Financijski instrumenti inovativan su način za ulaganje u poduzeća i aktivnosti koji su pokretači gospodarskog rasta. EU zaostaje za globalnim konkurentima u pogledu poslovnih ulaganja u inovacije, stoga moramo poticati banke da odobravaju zajmove za te projekte te da poduzećima usmjerenima na istraživanja omoguće pristup financijskim sredstvima. To će nam pomoći da ostvarimo cilj EU-a prema kojem bi ulaganja u istraživanja i razvoj trebala doseći 3 % BDP-a do 2020.

„InnovFin – financiranje EU-a za inovatore” obuhvaća niz prilagođenih proizvoda – od jamstava za posrednike koji daju zajmove malim i srednjim poduzećima do izravnih zajmova poduzećima - za podršku projektima istraživanja i inovacija svih veličina u EU-u i zemljama povezanima s Obzorom 2020., novim istraživačkim programom EU-a za razdoblje od 2014. do 2020. InnovFin nastavak je uspješna financijskog instrumenta za podjelu rizika, osmišljenog u sklopu sedmoga okvirnog programa EU-a za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7), zahvaljujući kojem je osigurano više od 11 milijardi eura za financiranje 114 projekata u području istraživanja i inovacija vrijednih više od 30 milijardi eura.

Europska investicijska banka odobravat će zajmove srednjim i većim poduzećima ili davati jamstva bankama koje im daju zajmove. Europski investicijski fond davat će jamstva bankama koje odobravaju zajmove malim i srednjim poduzećima i u kasnijoj fazi ulagati u fondove poduzetničkoga kapitala koji osiguravaju kapital novoosnovanim i brzo rastućim tvrtkama.

Predstavljanje će se održati na dvodnevnoj konferenciji u organizaciji grčkog predsjedništva EU-a na kojoj će se raspravljati o načinima za olakšavanje pristupa financiranju za istraživanja i inovacije.

Jamstva i zajmovi proizvoda InnovFin poduprijet će se i sredstvima programa Obzor 2020. i Grupe EIB-a koja su namijenjena potpori ulaganjima u istraživanja i inovacije, koja su po prirodi rizičnija i čije je učinke teže procijeniti od učinaka ulaganja u konkretne projekte. Riječ je o instrumentima koji su prvenstveno usmjereni na potražnju, bez prethodne raspodjele prema sektorima, državama ili regijama. Ti će se dužnički instrumenti uskoro dopuniti vlasničkim instrumentima kojima će upravljati EIF. Za podršku tim financijskim instrumentima odvojit će se oko 2,7 milijardi eura iz ukupnog proračuna programa Obzor 2020. od gotovo 80 milijardi eura.

Informacije o proizvodima InnovFin

InnovFin Large Projects (InnovFin za velike projekte) namijenjen je olakšavanju pristupa financiranju rizika za projekte istraživanja i inovacija velikih poduzeća te srednjih i malih poduzeća srednje tržišne kapitalizacije; sveučilišta i istraživački instituta; infrastruktura istraživanja i inovacija (uključujući infrastrukture koje omogućuju inovacije); javno-privatnih partnerstava, kao i instrumenata ili projekata posebne namjene (uključujući one koji promiču komercijalne industrijske demonstracijske projekte koji su prvi takve vrste). Zajmove u iznosu od 7,5 millijuna eura do 300 milijuna eura izravno će odobravati Europska investicijska banka.

InnovFin MidCap Growth Finance (Financiranje InnovFin za rast poduzeća srednje tržišne kapitalizacije) ponuda je nadređenih i podređenih zajmova ili jamstava (uključujući mezaninsko i kvazivlasničko financiranje) namijenjenih poboljšanju pristupa financiranju za inovativna veća poduzeća srednje tržišne kapitalizacije (do 3000 zaposlenih), ali i za mala i srednja poduzeća te manja poduzeća srednje tržišne kapitalizacije. Zajmove u visini od 7,5 milijuna eura do 25 milijuna eura Europska investicijska banka izravno će odobravati prihvatljivim korisnicima u državama članicama i pridruženim zemljama.

InnovFin MidCap Guarantee (Jamstvo InnovFin za poduzeća srednje tržišne kapitalizacije) ponuda je jamstava ili uvjetnih zajmova u iznosu između 7,5 milijuna eura i 25 milijuna eura, osobito radi poboljšanja pristupa financiranju za inovativna veća poduzeća srednje tržišne kapitalizacije (do 3000 zaposlenih). Taj instrument provodi Europska investicijska banka, a bit će dostupan preko financijskih posrednika – banaka i financijskih institucija – u državama članicama i pridruženim zemljama. U okviru tog instrumenta EIB će financijskim posrednicima davati jamstva za udio njihovih mogućih gubitaka, kao i protujamstva jamstvenim institucijama.

InnovFin SME Guarantee (Jamstvo InnovFin za mala i srednja poduzeća) obuhvaća jamstva i protujamstva za financiranje duga u iznosu između 25 000 i 7,5 milijuna eura u svrhu poboljšanja pristupa financiranju za inovativna mala i srednja poduzeća te mala poduzeća srednje tržišne kapitalizacije (do 499 zaposlenih). Taj instrument provodi Europski investicijski fond, a bit će dostupan preko financijskih posrednika – banaka i financijskih institucija – u državama članicama i pridruženim zemljama. U okviru tog instrumenta EIF će financijskim posrednicima davati jamstva za udio njihovih gubitaka nastalih financiranjem duga koje je pokriveno instrumentom.

Usluge InnovFin Advisory (Savjetodavne usluge InnovFin), za koje je EIB dobio sredstva u iznosu od 28 milijuna eura iz proračuna programa Obzor 2020., namijenjene su poboljšanju sposobnosti banaka da podrže velike projekte i spremnost na ulaganje u takve projekte za koja su potrebna velika dugoročna ulaganja. Dostupni će biti i savjeti o tome kako poboljšati uvjete za pristup financiranju rizika za istraživanje i inovacije. Predviđeno je da će se njima najviše koristiti nositelji velikih projekata istraživanja i inovacija koji su u skladu s „Društvenim izazovima” programa Obzor 2020. Očekuje se da će savjetodavne usluge ubrzati razvoj projekata investicijske vrijednosti od oko 20 milijardi eura.

Dodatne informacije:

Obzor 2020.

Portal pristup financiranju EU-a

Europska investicijska banka

Europski investicijski fond

Ostali kontakti za novinare:

EIB: Helen Kavvadia, Tel.: +352 4379 84486

EIF: Susanne Gutjahr, +352 426 688 487

Kontakti:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar