Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 12 juni 2014

EU-kampanj mot sexuellt våld mot minderåriga under fotbolls-VM

En ny kampanj som, i samband med fotbolls-VM i Brasilien, ska öka medvetenheten om problemet med sexuellt utnyttjande av minderåriga presenteras i dag av EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

Kampanjen ”Titta inte bort” (eller ”Não Desvie o Olhar” på portugisiska) stöds av kända brasilianska fotbollsspelare som Kaká och Juninho Pernambucano, och den riktas till brasilianare och utlänningar som kommer till VM för att få dem att förstå att sexuellt utnyttjande är ett brott.

Projektet omfattar ett antal seminarier för att utbilda chefer i den offentliga sektorn och diskussioner om ämnet som ska genomföras i de städer där VM-matcher spelas. Projektet omfattar även ett ökat stöd till kampen mot sexuellt utnyttjande och arbetet med att informera offren om deras rättigheter. Man kommer också att göra mycket reklam för hjälplinjen ”Call 100” så att alla som blir vittnen till sexuellt utnyttjande av minderåriga ska kunna rapportera det.

– Den brasilianska utvecklingen är en otrolig framgångssaga. Ungefär 40 miljoner människor har lyfts ur fattigdom på tio år, säger utvecklingskommissionär Andris Piebalgs. Men de mänskliga rättigheter som vi tar för givna når fortfarande inte alla delar av samhället. EU har arbetat med nyckelprojekt för mänskliga rättigheter i de tolv VM-städerna. Det handlar bl.a. om stöd till ungdomars rättigheter i Rios favelor, egenmakt för ursprungsbefolkning i Cuiaba och skydd till de fattigaste arbetstagarna i São Paulo.

Den internationella kampanjen “Titta inte bort” organiseras av EU:s delegation i Brasilien och drivs i fler än 15 länder i samarbete med nätverket Ecpat (End Child Prostitution, Pornography and Trafficking). Borgmästarna i de tolv VM-städerna har engagerat sig i kampanjen och vill stärka skyddet av barn och ungdomar ännu mer i samband med fotbolls-VM 2014 och andra stora evenemang, som OS 2016, som också kommer att anordnas i Brasilien

Bakgrund

Mänskliga rättigheter är ett av de viktigaste verksamhetsområdena för EU i Brasilien. EU har drivit nyckelprojekt med den inriktningen i de tolv VM-städerna.

Några exempel:

  • Ett projekt för att skydda kvinnor mot våld i Paraíba (i södra Natal) och för att förbättra deras möjligheter att delta i den rättsliga beslutsprocessen och utbilda dem om frågor som rör våld, kön, ras och politiskt engagemang. Några exempel på grupper som deltar är kvinnliga jordbrukare, ursprungsbefolkning och fruar till områdets insamlare av avfall för återvinning.

  • Ett nytt program för att skydda barns och ungdomars rättigheter i Salvador inriktas på våld i hemmet, sexuella övergrepp, vanvård, stöld och drogförsäljning i området. Projektet kommer att tillhandahålla dagverksamhet och boenden åt 1 120 barn och ungdomar. Programmet ska informera mer än 15 000 medborgare om de dramatiska konsekvenserna som sexuellt utnyttjande och våld får för unga offer.

  • Ett projekt där man erbjuder rättshjälp åt ursprungsbefolkningarna Xingu i Cuiaba och andra delar av delstaten Mato Grosso och åt Quilombosgrupper i Ribeiradalen, i Sao Paolo, så att de kan försvara sina territoriella rättigheter. Quilombos drabbas av att deras territoriella rättigheter och identitet inte erkänns. Projektet bevakar de rättsliga åtgärder som hotar ursprungsbefolkningars rättigheter till traditionella områden och håller dem informerade om utvecklingen (t.ex. tvister om redan godkända gränser).

Mellan 2007 och 2013 avsatte EU-kommissionen 61 miljoner euro i bidrag till Brasilien för att finansiera samarbetet mellan EU och Brasilien (t.ex. handel, mänskliga rättigheter, ekonomisk och social utveckling och miljö).

Mellan 2014 och 2020 kommer EU-kommissionen att ge 7,5 miljoner euro i bidrag till Brasilien för att finansiera samarbetet mellan EU och Brasilien (högre utbildning genom Erasmus Mundus och ett projekt med sektorsvisa dialoger som bl.a. omfattar mänskliga rättigheter, miljö och vetenskap och teknik).

Det nya partnerskapsinstrumentet, där projekten är under utarbetande, kommer också att bidra med nya resurser till samarbete med Brasilien inom flera sektorer, t.ex. klimatförändring, förnybar energi, offentlig diplomati och främjande av handel och investeringar.

Mer information

Som ett led i kampanjen i samband med fotbolls-VM kommer en serie faktablad att tas fram om EU:s nyckelprojekt för mänskliga rättigheter – ett för varje VM-stad.

Länk till faktabladen

http://www.eidhr.eu/side-panels/what-s-on/events/eidhr-campaign-world-cup-2014/fact-sheets

Fem videor om projekt i de städer där finalen, semifinalerna och kvartsfinalerna kommer att hållas, kommer också att finnas på:

http://www.eidhr.eu/events/eidhr-campaign-world-cup-2014

Webbplats för EU:s utvecklingskommissionär Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Webbplats för generaldirektoratet för utveckling och samarbete – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)

För allmänheten: Europe Direct med telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller e-post


Side Bar