Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 12. júna 2014

Európska únia spustila kampaň, ktorá bude prebiehať počas Majstrovstiev sveta a ktorá bude zameraná na boj proti sexuálnemu násiliu voči neplnoletým

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso dnes predstavil novú kampaň, ktorá bude prebiehať počas Majstrovstiev sveta v Brazílii a ktorá bude zameraná na boj proti sexuálnemu vykorisťovaniu neplnoletých v tejto krajine.

Kampaň s názvom „Neignoruj!“ (čiže „Não Desvie o Olhar“ po portugalsky) podporujú známi brazílski futbalisti ako napr. Kaká a Juninho Pernambucano, pričom je zameraná na Brazílčanov aj cudzincov, ktorí navštívia Majstrovstvá sveta, s cieľom zvýšiť ich povedomie o trestnom čine sexuálneho vykorisťovania.

Súčasťou tohto projektu je odborné vzdelávanie riadiacich pracovníkov orgánov verejnej správy so zameraním na tento problém, diskusie o ňom v mestách, ktoré budú hosťovať zápasy svetového šampionátu, ako aj posilnenie boja proti sexuálnemu vykorisťovaniu a informovanie obetí o ich právach. V rámci tohto projektu sa bude široko propagovať aj horúca linka „Volaj 100“, kde môže každý svedok sexuálneho vykorisťovania nahlásiť spáchanie tohto trestného činu.

Komisár pre rozvoj Andris Piebalgs uviedol: „Príbeh Brazílie je neuveriteľným príbehom rozvoja krajiny, kde sa podarilo z chudoby vymaniť v priebehu 10 rokov približne 40 miliónov ľudí. Aj napriek tomu však ešte stále niektoré časti brazílskej spoločnosti nemajú ľudské práva, ktoré my považujeme za samozrejmé. Európska únia pracovala na zásadných projektoch, ktorých cieľom je riešenie tohto problému v 12 hostiteľských mestách, kde prebehnú zápasy svetového šampionátu; ako príklad možno uviesť podporu práv mladých v chudobných štvrtiach Ria, posilňovanie postavenia pôvodných obyvateľov v regióne Cuiaby, resp. ochranu najchudobnejších robotníkov v São Paule.“

Medzinárodná kampaň s názvom „Neignoruj!“, ktorú organizuje Delegácia EÚ v Brazílii, sa realizuje v 15 krajinách v spolupráci so sieťou ECPAT (Koniec detskej prostitúcie a nelegálneho obchodu s deťmi). Primátori 12 hostiteľských miest Majstrovstiev sveta privítali túto kampaň s cieľom zlepšiť ochranu detí a dospievajúcich počas šampionátu v roku 2014, ako aj počas iných významných podujatí, ako sú napríklad olympijské hry, ktoré sa v roku 2016 takisto uskutočnia v Brazílii.

Súvislosti

Ľudské práva sú jednou z oblastí, ktorej sa Európska únia venuje v Brazílii. Európska únia realizuje v tejto oblasti zásadné projekty v 12 hostiteľských mestách svetového šampionátu.

Ide napr. o tieto projekty:

  • Projekt zameraný na ochranu žien pred násilím realizovaný v Paraíba (štát na juhu regiónu Natal): poskytovanie pomoci, pokiaľ ide o zapojenie žien do rozhodovacieho procesu a ich odborná príprava zameraná na problematiku násilia, rodových a rasových otázok a účasti na politickom živote. Na tomto projekte participujú farmárky, ženy z pôvodného obyvateľstva a manželky miestnych zberačov odpadových surovín.

  • Nový program zameraný na ochranu práv detí a dospievajúcich v Salvadore, ktorého cieľom je upozorňovať na problémy domáceho násilia, sexuálneho zneužívania, zlého zaobchádzania, krádeží a obchodovania s drogami. Vďaka projektu sa 1120 deťom a dospievajúcim poskytne prístup k dennej starostlivosti, resp. k bývaniu, a takisto sa zrealizuje informačná kampaň zameraná na 15 000 občanov s cieľom upozorniť ich na tragické následky sexuálneho vykorisťovania detí a mladistvých a páchania násilia na nich.

  • Cieľom ďalšieho projektu bude poskytnúť pôvodným obyvateľom Xingu v Cuiabe a ďalších oblastiach štátu Mato Grosso, komunitám Quilombolas v údolí Ribeira a v Sao Paole právnu pomoc v záujme ochrany ich teritoriálnych práv. Spoločenstvá Quilombolas trpia tým že sa pošliapavajú ich teritoriálne práva, ako aj ich identita ako spoločenstva. V rámci tohto projektu sa sledujú súdne konania, ktoré ohrozujú právo pôvodných obyvateľov na ich tradičné územia, a poskytujú sa informácie o aktuálnom vývoji (napr. o sporoch, ktoré prebiehajú v súvislosti s už schválenými hranicami).

Európska komisia v období rokov 2007 až 2013 poskytla Brazílii prostriedky vo výške 61 miliónov EUR na účely rozvoja vzájomných vzťahov v takých oblastiach, ako sú obchod, ľudské práva, hospodársky a sociálny rozvoj a životné prostredie.

V období rokov 2014 až 2020 poskytne Európska komisia Brazílii na účel rozvoja bilaterálnych vzťahov ďalších 7,5 milióna EUR (oblasť vyššieho vzdelávania v rámci Erasmus Mundus, projekty v rámci odvetvových dialógov, napr. pokiaľ ide o problematiku ľudských práv, životného prostredia a vedy a technológií).

Nový nástroj partnerstva, v rámci ktorého práve prebieha tvorba projektov, poskytne ďalšie zdroje na rozvoj spolupráce s Brazíliou, a to v takých oblastiach ako je napr. zmena klímy, energia z obnoviteľných zdrojov, verejná diplomacia a podpora obchodu a investícií.

Ďalšie informácie

V rámci kampane počas Majstrovstiev sveta budú predložené v súvislosti s každým z hostiteľských miest šampionátu informačné prehľady o hlavných projektoch EÚ v nich v oblasti ľudských práv.

Odkazy na informačné prehľady:

http://www.eidhr.eu/side-panels/what-s-on/events/eidhr-campaign-world-cup-2014/fact-sheets

K dispozícii bude aj päť videí venovaných piatim mestám, kde sa bude hrať štvrťfinále, semifinále a finále; nájdete ich na tejto adrese:

http://www.eidhr.eu/events/eidhr-campaign-world-cup-2014

Webová lokalita komisára pre rozvoj Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Webová lokalita Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre rozvoj a spoluprácu – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Kontaktné údaje:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)

Pre zástupcov verejnosti: Telefonická linka Europe Direct00 800 6 7 8 9 10 11, resp. e-mail


Side Bar