Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 12. jūnijā

ES sāk kampaņu, lai apkarotu seksuālu vardarbību pret nepilngadīgajiem Pasaules kausa izcīņas laikā

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu šodien paziņoja, ka tiek uzsākta jauna kampaņa, kuras mērķis ir palielināt informētību par nepilngadīgo seksuālo izmantošanu Brazīlijā Pasaules kausa izcīņas laikā.

Kampaņa “Neskaties garām!” (“Don’t Look Away" angļu valodā un “Não desvie o olhar” portugāļu valodā), kuru atbalstījuši plaši pazīstami Brazīlijas futbolisti, piemēram, Kaka un Žuninju Pernambukanu, un kuras mērķauditorija ir brazīlieši un ārvalstnieki, kas apmeklēs 2014. gada Pasaules kausa spēles, veicinās informētību par to, ka seksuāla izmantošana ir noziegums.

Projekts paredz rīkot apmācību seminārus publiskā sektora vadītājiem un debates par šo jautājumu katrā Pasaules kausa spēļu rīkotājpilsētā, kā arī palielināt atbalstu cīņai pret seksuālu izmantošanu un upuru informēšanai par viņu tiesībām. Tas ietver "Zvaniet 100" palīdzības tālruņa dienesta plašu popularizēšanu, lai dotu iespēju ikvienai personai, kas ir lieciniece nepilngadīgo seksuālai izmantošanai, ziņot par šiem gadījumiem.

Attīstības komisārs Andris Piebalgs teica: “Brazīlija ir veikusi neaptveramu attīstības ceļu – 10 gados aptuveni 40 miljoni cilvēku ir izkļuvuši no nabadzības. Dažās sabiedrības daļās vēl joprojām nav nodrošinātas cilvēktiesības, ko uzskatām par pašsaprotamām. ES ir strādājusi pie būtiskiem projektiem šo jautājumu risināšanai 12 Pasaules kausa rīkotājpilsētās; piemēram, atbalstot jaunatnes tiesības Riodežaneiro favelās, stiprinot pirmiedzīvotāju kopienas Kujabā un aizsargājot nabadzīgākos Sanpaulu strādniekus."

Starptautiskā kampaņa "Neskaties garām!", kuru organizējusi ES delegācija Brazīlijā, tiek īstenota vairāk nekā 15 valstīs, izmantojot ECPAT (Izbeigt bērnu prostitūciju, bērnu pornogrāfiju un tirdzniecību ar bērniem) organizācijas tīklu. Pasaules kausa 12 rīkotājpilsētu mēri ir pozitīvi novērtējuši šo kampaņu, kuras mērķis ir uzlabot bērnu un pusaudžu aizsardzību 2014. gada Pasaules kausa izcīņas un citu nozīmīgu notikumu laikā, piemēram, 2016. gada olimpiskajās spēles, kas arī notiks Brazīlijā.

Konteksts

Cilvēktiesības ir viena no galvenajām ES darba jomām Brazīlijā. ES ir uzsākusi būtiskus projektus šajā jomā 12 Pasaules kausa rīkotājpilsētās.

Minētie projekti ir šādi.

  • Projekts sieviešu aizsardzībai no vardarbības Paraibā (štats dienvidos no Natalas), kurš viņām palīdz iesaistīties tiesisko lēmumu pieņemšanas procesā un nodrošina apmācību jautājumos, kas saistīti ar vardarbību, dzimumu, rasi un politisko līdzdalību. Projektā iesaistītās sievietes ir lauksaimnieces, pirmiedzīvotāju grupu pārstāves un apgabala pārstrādāto atkritumu savācēju sievas.

  • Jauna bērnu un pusaudžu tiesību aizsardzības programma Salvadorā, kas izstrādāta uzmanības pievēršanai problēmām saistībā ar vardarbību ģimenē, seksuālo izmantošanu, sliktu izturēšanos, zādzībām un narkotiku tirdzniecību šajā apgabalā. Projekts nodrošinās dienas aprūpi vai dzīvojamās telpas 1120 bērniem un pusaudžiem un vairāk nekā 15 000 iedzīvotājus informēs par seksuālās izmantošanas un vardarbības postošo ietekmi uz cietušajiem jauniešiem un bērniem.

  • Projekts juridiskās palīdzības sniegšanai Xingu pamatiedzīvotājiem Kujabā un citās Matugrosu štata vietās un Quilombos kopienām Ribeiras ielejā, Sanpaulu, kur projekta mērķis ir aizstāvēt to teritoriālās tiesības. Quilombos kopienas cieš no teritoriālo tiesību un kopienas identitātes neatzīšanas. Šis projekts seko līdzi tiesiskajām darbībām, kuras apdraud pamatiedzīvotāju tiesības uz to tradicionālajām teritorijām, un informē viņus par notikumu gaitu (piemēram, strīdiem par jau apstiprinātām robežām).

Laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam Eiropas Komisija piešķīra Brazīlijai 61 miljonu eiro ES un Brazīlijas attiecībām (piemēram, tirdzniecībai, cilvēktiesībām, ekonomiskajai un sociālajai attīstībai, kā arī videi).

Laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam Eiropas Komisija nodrošinās Brazīlijai 7,5 miljonu eiro ES un Brazīlijas attiecībām (programma Erasmus Mundus augstākās izglītības jomā un nozaru dialoga projekts, kas citu tēmu vidū ietver cilvēktiesības, vidi, zinātni un tehnoloģiju).

Jaunais partnerības instruments (PI), kura projekti pašlaik tiek gatavoti, ar jauniem piešķīrumiem arī atbalstīs sadarbību ar Brazīliju vairākās nozarēs, piemēram, klimata pārmaiņu, atjaunojamās enerģijas, valsts diplomātijas jomā, un – papildus atbalstam citās jomās – veicinās tirdzniecību un ieguldījumus.

Papildu informācija

Kā daļa no Pasaules kausa izcīņas kampaņas būs pieejamas vairākas faktu lapas – viena par katru rīkotājpilsētu – par galvenajiem ES cilvēktiesību projektiem.

Saite uz faktu lapām

http://www.eidhr.eu/side-panels/what-s-on/events/eidhr-campaign-world-cup-2014/fact-sheets

Piecas video filmas, kuru pamatā ir projekti finālspēļu, pusfināla spēļu un ceturtdaļfināla spēļu rīkotājpilsētās, būs pieejamas arī tīmekļa vietnē:

http://www.eidhr.eu/events/eidhr-campaign-world-cup-2014

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)

Sabiedrībai: Europe Direct pa tālruni 00 800 6 7 8 9 10 11 vai pa e-pastu


Side Bar