Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. birželio 12 d.

Per pasaulio futbolo čempionatą ES pradeda kovos su seksualiniu nepilnamečių išnaudojimu kampaniją

Šiandien Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barrosas paskelbė pradedąs naują kampaniją, kurios tikslas – per pasaulio futbolo čempionatą Brazilijoje didinti informuotumą apie nepilnamečių seksualinį išnaudojimą.

Kampaniją „Nenusigręžk“ (portugalų kalba „Não Desvie o Olhar“) remia tokie garsūs Brazilijos futbolininkai kaip Kaká ir Juninho Pernambucano; jos tikslas – gerinti Brazilijos piliečių ir užsieniečių, atvyksiančių į 2014 m. pasaulio futbolo čempionatą, suvokimą, kad seksualinis išnaudojimas yra nusikaltimas.

Vykdant projektą kiekviename mieste, kuriame vyks pasaulio čempionato rungtynės, bus rengiami mokymo seminarai viešojo sektoriaus administratoriams, organizuojamos diskusijos šia tema, didinama parama kovai su seksualiniu išnaudojimu, o nukentėjusieji informuojami apie savo teises. Be to, bus plačiai reklamuojama pagalbos linija „Skambink 100“, kad bet kuris nepilnamečių seksualinio išnaudojimo liudininku tapęs asmuo galėtų pranešti apie šį nusikaltimą.

Už vystymąsi atsakingas Komisijos narys Andris Piebalgas sakė: „Brazilijos vystymosi istorija nepaprasta: per 10 metų iš skurdo išbrido apie 40 mln. žmonių. Tačiau tam tikruose visuomenės sluoksniuose mums įprastų žmogaus teisių vis dar nesilaikoma. Siekdama išspręsti šią problemą, ES dvylikoje pasaulio futbolo čempionatą rengiančių miestų vykdo svarbius projektus, pvz., remia Rio lūšnynuose gyvenančių jaunuolių teises, informuoja Kujabos vietinių bendruomenes apie jų teises arba gina skurdžiausius San Paulo darbininkus.

ES delegacijos Brazilijoje organizuojama tarptautinė kampanija „Nenusigręžk“ yra vykdoma daugiau kaip penkiolikoje šalių bendradarbiaujant su ECPAT (Kovos su vaikų prostitucija, vaikų pornografija ir prekyba seksualiniais tikslais) tinklu. Kampaniją globoja 12 pasaulio futbolo čempionato rungtynes rengiančių miestų merai, siekiantys toliau gerinti vaikų ir paauglių apsaugą per 2014 m. pasaulio futbolo čempionatą ir kitus svarbius renginius, pvz., 2016 m. olimpines žaidynes, kurios taip pat vyks Brazilijoje.

Pagrindiniai faktai

Žmogaus teisės yra viena pagrindinių ES veiklos Brazilijoje sričių. Svarbūs šios srities projektai ES vykdyti dvylikoje pasaulio futbolo čempionatą rengiančių miestų.

Minėtini šie projektai:

  • • projektas, kuriuo siekiama apginti moteris nuo prievartos Paraibos valstijoje (valstija Natalio šiaurėje), padedant joms įsitraukti į teisinių sprendimų priėmimo procesą ir rengiant mokymus smurto, lyčių, rasių ir dalyvavimo politikoje klausimais. Projekte dalyvauja ūkininkės, vietinių bendruomenių narės ir šiame regione perdirbamų atliekų rinkėjų žmonos;

  • naujas Salvadoro vaikų ir paauglių teisių gynimo projektas, skirtas smurto šeimose, seksualinio išnaudojimo, prievartos, vagysčių ir prekybos narkotikais šiame regione keliamoms problemoms išaiškinti. Pagal projektą 1 120 vaikų ir paauglių dienos metu bus teikiamos dienos priežiūros centrų paslaugos ar suteikiamas būstas, o daugiau nei 15 000 piliečių bus aiškinama, kokios tragiškos nepilnamečių seksualinio išnaudojimo ir smurto pasekmės;

  • • teisinės pagalbos Šingu, Kujabos ir kitų Mato Grosso valstijos vietovių gyventojams, taip pat kilombų bendruomenėms Ribeiros slėnyje San Paule, ginančioms savo teritorines teises, projektas. Problemų kelia kilombų bendruomenių teritorinių teisių ir jų kaip bendruomenių statuso nepripažinimas. Vykdant projektą stebimi teisiniai veiksmai, keliantys grėsmę vietinių teisėms į tradiciškai jiems priklausančias teritorijas, o gyventojai informuojami apie eigą (pvz., jei kyla ginčų dėl jau patvirtintų ribų).

2007–2013 m. Europos Komisija Brazilijai skyrė 61 mln. EUR ES ir Brazilijos santykiams (pvz., prekybos, žmogaus teisių, ekonominio ir socialinio vystymosi ir aplinkos srities) plėtoti.

2014–2020 m. Europos Komisija Brazilijai skirs 7,5 mln. EUR ES ir Brazilijos santykiams plėtoti (aukštojo mokslo ir Erasmus Mundus bei sektorių dialogo projektui, į kurį, be kita ko, įtraukti tokie klausimai, kaip žmogaus teisės, aplinka, mokslas ir technologijos).

Naujų išteklių įvairių sričių bendradarbiavimui su Brazilija, pvz., be kita ko, klimato kaitos, atsinaujinančiosios energijos, viešosios diplomatijos ir prekybos bei investicijų skatinimo srityse, bus skirta įgyvendinant naują partnerystės priemonę (projektai dar rengiami).

Daugiau informacijos

Vykdant pasaulio futbolo čempionato kampaniją kiekvienam rungtynes rengiančiam miestui bus parengtos informacijos apie pagrindinius ES žmogaus teisių apsaugos srities projektus suvestinės.

Nuoroda į informacijos suvestines

http://www.eidhr.eu/side-panels/what-s-on/events/eidhr-campaign-world-cup-2014/fact-sheets

5 vaizdo įrašai, sukurti remiantis miestuose, kuriuose vyks finalas, rungtynės dėl trečiosios vietos, pusfinaliai ir ketvirtfinaliai, vykdomais projektais

http://www.eidhr.eu/events/eidhr-campaign-world-cup-2014

Už vystymąsi atsakingo Europos Komisijos nario Andrio Piebalgo interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Vystymosi ir bendradarbiavimo generalinio direktorato EuropeAid interneto svetainė

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lt.htm

Asmenys ryšiams:

Alexandre Polack, tel. +32 2 299 06 77

Maria Sanchez Aponte, tel. +32 2 298 10 35

Visuomenei: Europe Direct, tel. 00 800 678 910 11, e. paštas


Side Bar