Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 12. juuni 2014

EL algatab jalgpalli maailmameistrivõistluste ajal alaealiste vastu suunatud seksuaalvägivalda teadvustava kampaania

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso algatas täna uue kampaania, millega soovitakse juhtida tähelepanu alaealiste seksuaalsele ärakasutamisele Brasiilias toimuvate jalgpalli maailmameistrivõistluste ajal.

Kampaaniat „Don’t Look Away” (või portugali keeles „Não Desvie o Olhar”) toetavad sellised tuntud Brasiilia jalgpallurid nagu Kaká ja Juninho Pernambucano ning see on suunatud 2014. aasta maailmameistrivõistlusi külastavatele brasiillastele ja välismaalastele, eesmärgiga suurendada teadlikkust sellest, et seksuaalne ärakasutamine on kuritegu.

Projekt hõlmab avaliku sektori juhtidele mõeldud koolituskursuste korraldamist ning igas maailmameistrivõistluste mänge võõrustavas linnas vastavasisuliste arutelude pidamist, samuti seksuaalse ärakasutamise vastasele võitlusele toetuse suurendamist ning ohvrite teavitamist nende õigustest. Kampaania raames reklaamitakse laialdaselt abiliini „Call 100”, et igaühel, kes satub alaealiste seksuaalse ärakasutamise tunnistajaks, oleks võimalik sellest teatada.

Arenguvolinik Andris Piebalgs ütles: „Brasiilia on teinud 10 aasta jooksul läbi tõeliselt imelise arengu, mille käigus on suudetud vaesusest päästa 40 miljonit inimest. Siiski ei ole ühiskonna teatavatel osadel võimalik nautida meile nii enesestmõistetavana tunduvaid inimõigusi. EL on osalenud maailmameistrivõistluste 12 võõrustajalinnas võtmeprojektides, eesmärgiga leida sellele probleemile lahendus. Selleks toetati noorte õigusi Rio favelades, julgustati enda eest seisma põliskogukondi Cuiabas ning kaitsti São Paulo vaeseimaid töölisi.

ELi esinduse poolt Brasiilias korraldatud rahvusvaheline kampaania „Don´t Look Away” toimub ECPATi (End Child Prostitution, Pornography and Trafficking – lõpetage lasteprostitutsioon, lastepornograafia ja lastega kauplemine seksuaalse ärakasutamise eesmärgil) võrgustiku kaudu enam kui 15 riigis. Maailmameistrivõistluste 12 võõrustajalinna linnapead on kampaania ideega kaasa tulnud ning soovivad laste ja noorukite kaitset 2014. aasta maailmameistrivõistluste ja samuti Brasiilias toimuvate 2016. aasta olümpiamängude ajal veelgi tõhustada.

Taustteave

Inimõigused on üks ELi põhilisi töövaldkondi Brasiilias. EL on juhtinud kõnealuse valdkonna olulisi projekte maailmameistrivõistluste 12 võõrustajalinnas.

Kõnealused projektid hõlmavad järgmist:

  • Naiste vastu suunatud vägivalla vastane projekt Paraíbas (osariik Natali lõunaosas). Projekti raames aidatakse naistel osaleda seadusandlikus otsustusprotsessis ning neid koolitatakse teemadel, mis käsitlevad vägivalda, sugu, rassi ja poliitilist kaasatust. Projektis osalevate naiste hulka kuuluvad naissoost talunikud, põliskogukonnad ja piirkonnas ringlussevõetud jäätmete kogujate naised.

  • Uus programm laste ja noorukite õiguste tagamiseks Salvadoris, mille raames tõstetakse esile koduvägivalla, seksuaalse kuritarvitamise, väärkohtlemise, varguste ja ebaseadusliku uimastikaubandusega seotud probleeme piirkonnas. Projekti raames pakutakse 1120 lapsele ja noorukile päevakeskuse või hooldusasutuse teenust ning parandatakse enam kui 15 000 elaniku teadlikkust seksuaalse ärakasutamise ja vägivalla dramaatilistest tagajärgedest noortele ohvritele.

  • Xingu põliskogukondadele Cuiabas ja Mato Grosso osariigi teistes piirkondades ning Quilombose kogukondadele Ribeira orus Sao Paolos õigusabi osutamise projekt, et kaitsta nende territoriaalseid õigusi. Quilombose kogukonna probleemiks on see, et teised ei tunnista nende territoriaalseid õigusi ja nende identiteeti kogukonnana. Kõnealuse projekti raames jälgitakse kohtumenetlusi, mis ohustavad põlisrahvaste õigusi oma traditsioonilistele territooriumidele, ning teavitatakse menetluse käigus aset leidnud arengutest (näiteks vaidlused juba heakskiidetud piiride üle).

Ajavahemikus 2007–2013 eraldas Euroopa Komisjon Brasiiliale ELi-Brasiilia suhete arendamiseks (nt kaubandus, inimõigused, majandus- ja sotsiaalne areng ning keskkond) kokku 61 miljonit eurot.

Ajavahemikus 2014–2020 eraldab Euroopa Komisjon Brasiiliale ELi-Brasiilia suhete arendamiseks (kõrgharidus programmi Erasmus Mundus raames ning valdkondlike dialoogide projekti kaudu, mis hõlmab muu hulgas teemasid nagu inimõigused, keskkond ning teadus ja tehnoloogia) kokku 7,5 miljonit eurot.

Uue partnerlusinstrumendiga, mille projektid on alles ettevalmistamisel, eraldatakse uusi vahendeid koostööks Brasiiliaga mitmes valdkonnas nagu näiteks kliimamuutused, taastuvenergia, avalik diplomaatia, ning edendatakse muu hulgas kaubandust ja investeerimist.

Lisateave

Osana maailmameistrivõistluste kampaaniast koostatakse iga võõrustajalinna kohta teabeleht –, mis käsitleb ELi peamisi inimõiguste projekte.

Link teabelehtedele

http://www.eidhr.eu/side-panels/what-s-on/events/eidhr-campaign-world-cup-2014/fact-sheets

Lisaks sellele koostatakse veerand- ja poolfinaale ning finaali võõrustavates linnades teostatud projektide põhjal viis videot, mis on samuti kättesaadavad:

http://www.eidhr.eu/events/eidhr-campaign-world-cup-2014

Euroopa Komisjoni arenguvoliniku Andris Piebalgsi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Arengu ja koostöö peadirektoraadi EuropeAid veebisait:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_et.htm

Kontaktisikud:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)

Kodanikule: Europe Direct tel 00 800 6 7 8 9 10 11 või e-post


Side Bar