Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 12. června 2014

EU zahajuje kampaň zaměřenou na boj proti sexuálnímu násilí vůči nezletilým během mistrovství světa ve fotbale

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso dnes zahájil novou kampaň navrženou s cílem upozornit na sexuální zneužívání mladistvých v Brazílii během mistrovství světa ve fotbale.

Kampaň nazvanou „Neodvracej zrak“ (v portugalštině „Não Desvie o Olhar“) podporují známí brazilští fotbalisté, jako Kaká a Juninho Pernambucano, a zaměřuje se na Brazilce a cizince navštěvující mistrovství světa ve fotbale s cílem zvýšit povědomí o tom, že sexuální zneužívání mladistvých je trestný čin.

Součástí projektu je rovněž příprava výukových seminářů pro státní úředníky a tematické diskuze ve všech pořadatelských městech mistrovství světa a dále zvýšená podpora boje proti sexuálnímu zneužívání nebo informování obětí o jejich právech. Děje se tak mj. prostřednictvím masové propagace pohotovostní telefonní linky „Call 100“, která umožňuje všem, kdo se stanou svědky sexuálního zneužití nezletilých, aby to oznámili.

Komisař pro rozvoj Andris Piebalgs dodal: „Pokud jde o rozvoj, Brazílie prožila neuvěřitelný příběh: během deseti let se podařilo vymanit z chudoby přibližně 40 milionům lidí. Některé části společnosti však stále nemají lidská práva, která my považujeme za samozřejmá. EU pracovala ve 12 pořadatelských městech mistrovství světa na klíčových projektech, které by mohly tento problém vyřešit; patří mezi ně podpora práv mladých lidí ve favelách v Riu, posílení vlivu domorodých komunit v Cuiabě nebo ochrana nejchudších pracovníků v Sao Paulu.

Mezinárodní kampaň „Neodvracej zrak“, kterou organizuje delegace EU v Brazílii, probíhá ve spolupráci se sítí ECPAT (mezinárodní podpůrná síť pro zamezení dětské prostituce, dětské pornografie a obchodování s dětmi) ve více než 15 zemích. Starostové 12 měst, která hostí toto mistrovství světa, kampaň uvítali a slibují si od ní další zlepšení ochrany dětí a mladistvých během nadcházejícího mistrovství světa ve fotbale a dalších významných událostí, jako jsou například Olympijské hry 2016, které se rovněž uskuteční v Brazílii.

Souvislosti

Lidská práva jsou jednou z hlavních oblastí, na niž se soustřeďuje činnost EU v Brazílii. EU ve 12 hostitelských městech mistrovství světa uskutečňovala klíčové projekty týkající se této problematiky.

Patří k nim:

  • Projekt na ochranu žen před násilím v Paraíbě (stát jižně odNatalu), který jim pomáhá zapojit se do legislativního rozhodování a poskytuje školení zaměřená na problematiku násilí, rozdílu pohlaví, rasy a politické angažovanosti. Projektu se účastnily farmářky, domorodé ženy a manželky sběračů recyklovatelného odpadu působících v tomto regionu.

  • Nový program na ochranu práv dětí a mladistvých ve městě Salvador, jenž byl navržen s cílem upozornit na problémy domácího násilí, sexuálního zneužívání, špatného zacházení, krádeží a obchodu s drogami v této oblasti. Projekt poskytne 1 120 míst pro děti a mladistvé v denních stacionářích nebo ubytovacích zařízeních a díky pomoci více než 15 000 občanů bude zvyšovat povědomí o dramatických dopadech sexuálního zneužívání a násilí na mladé oběti.

  • Projekt zaměřený na poskytování právní pomoci domorodým obyvatelům kmene Xingu v Cuiabě a jiných oblastech státu Mato Grosso a obyvatelům osad Quilombos v údolí řeky Ribeira ve státě Sao Paulo při ochraně jejich územních práv. Komunity Quilombos trpí nedostatečným uznáním svých územních práv a své identity jakožto společenství. Tento projekt sleduje právní kroky, které ohrožují právo domorodých lidí na jejich tradiční území, a informuje je o vývoji v této oblasti (například o sporech o již potvrzené hranice).

Evropská komise poskytla Brazílii v letech 2007–2013 finanční prostředky ve výši 61 milionů eur na rozvoj vztahů EU-Brazílie (např. v oblasti obchodu, lidských práv, hospodářského a sociálního rozvoje a životního prostředí).

V letech 2014–2020 poskytne Evropská komise Brazílii na tyto účely 7,5 milionů eur (vyšší vzdělávání v rámci programu Erasmus Mundus a projektu odvětvových dialogů, který mimo jiné zahrnuje témata jako lidská práva, životní prostředí a věda a technologie).

Nový nástroj partnerství, jehož programy se připravují, rovněž poskytne nové zdroje pro spolupráci s Brazílií, a to mimo jiné v oblastech jako změna klimatu, obnovitelné zdroje energie, veřejná diplomacie a podpora obchodu a investic.

Více informací

Jako součást kampaně k mistrovství světa bude k dispozici série 12 přehledových materiálů o klíčových projektech v oblasti lidských práv – jeden pro každé z pořadatelských měst.

Přehledové materiály jsou k dispozici na adrese:

http://www.eidhr.eu/side-panels/what-s-on/events/eidhr-campaign-world-cup-2014/fact-sheets

Pět videí vycházejících z projektů ve městech, která budou hostit finále, semifinále a čtvrtfinále, bude k dispozici rovněž na adrese:

http://www.eidhr.eu/events/eidhr-campaign-world-cup-2014

Internetové stránky evropského komisaře pro rozvoj Andrise Piebalgse:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Internetové stránky GŘ pro rozvoj a spolupráci – EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_cs.htm

Kontaktní osoby:

Alexandre Polack (+32 22990677)

Maria Sanchez Aponte (+32 22981035)

Pro veřejnost: Služba Europe Direct,telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e-mail


Side Bar