Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2014. június 11.

A 2015. évi uniós költségvetési tervezet a pénzügyi korlátok ellenére is támogatja Európa gazdasági növekedését

„A múlt örökségének és a válság utáni európai talpra állás szűkösebb erőforrásokból való előmozdításának ötvözete.” Janusz Lewandowski költségvetési biztos ezekkel a szavakkal jellemzi az Európai Unió 2015. évi költségvetési tervezetének a Bizottság által ma elfogadott változatát (kötelezettségvállalások: 145,6 milliárd EUR; kifizetések: 142,1 milliárd EUR). A kötelezettségvállalások zöme az EU gazdasági helyzetének megszilárdítását célzó jövőbeli projektekre vonatkozik, ugyanakkor a kifizetések mintegy 40%-a még a 2007–2013 közötti pénzügyi időszak uniós finanszírozású projektjeit fedezi. A Bizottság további 1%-kal kívánja leépíteni személyi állományát, ami három éven belül már a harmadik ilyen megszorítás.

„Az EU költségvetése nem más, mint a 28 országbeli erőforrások egy töredékének egyesítése több mint 500 millió európai polgár javára” – teszi hozzá Janusz Lewandowski. „Segít megelőzni a nemzeti szintű erőfeszítések felesleges megkettőzését, és minden egyes tagállamunkat erősebbé teszi, hiszen az együttes fellépések sokkal jobb eredményre vezetnek, mint az elaprózott intézkedések. A 2015. évi költségvetési tervezet a tagállamok kombinált bruttó nemzeti jövedelmének (GNI) 1%-át teszi ki, és figyelembe veszi az olyan jelenlegi vagy jövőbeli nagy horderejű kérdéseket is, mint például az ukrán válság vagy az uniós energiastratégia megerősítésének szükségessége a szűkös erőforrások átcsoportosítása útján.”

A kötelezettségvállalások 2,1%-os, illetve a kifizetések 1,4%-os tervezett növekedését a 2015-re becsült inflációs ráta gyakorlatilag elnyeli.

A kötelezettségvállalási előirányzatok a 2014–2020 közötti többéves pénzügyi keret új programjaira összpontosulnak, és a javasolt összeg csaknem 60%-át az európai kutatás, innováció, ifjúság és vállalkozások támogatására különítették el.

A kifizetési előirányzatok oroszlánrésze (2014-hez képest +29,5%) az uniós gazdasági növekedést és munkahelyteremtést fellendítő területekre irányul, amilyen például a kutatás (Horizont 2020), a transzeurópai energia-, közlekedési és informatikai hálózatok (Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz) vagy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés.

Szintén a kifizetések növekedésére lehet számítani a menekültügy, migráció és integráció (+140%), valamint az egészség- és fogyasztóvédelem (+20%) terén.

Az EU működési költsége változatlanul a teljes költségvetés 4,8%-a körül mozog. Növekedése (+1,6%) nagyjából megfelel a várt inflációs rátának, így a működési költség reálértéken nem emelkedik. A költségvetési tervezet előirányozza az elmúlt három éven belüli harmadik személyiállomány-leépítést. Végül, a Bizottság visszaszorította a többi uniós intézmény kiadási és személyi igényeit is, hogy minél inkább igazodjon a személyi állomány 5 év alatt történő 5%-os leépítésére vonatkozó célkitűzéshez, és egyúttal kordában tartsa az egyéb adminisztratív költségeket.

A következő lépések

A Bizottság a mai napon elfogadta a 2015. évi költségvetési tervezetet, és ezt követően a Tanács (a tagállamok), majd az Európai Parlament is kidolgozza állásfoglalását. Ezután 21 napos egyeztetési időszak következik, amely során a Tanács és a Parlament kompromisszumos megállapodást próbál kialakítani.

(A táblázatokat és grafikonokat lásd a következő oldalon.)

A kiadások megoszlása

Kötelezettségvállalások: 145,6 milliárd EUR

Kifizetések: 142,1 milliárd EUR

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET

millió EUR-ra kerekített adatok (különbség 2014-hez képest, %-ban)

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1. Intelligens és inkluzív növekedés:

Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért

Gazdasági, társadalmi és területi kohézió

66 674,0 (+4,2)

17 447,2 (+5,8)

49 226,8 (+3,6)

67 184,5 (+1,2)

15 582,6 (+29,5)

51 601,9 (-5,0)

2. Fenntartható növekedés: természeti erőforrások

Piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen támogatások

Vidékfejlesztés, környezetvédelem és halászat

59 253,7 (+0,0)

43 903,8 (+0,3)

15 349,9 (-0,9)

56 907,3 (+0,6)

43 897,0 (+0,3)

13 010,3 (+0,2)

3. Biztonság és uniós polgárság

2 130,7 (-1,9)

1 881,2 (+12,2)

4. Globális Európa

8 413,1 (+1,1)

7 327,0 (+7,1)

5. Igazgatás

Ebből: Bizottság

Ebből: egyéb intézmények

8 612,2 (+2,5)

3 297,2 (+1,1)

3 595,9 (+2,1)

8 612,4 (+2,5)

3 297,2 (+1,1)

3 595,9 (+2,1)

Különleges eszközök (a többéves pénzügyi kereten kívül)

515,4 (+13,0)

225,0 (-35,7)

Összes előirányzat

145 599,3 (+2,1)

142 137,3 (+1,4)

A 28 tagú EU GNI-jének százalékában

1,04

1,02

A különleges eszközök közé tartozik a sürgősségisegély-tartalék, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap és az Európai Unió Szolidaritási Alapja. Az előirányzatok felső korlátja alatti mozgástér kiszámításakor a vonatkozó kifizetési előirányzatokat a többéves pénzügyi kereten kívülinek tekintették. Ugyanez érvényes a Rugalmassági Eszközre vonatkozó előirányzatokra is.

További információk

Az uniós költségvetés honlapja: http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

Kapcsolattartás:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32, +32 498 95 81 32, Twitter:@ECspokesbudget)

Olga Leszczynska-Vargin (+32 2 296 55 20)


Side Bar