Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 11. lipnja 2014.

Nacrt proračuna EU-a za 2015. pomoći će gospodarskom rastu Europe unatoč financijskim ograničenjima

„Udruživanje ostavštine i pomaganja Europi da se oporavi od krize, ali sa smanjenim sredstvima.” Tako je povjerenik EU-a za proračun Janusz Lewandowski opisao nacrt proračuna EU-a za 2015. koji je danas donijela Komisija (obveze: 145,6 milijardi EUR; plaćanja: 142,1 milijardi EUR). Većina obveza namijenjena je budućim projektima kojima se gospodarski osnažuje Europa, a oko 40 % plaćanja i dalje će pokrivati projekte koje u financijskom razdoblju 2007. – 2013. financira EU. Komisija predlaže i daljnje smanjenje svojeg osoblja za 1 %, što je treće takvo smanjenje u tri godine.

Janusz Lewandowski dodaje da „proračunom EU-a 28 država članica objedinjuje mali dio svojih sredstava koji će za 500 milijuna Europljana donijeti najveću korist. Proračunom se izbjegavaju dvostruki napori na nacionalnoj razini i osnažuju sve države članice jer se bolji rezultati postižu kombiniranim, a ne zasebnim naporima. Nacrt proračuna za 2015. iznosi 1 % BND-a svih država članica zajedno, a njime se uzimaju u obzir postojeći i budući veliki problemi, primjerice ukrajinska kriza ili potreba da se preusmjeravanjem resursa poveća sigurnost opskrbe energijom u EU-u”.

Procijenjena stopa inflacije za 2015. gotovo će poništiti predloženo povećanje obveza od 2,1 % i plaćanja od 1,4 %.

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza usmjerena su na nove programe (VFO za razdoblje 2014. – 2020.), a gotovo 60 % predloženog iznosa namijenjeno je programima kojima se podržavaju istraživanje i inovacije, mladi i poduzeća u Europi.

Najveći udio odobrenih sredstava za plaćanja namijenjeno je područjima kojima se snažno potiče gospodarski rast Europe i otvaranje radnih mjesta (29,5 % više u odnosu na 2014.), primjerice istraživanje (Obzor 2020.), transeuropske mreže za energiju, promet i ICT (Instrument za povezivanje Europe) ili Inicijativa za zapošljavanje mladih.

Ostala područja u kojima se bilježi povećanje jesu Fond za azil, migracije i integraciju (+ 140 %) te zaštita zdravlja Europljana i zaštita potrošača (+ 20 %).

Trošak funkcioniranja EU-a ostaje isti (oko 4,8 % ukupnog proračuna). Njegovo je povećanje (+ 1,6 %) približno jednako očekivanoj stopi inflaciji te stoga nema realnog povećanja. U nacrt proračuna uključeno je i treće smanjenje broja osoblja u tri godine u iznosu od 1 %. Naposljetku, Komisija je smanjila rashode i zahtjeve za osoblje ostalih institucija EU-a kako bi ih bolje uskladila s ciljem smanjenja broja osoblja za 5 % tijekom 5 godina te kako bi ograničenje primijenila na ostale administrativne troškove.

Daljnji koraci

Nakon što je Komisija danas donijela nacrt proračuna za 2015., Vijeće (države članice), a zatim i Europski parlament, o njemu će donijeti svoje stajalište. Nakon toga slijedi razdoblje usuglašavanja koje traje 21 dan kako bi Vijeće i Europski parlament postigli kompromisni sporazum.

(Tablice i dijagrami na stranicama koje slijede)

Udio potrošnje

Obveze 145,6 milijardi EUR

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Plaćanja 142,1 milijardi EUR

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

NACRT PRORAČUNA za 2015.

U iznosima zaokruženima na milijune EUR (Δ 2014 u %)

Obveze

Plaćanja

1. Pametan i uključiv rast

Konkurentnost za rast i radna mjesta

Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija

66 674,0 (+ 4,2)

17 447,2 (+ 5,8)

49 226,8 (+ 3,6)

67 184,5 (+ 1,2)

15 582,6 (+ 29,5)

51 601,9 (- 5,0)

2. Održivi rast: prirodni resursi

Rashodi povezani s tržištem i izravne potpore

Ruralni razvoj, zaštita okoliša i ribarstvo

59 253,7 (+ 0,0)

43 903,8 (+ 0,3)

15 349,9 (- 0,9)

56 907,3 (+ 0,6)

43 897,0 (+ 0,3)

13 010,3 (+ 0,2)

3. Sigurnost i građanstvo

2 130,7 (- 1,9)

1 881,2 (+ 12,2)

4. Globalna Europa

8 413,1 (+ 1,1)

7 327,0 (+ 7,1)

5. Administracija

od čega Komisija

od čega ostale institucije

8 612,2 (+ 2,5)

3 297,2 (+ 1,1)

3 595,9 (+ 2,1)

8 612,4 (+ 2,5)

3 297,2 (+ 1,1)

3 595,9 (+ 2,1)

Posebni instrumenti (izvan VFO-a)

515,4 (+ 13,0)

225,0 (- 35,7)

Ukupna odobrena sredstva

145 599,3 (+ 2,1)

142 137,3 (+ 1,4)

% BND-a EU-28

1,04

1,02

Posebni instrumenti uključuju „pričuvu za pomoć u nuždi” (EAR), „Europski fond za prilagodbu globalizaciji” (EGR) i „Fond solidarnosti Europske unije” (EUSF). Odgovarajuća odobrena sredstva razmatraju se izvan VFO-a radi izračuna razlika u okviru gornjih granica za odobrena sredstva. Isto se primjenjuje na odobrena sredstva povezana s instrumentom fleksibilnosti.

Više informacija

Web-mjesto PRORAČUNA EU-a: http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

Osobe za kontakt:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32, +32 498 95 81 32, Twitter:@ECspokesbudget)

Olga Leszczynska-Vargin (+32 2 296 55 20)


Side Bar