Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 22 Ιανουαρίου 2014

Η επίτροπος Βασιλείου εγκαινιάζει το πρόγραμμα Erasmus + στην Κύπρο

Η Ανδρούλλα Βασιλείου, επίτροπος αρμόδια για θέματα Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας θα εγκαινιάσει την Παρασκευή (24 Ιανουαρίου) στη Λευκωσία το Erasmus +, το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Η εκδήλωση στο συνεδριακό κέντρο «Φιλοξενία» (10.00-13.45) οργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον εθνικό οργανισμό αρμόδιο για την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus + και τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου (ONEK). Το νέο πρόγραμμα θα παρέχει υποτροφίες σε περισσότερους από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίους για να σπουδάσουν, να καταρτιστούν, να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία ή να προσφέρουν εθελοντική εργασία στο εξωτερικό κατά τα επόμενα επτά έτη. Το Erasmus + θα έχει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 14.7 δισεκατομμυρίων ευρώ – δηλαδή αύξηση 40 % σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Περίπου 15 000 Κύπριοι αναμένεται να ωφεληθούν από το πρόγραμμα Erasmus +, το οποίο αξιοποιεί την επιτυχία του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών Erasmus και άλλων προγραμμάτων κατάρτισης και νεολαίας. Το βράδυ της Παρασκευής, η επίτροπος θα συναντήσει τη Δρ. Κλέα Χατζηστεφάνου-Παπαέλληνα, τη νέα πρόεδρο της αθλητικής ομοσπονδίας Κύπρου (KOA), για να συζητήσουν τις δυνατότητες χρηματοδότησης για τον αθλητισμό βάσης.

«Καλώ τους συναδέλφους μου Κυπρίους να επωφεληθούν πλήρως από τις υποτροφίες που διατίθενται στο πλαίσιο του Erasmus +. Η αύξηση του προϋπολογισμού που έχουμε εξασφαλίσει σημαίνει ότι πολύ περισσότερα άτομα θα επωφεληθούν από την υποστήριξη της ΕΕ για να αποκτήσουν διεθνή εμπειρία που θα δώσει ώθηση στις δεξιότητες τους, την προσωπική εξέλιξη και την απασχολησιμότητα. Το νέο πρόγραμμα θα παρέχει χρηματοδότηση για τη δημιουργία ή τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και εργοδοτών. Οι συμπράξεις αυτές θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας των δεξιοτήτων, η οποία αποτελεί την βασικότερη αιτία για τα υψηλά επίπεδα ανεργίας των νέων που αντιμετωπίζουν πολλές χώρες της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος», δήλωσε η επίτροπος Βασιλείου.

Ποιος επωφελείται από το Erasmus +;

  • 2 εκατομμύρια φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα μπορέσουν να σπουδάσουν ή να καταρτιστούν στο εξωτερικό· με 450 000 διαθέσιμες θέσεις για περιόδους πρακτικής άσκησης·

  • 650 000 φοιτητές επαγγελματικών σχολών και μαθητευόμενοι θα λάβουν υποτροφίες για να σπουδάσουν, να καταρτιστούν ή να εργαστούν στο εξωτερικό·

  • 800 000 εκπαιδευτικοί, επιμορφωτές, εκπαιδευτικό προσωπικό και νεαροί εργαζόμενοι θα διδάξουν ή θα καταρτίσουν στο εξωτερικό·

  • 200 000 μεταπτυχιακοί φοιτητές που παρακολουθούν πλήρη κύκλο σπουδών σε άλλη χώρα θα επωφεληθούν από εγγυήσεις δανείων·

  • Περισσότεροι από 25 000 φοιτητές θα λάβουν υποτροφίες για κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα που προϋποθέτουν σπουδές σε δύο τουλάχιστον τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού·

  • Περισσότεροι από 500 000 νέοι θα μπορέσουν να συμμετάσχουν σε εθελοντικά προγράμματα στο εξωτερικό ή σε ανταλλαγές νέων·

  • 125 000 σχολεία, ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα και ιδρύματα για την εκπαίδευση ενηλίκων, οργανώσεις της νεολαίας και επιχειρήσεις θα λάβουν χρηματοδότηση για τη δημιουργία 25 000 «στρατηγικών συμπράξεων» με σκοπό την προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών και τη δημιουργία διασυνδέσεων με τον κόσμο της εργασίας·

  • 3 500 εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις θα λάβουν υποστήριξη για να δημιουργήσουν περισσότερες από 300 «συμμαχίες γνώσης» και «τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων» για την τόνωση της απασχολησιμότητας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας·

  • Θα λάβουν επίσης χρηματοδότηση 600 διακρατικές συμπράξεις για τον αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών μη κερδοσκοπικών εκδηλώσεων.

Ποιος επωφελείται από το Erasmus + στην Κύπρο;

Μεταξύ του 2007 και του 2013, περίπου 10 000 κύπριοι σπουδαστές, νέοι, εκπαιδευτικοί, προσωπικό κατάρτισης και προσωπικό που ασχολείται με θέματα της νεολαίας, συμμετείχαν στα προγράμματα «Διά βίου μάθηση» της ΕΕ και «Νεολαία εν δράσει». Εκτιμάται ότι 15 000 (αύξηση 50 %) θα μπορέσουν να επωφεληθούν από το Erasmus + κατά τα επόμενα επτά έτη.

Η Κύπρος θα λάβει συνολικά 8.6 εκατομμύρια ευρώ το 2014 από το Erasmus +, δηλαδή αύξηση 14 % σε σύγκριση με τη χρηματοδότηση που έλαβε το 2013. Προβλέπεται ότι, όπως και για τις άλλες συμμετέχουσες χώρες, η ετήσια χρηματοδότηση θα αυξάνεται κάθε έτος έως το 2020. Η Κύπρος μπορεί επίσης να επωφεληθεί περαιτέρω από υποτροφίες για διακρατικά έργα αθλητισμού και από τη δράση Jean Monnet σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ιστορικό

Το Erasmus+ τίθεται σε εφαρμογή σε μια εποχή κατά την οποία περίπου έξι εκατομμύρια νέοι στην ΕΕ είναι άνεργοι, ενώ τα επίπεδα ανεργίας στους νέους ξεπερνούν το 50% στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Κροατία και σχεδόν το 40% στην Κύπρο. Ταυτόχρονα, υπάρχουν περισσότερες από 2 εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας και το ένα τρίτο των εργοδοτών αναφέρει ότι δυσκολεύεται να βρει προσωπικό με τις δεξιότητες που χρειάζεται. Το Erasmus+ θα αντιμετωπίσει αυτό το χάσμα δεξιοτήτων, παρέχοντας ευκαιρίες για σπουδές, κατάρτιση ή απόκτηση εμπειριών στο εξωτερικό.

Παρέχοντας στους φοιτητές και τους μαθητευόμενους την ευκαιρία να σπουδάσουν ή να καταρτιστούν στο εξωτερικό, αυξάνονται οι πιθανότητες στο μέλλον να θελήσουν ή να είναι σε θέση να εργαστούν στο εξωτερικό, γεγονός που μακροπρόθεσμα αυξάνει τις εργασιακές τους προοπτικές.

Επίσης το πρόγραμμα θα αυξήσει την ποιότητα και την σημασία των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας μέσω της ενίσχυσης για την κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού και των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας, καθώς και ισχυρότερων συμπράξεων μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των εργοδοτών.

Ο προϋπολογισμός ύψους 14,7 δισεκατομμυρίων ευρώ λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικές εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό. Πρόσθετοι πόροι αναμένεται να διατεθούν για τις ανταλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη διοικητική υποστήριξη στις οποίες περιλαμβάνονται τρίτες χώρες. Η απόφαση αναμένεται αργότερα στο 2014.

Για πρώτη φορά το Erasmus + περιλαμβάνει υποστήριξη για τον αθλητισμό. Θα χορηγήσει περίπου 265 εκατομμύρια ευρώ κατά τα επόμενα επτά έτη για την αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών όπως, το «στήσιμο» αγώνων, και το ντόπινγκ. Θα υποστηρίξει επίσης διακρατικά έργα στα οποία συμμετέχουν αθλητικές οργανώσεις σε τοπικό επίπεδο, που προωθούν π.χ. τη σωστή διακυβέρνηση, την ισότητα των φύλων, την κοινωνική ένταξη, τη διπλή σταδιοδρομία και τη σωματική άσκηση για όλους.

Για περισσότερες πληροφορίες:

δικτυακός τόπος Erasmus+

Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+

Erasmus+ στο Facebook

Δικτυακός τόπος της επιτρόπου Βασιλείου

Ακολουθήστε την κυρία Ανδρούλλα Βασιλείου στο Twitter @VassiliouEU

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58), Twitter: @DennisAbbott

Ντίνα Αβραάμ (+ 32 2 295 96 67)


Side Bar