Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 11. junija 2014

Komisarka Vassiliou predstavila načrte za prvi evropski teden športa

Evropska komisarka za šport Androulla Vassiliou je danes objavila načrte za prvi evropski teden športa, ki bo potekal septembra 2015. Namen dogodka je spodbujati gibanje in šport na vseh ravneh. Zadnja raziskava Eurobarometra o športu in telesni aktivnosti je pokazala, da skoraj 60 % državljanov Evropske unije le redko ali nikoli ne telovadi ali se ukvarja s športom. Evropska komisija naj bi zagotovila finančna sredstva za evropski teden športa iz programa Erasmus+, novega evropskega programa za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport.

Evropska komisarka Androulla Vassiliou je povedala: „Veseli me, da naši načrti za evropski teden športa dobro napredujejo. Rezultati raziskave Eurobarometra izpostavljajo potrebo po ukrepih, ki bodo ljudi prepričali, da vstanejo s kavča ter uvrstijo šport in gibanje med svoje vsakodnevne aktivnosti. To je bistvenega pomena, ne le v smislu zdravja in dobrega počutja, ampak tudi zaradi precejšnjih gospodarskih stroškov, ki izhajajo iz telesne neaktivnosti.“

V tednu športa bo Komisija usklajevala dogodke in dejavnosti po vsej Evropi. Komisija bo organizacijam, ki se bodo pridružile njenim ciljem, podala smernice in dodelila oznako evropskega tedna športa.

Komisija bo spodbujala tudi dejavnosti ozaveščanja na nacionalni ravni. Komisarka se zaveda, da ni enotnega modela za vse in da je treba spoštovati nacionalne tradicije in športne strukture, zato je poudarila potrebo, da države članice v celoti vključijo regionalne in lokalne deležnike v organizacijo dogodkov.

„To je ključnega pomena za uspeh evropskega tedna športa,“ je dejala. „Želimo pripraviti imeniten vseevropski dogodek, ki bo ljudem pomagal, da spremenijo svoj način življenja in se ob tem hkrati tudi zabavajo.“

Ozadje

Zamisel o vzpostavitvi evropskega tedna športa se je pojavila v Evropskem parlamentu kot del Fisas poročila iz leta 2012, imenovanega po avtorju, španskem poslancu Santiagu Fisasu. Istega leta so države članice pozvale Evropsko komisijo, naj preuči možnost vzpostavitve evropskega tedna športa za spodbujanje telesne aktivnosti in udeležbe v športu na vseh ravneh. Komisija je nato izvedla obsežna posvetovanja z državami članicami in športnimi organizacijami, da bi zbrala izkušnje iz obstoječih pobud ter zagotovila polno podporo tej pobudi.

Program Erasmus+ prvič vključuje posebno proračunsko vrstico za šport. V sedmih letih bo program dodelil približno 265 milijonov evrov, da bi prispeval k razvoju evropske razsežnosti v športu, ki bo pomagala pri reševanju čezmejnih kršitev, kot so prirejanje izidov tekem in uporaba nedovoljenih poživil. Podpiral bo tudi nadnacionalne projekte, ki vključujejo organizacije v množičnem športu, tako da bo na primer spodbujal dobro vodenje, socialno vključenost, enakost spolov, dvojne poklicne poti in telesno aktivnost za vse.

Več informacij

Spletna stran komisarke Androulle Vassiliou

Spremljajte evropsko komisarko Androullo Vassiliou na Twitterju @VassiliouEU

Kontakti:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar