Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 11 czerwca 2014 r.

Komisarz Androulla Vassiliou przedstawia plany dotyczące pierwszego Europejskiego Tygodnia Sportu

Androulla Vassiliou, komisarz UE odpowiedzialna za sport, ogłosiła dziś plany dotyczące pierwszego Europejskiego Tygodnia Sportu, który odbędzie się we wrześniu 2015 r. Celem wydarzenia jest promowanie ćwiczeń fizycznych i sportu na wszystkich szczeblach. Najnowsze badanie Eurobarometru na temat sportu i aktywności fizycznej wykazało, że prawie 60 proc. obywateli Unii Europejskiej nie ćwiczy i nie uprawia sportu w ogóle lub robi to rzadko. Oczekuje się, że Komisja Europejska sfinansuje Europejski Tydzień Sportu ze środków programu Erasmus+, nowego europejskiego programu w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu.

Komisarz Vassiliou powiedziała: Bardzo się cieszę, że nasze plany dotyczące Europejskiego Tygodnia Sportu są na drodze do realizacji. Wyniki badania Eurobarometru wskazują na potrzebę podjęcia działań w celu nakłonienia wszystkich do wstania z kanapy i włączenia sportu oraz ruchu fizycznego w swoje codzienne życie. Ma to kluczowe znaczenie nie tylko pod względem zdrowia i dobrostanu, ale również z powodu znacznych kosztów gospodarczych, które wynikają z braku aktywności fizycznej.”

Komisja będzie koordynować wydarzenia i działania w całej Europie w ciągu Tygodnia. Organizacje podpisujące się pod takimi celami otrzymają od Komisji wytyczne oraz etykietę Europejskiego Tygodnia Sportu.

Komisja będzie również zachęcać do krajowych działań mających na celu podnoszenie świadomości. Świadoma tego, że nie ma uniwersalnych rozwiązań oraz że należy przestrzegać krajowych tradycji i struktur sportowych, komisarz podkreśliła, że państwa członkowskie powinny w pełni angażować podmioty regionalne i lokalne w organizację imprez sportowych.

„Ma to decydujące znaczenie dla sukcesu Europejskiego Tygodnia Sportu”, powiedziała.Naszym celem jest organizacja wielkiej ogólnoeuropejskiej imprezy, która w formie zabawy pomoże ludziom zmienić styl życia i dobrze się bawić w tym samym czasie.”

Kontekst

Pomysł ustanowienia Europejskiego Tygodnia Sportu narodził się w Parlamencie Europejskim w wyniku sprawozdania Fisasa z 2012 r., którego nazwa pochodzi od nazwiska autora, hiszpańskiego posła do PE Santiaga Fisasa. W tym samym roku państwa członkowskie wezwały Komisję Europejską do rozważenia ustanowienia Europejskiego Tygodnia Sportu w celu promowania aktywności fizycznej i uprawiania sportu na wszystkich szczeblach. Następnie Komisja rozpoczęła szeroko zakrojone konsultacje z państwami członkowskimi i organizacjami sportowymi, aby wyciągnąć wnioski z istniejących inicjatyw oraz zapewnić pełne poparcie dla tej inicjatywy.

Po raz pierwszy w programie Erasmus+ przewidziano specjalną linię budżetową dla sportu. Przez okres siedmiu lat planuje się przeznaczyć około 265 mln euro na rozwój europejskiego wymiaru sportu poprzez eliminowanie zagrożeń transgranicznych, takich jak ustawianie wyników zawodów sportowych i doping. Wsparciem objęte zostaną także projekty transnarodowe z udziałem lokalnych organizacji sportowych, służące promowaniu np. właściwego zarządzania, włączenia społecznego, równości płci, dwutorowych karier i aktywności fizycznej dla wszystkich.

Dodatkowe informacje

Strona internetowa komisarz Androulli Vassiliou

Androulla Vassiliou na Twitterze @VassiliouEU

Kontakt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar