Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 11 juni 2014

Vassiliou onthult plan voor de eerste Europese week van de sport

Androulla Vassiliou, de Europees commissaris voor sport, heeft vandaag het plan aangekondigd voor de eerste Europese week van de sport, in september 2015. Het doel hiervan is om lichaamsbeweging en sport op alle niveaus te stimuleren. De recentste Eurobarometerenquête over sport en lichaamsbeweging laat zien dat bijna 60% van alle EU-burgers zelden of nooit sport of beweegt. Naar verwachting financiert de Europese Commissie de Europese week van de sport uit Erasmus+, het nieuwe Europese programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport.

"Ik ben zeer verheugd dat onze plannen voor de Europese week van de sport goed op schema liggen. Uit de resultaten van de Eurobarometerenquête blijkt dat er maatregelen nodig zijn die mensen aanmoedigen om van de bank te komen en sport en lichaamsbeweging een deel van hun dagelijks leven te maken. Dit is van cruciaal belang, niet alleen voor de gezondheid en het welzijn maar ook omdat een gebrek aan lichaamsbeweging aanzienlijke economische kosten oplevert", aldus commissaris Vassiliou.

De Commissie coördineert de evenementen en de activiteiten die die week door heel Europa plaatsvinden. Organisaties die de doelstellingen van het programma ondersteunen, krijgen advies van de Commissie en een "Europese week van de sport"-label.

De Commissie moedigt voorts nationale voorlichtingsacties aan. Hoewel er geen pasklare oplossingen zijn en nationale tradities en sportstructuren in acht moeten worden genomen, benadrukte de commissaris dat de lidstaten regionale en plaatselijke belanghebbenden bij de organisatie van de evenementen moet betrekken.

"Dit is essentieel voor het welslagen van de Europese week van de sport", zei ze. "Ons doel is een groot Europees evenement dat plezier geeft en tegelijkertijd mensen kan helpen hun levensstijl te veranderen."

Achtergrond

Het idee om een Europese week van de sport te organiseren, is in het Europees Parlement ontstaan als onderdeel van het naar de auteur, het Spaanse EP-lid Santiago Fisas, vernoemde Fisas-verslag uit 2012. In hetzelfde jaar hebben de lidstaten de Europese Commissie verzocht te overwegen een Europese week van de sport in te stellen ter bevordering van lichaamsbeweging en deelname aan sport op alle niveaus. De Commissie heeft toen de lidstaten en sportorganisaties uitgebreid geraadpleegd om van bestaande initiatieven te leren en ervoor te zorgen dat het initiatief ten volle wordt ondersteund.

Erasmus+ omvat voor de eerste maal een specifieke begrotingspost voor sport. Er is voor zeven jaar ongeveer €265 miljoen toegewezen als bijdrage ter ontwikkeling van een Europese dimensie in sport en ter bestrijding van grensoverschrijdende bedreigingen zoals wedstrijdmanipulatie en doping. Verder ondersteunt het programma transnationale projecten met breedtesportorganisaties, waarin bijvoorbeeld goed bestuur, sociale insluiting, gendergelijkheid, dubbele loopbanen en lichaamsbeweging voor allen wordt bevorderd.

Meer informatie

Androulla Vassiliou's website

Volg Androulla Vassiliou op Twitter @VassiliouEU

Contact:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar