Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelser

Bruxelles, den 13. juni 2014

Forbrugerrettighederne bringes i dag ajour med den digitale udvikling til gavn for over 507 millioner borgere

Der er godt nyt til de mere end 507 millioner forbrugere i Europa: Fra i dag vil ny EU-lovgivning forbedre forbrugernes rettigheder i hele Den Europæiske Union. Det nye EU-direktiv om forbrugerrettigheder, som nu er trådt i kraft, styrker forbrugernes rettigheder, uanset hvor og hvornår de handler i Europa – både online og i fysiske butikker. De nye regler gavner ligeledes forretningerne, idet de skaber lige konkurrencevilkår og gør det billigere for forhandlerne at tilbyde deres produkter og tjenesteydelser til forbrugerne på tværs af grænserne. De nye regler sikrer f.eks., at forbrugerne i hele EU har 14 dage til at ændre mening og fortryde ethvert køb, som er foretaget online eller uden for fast forretningssted (når en sælger besøger forbrugerens hjem) – mod den tidligere minimumsfrist på 7 dage. De nye regler forbyder ligeledes tillægsgebyrer for anvendelse af kreditkort og hotlines såvel som forhåndsafkrydsede felter på websteder, som pålægger ekstraudgifter (f.eks. ved køb af flybilletter online). For at sikre at de nye regler anvendes på en ensartet måde i hele EU, så at forbrugerne kan drage nytte af dem, uanset hvilken medlemsstat de er i, offentliggør Europa-Kommissionen et vejledende dokument til de nationale myndigheder, som indeholder en valgfri model over væsentlige forbrugeroplysninger, som kan lægges på deres digitale tjenester.

"I dag sætter Europa en stopper for grove overpriser ved onlinekøb. Fra i dag af kan alle forbrugerne i Den Europæiske Union gøre krav på deres forbrugerrettigheder i henhold til direktivet om forbrugerrettigheder, dvs.: ikke flere forhåndsafkrydsede felter når du køber flybilletter, ikke flere tillægsgebyrer for anvendelse af kreditkort online og ikke flere forhandlere der påstår, at du ikke kan returnere en vare, som er købt online", udtaler næstformand Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender. "En tillidsfuld forbruger er godt nyt for vores indre marked. At give forbrugerne lov til at stå ved roret og derved øge deres tillid er den billigste hjælpepakke, som Europa kan indføre. Europa-Kommissionen vil nu nøje kontrollere, om medlemsstaterne overholder, hvad de tidligere har vedtaget, og gennemfører reglerne korrekt samt giver forbrugerne de rettigheder, de har krav på."

Det nye direktiv om forbrugerrettigheder harmoniserer de nationale forbrugerregler på flere vigtige områder, som f.eks. de oplysninger, forbrugerne har brug for, før de køber en vare eller tjenesteydelse, samt deres ret til at fortryde onlinekøb. En øget harmonisering betyder, at forbrugerne nu kan gøre krav på de samme rettigheder, uanset hvor de handler i EU. Det betyder også enklere og mere stabile regler for forhandlerne, som nu vil have et større incitament til at udvide deres forretninger på tværs af grænserne.

I henhold til de nye EU-regler (se faktabladet om de nye regler) kan forbrugerne i EU nu regne med følgende (se bilag for yderligere oplysninger):

Større gennemsigtighed i priserne

Afskaffelse af uberettigede tillægsgebyrer for anvendelse af kreditkort og hotlines

Forbud mod forhåndsafkrydsede felter på internettet, f.eks. ved køb af flybilletter

En forlængelse af forbrugernes fortrydelsesfrist fra 7 dage til 14 dage i hele EU

Bedre tilbagebetalingsrettigheder, inden 14 dage fra forbrugerens fortrydelse af et køb

Regler, der forbyder onlinefælder såsom tilbud på internettet, der reklamerer for gratis produkter, som i virkeligheden ikke er gratis (f.eks. horoskoper og opskrifter)

Bedre beskyttelse i forbindelse med digitalt indhold, navnlig vedrørende oplysninger om den software og hardware, som varerne bruger.

Baggrund

I oktober 2008 fremlagde Europa-Kommissionen et forslag om et nyt sæt forbrugerrettigheder (IP/08/1474). Den endelige aftale mellem Europa-Parlamentet og Rådet om direktivet om forbrugerrettigheder kom i stand i juni 2011 med EU-kommissær for retlige anliggender, Viviane Reding, som mægler, og lovgivningen blev formelt vedtaget den 10. oktober 2011 (MEMO/11/675). Medlemsstaternes regeringer havde to år til at gennemføre reglerne på nationalt plan inden den 13. december 2013, og fristen for reglernes ikrafttrædelse var den 13. juni 2014. 

I marts 2014 lancerede Europa-Kommissionen en kampagne om forbrugerrettigheder, som oplyser borgerne om deres rettigheder efter EU-lovgivningen og om, hvor de kan få råd og vejledning i tilfælde af spørgsmål eller problemer (MEMO/14/191). Kampagnen er særlig rettet til forbrugerne i 8 lande: Bulgarien, Cypern, Grækenland, Italien, Letland, Polen, Portugal og Spanien.

Yderligere oplysninger:

Hjemmeside for næstformand Viviane Reding, EU-kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Følg næstformanden på Twitter: @VivianeRedingEU

Europa-Kommissionen – direktivet om forbrugerrettigheder:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/rights-contracts/directive/index_en.htm

Følg EU Justice på Twitter: @EU_Justice

Pressehenvendelser:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. mail

Bilag: De 10 vigtigste ændringer i EU's nye forbrugerregler

1) Forslaget vil sætte en stopper for skjulte gebyrer og omkostninger på internettet

Forbrugerne vil blive beskyttet mod "udgiftsfælder" på internettet. Det drejer sig bl.a. om tilfælde, hvor svindlere lokker folk til at betale for "gratis" tjenester som horoskoper og opskrifter. Fra nu af skal forbrugerne udtrykkeligt tilkendegive, at de er klar over, at de skal betale et beløb.

2) Større gennemsigtighed i priserne

Sælgere skal angive den samlede pris for produktet eller tjenesten og alle former for eventuelle ekstragebyrer. Onlinekøbere skal ikke betale ekstraudgifter eller andre omkostninger, hvis de ikke har været tilstrækkeligt informeret herom, før de har afgivet bestilling.

3) Forbud mod forhåndsafkrydsede felter på websteder

Når man handler online – for eksempel køber en flybillet – kan man under købsforløbet blive tilbudt ekstra køb, som rejseforsikringer eller leje af bil. Disse ekstratjenester er undertiden udbudt via såkaldte "forhåndsafkrydsede" felter. Forbrugerne skal på nuværende tidspunkt ofte selv fjerne afkrydsningen, hvis de ikke ønsker disse ekstratjenester. Det nye direktiv forbyder sådanne forhåndsafkrydsede felter i hele EU.

4) 14 dage til at fortryde et køb

Den periode, hvor forbrugerne kan fortryde et indgået køb, forlænges til 14 kalenderdage (i dag er EU-rettens minimumsfrist 7 dage). Det betyder, at forbrugerne uanset årsag kan returnere varen, hvis de fortryder et køb.

  1. Ekstra beskyttelse i tilfælde af manglende information: Hvis sælger ikke klart har oplyst forbrugeren om fortrydelsesretten, forlænges returneringsperioden til ét år.

  2. Forbrugerne vil også være beskyttet og have fortrydelsesret i de tilfælde, hvor der er aftalt et besøg, f.eks. når en sælger ringer forudgående og presser forbrugeren til at acceptere et besøg. Desuden skelnes der ikke længere mellem uønskede og ønskede besøg. Dette forhindrer en omgåelse af reglerne.

  3. Fortrydelsesretten udvides til også at gælde for onlineauktioner som f.eks. på eBay – selv om varer, der købes på auktion, kun kan returneres, hvis de er købt hos en professionel sælger.

  4. Fortrydelsesfristen starter fra det øjeblik, forbrugeren modtager varen, og ikke fra indgåelsen af kontrakten, som det er tilfældet i dag. Reglerne vil gælde for køb på internettet, ved telefon- og postordresalg og salg uden for butikker som f.eks. gade- eller dørsalg, ved homeparty-salg eller under en udflugt med sælger.

5) Bedre tilbagebetalingsrettigheder

Forhandlerne skal tilbagebetale forbrugerne inden 14 dage efter fortrydelsen. Dette omfatter leveringsomkostningerne. Generelt bærer sælger ansvaret for skade på varen under transporten, indtil forbrugeren modtager varen.

6) Indførelse af en EU-standardfortrydelsesformular

Forbrugerne vil få en standardfortrydelsesformular, som de kan (men ikke skal) bruge, hvis de ændrer mening og fortryder et fjernkøb eller et køb ved døren. Dette vil gøre det lettere og hurtigere at fortryde en handel, uanset hvor i EU den er indgået.

7) Afskaffelse af tillægsgebyrer for anvendelse af kreditkort og hotlines

Sælger vil ikke længere have mulighed for at pålægge forbrugerne omkostninger ved betaling med kreditkort (eller andre betalingsmidler), udover hvad denne tjenesteydelse reelt koster sælger. Forhandlere, der har hotlines, hvor forbrugerne kan kontakte dem ved spørgsmål om kontrakten, kan ikke opkræve mere, end den grundlæggende pris for telefonopkald.

8) Mere klare oplysninger om, hvem der betaler for returnering af varen

Hvis sælger ønsker, at forbrugeren ved fortrydelse skal betale for returnering af varen, skal sælger klart og tydeligt oplyse herom på forhånd - og i modsat fald selv betale for returnering af varen. Sælger skal i det mindste klart og tydeligt give forbrugerne et overslag af de maksimale omkostninger ved returnering af omfangsrige varer (som f.eks. en sofa) købt over nettet eller ved postordre før salget, så forbrugerne på et oplyst grundlag kan vælge, hvor de vil handle.

9) Bedre beskyttelse af forbrugerne med hensyn til digitale varer

Oplysningerne om digitalt indhold skal også være tydeligere med bl.a. angivelse af varernes kompatibilitet med hardware og software og tekniske beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. en begrænsning af forbrugernes ret til at kopiere indholdet.

Forbrugerne vil have ret til at fortryde købet af digitalt indhold såsom downloading af musik eller video, men kun indtil det øjeblik, hvor selve downloadingen starter.

10) Fælles regler for virksomheder vil lette deres handel i hele Europa

Disse regler omfatter bl.a.:

  1. Et fælles sæt grundlæggende regler i EU for fjernsalg (salg pr. telefon, post eller internet) og salg udenfor virksomheden (som f.eks. gade- eller dørsalg), som skaber lige vilkår for alle og reducerer transaktionsomkostningerne ved grænseoverskridende handel, navnlig ved internetsalg.

  2. Standardformularer vil gøre livet lettere for virksomhederne. En formular, der lever op til kravene om oplysninger med hensyn til fortrydelse af et køb.

Der vil gælde særlige regler for små virksomheder og håndværkere, som f.eks. blikkenslagere. Der vil ikke være fortrydelsesret med hensyn til hastereparationer og ‑vedligeholdelse. Medlemsstaterne kan også beslutte at undtage sælgere fra nogle af oplysningskravene, hvis en køber anmoder dem om at foretage reparations- eller vedligeholdelsesarbejde i hjemmet for under 200 EUR.


Side Bar