Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 22 Ιανουαρίου 2014

Η Επιτροπή εγκαινιάζει το Erasmus+ στην Αυστρία

Το Erasmus+, το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, εγκαινιάστηκε σήμερα στη Βιέννη από την κυρία Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδια για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας, παρουσία της υπουργού Παιδείας κ. Gabriele Heinisch, του υπουργού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Οικονομικών κ. Reinhold Μitterlehner, της υπουργού Νεολαίας και Οικογένειας κ. Sophie Κarmasin και του υπουργού Αθλητισμού και Άμυνας κ. Gerald Klug. Το νέο πρόγραμμα θα παρέχει υποτροφίες σε περισσότερους από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίους για να σπουδάσουν, να καταρτιστούν, να αποκτήσουν επαγγελματική πείρα ή να προσφέρουν εθελοντική εργασία στο εξωτερικό κατά τα επόμενα επτά έτη. Το Erasmus+ θα έχει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 14,7 δισ. ευρώ – 40% περισσότερο από ό, τι στο πλαίσιο των προηγούμενων προγραμμάτων. Περίπου 100 000 Αυστριακοί αναμένεται να ωφεληθούν από το πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο αξιοποιεί την επιτυχία του συστήματος ανταλλαγής σπουδαστών Erasmus και άλλων προγραμμάτων κατάρτισης και νεολαίας.

«Η επένδυση στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της Ευρώπης και για τους νέους της. Η διεθνής εμπειρία που αποκτήθηκε μέσω του Erasmus+ θα ενισχύσει τις δεξιότητες και την απασχολησιμότητα. Η αύξηση του προϋπολογισμού την οποία εξασφαλίσαμε σημαίνει ότι πολύ περισσότερα άτομα – συμπεριλαμβανομένων κατά 50% περισσότερων ατόμων στην Αυστρία — μπορούν να λάβουν υποστήριξη από την ΕΕ για να αξιοποιήσουν αυτές τις ευκαιρίες. Το Erasmus+ θα επενδύσει επίσης περισσότερο στην οικοδόμηση ισχυρότερων συμπράξεων μεταξύ των εκπαιδευτικών φορέων και των εργοδοτών. Θεωρούμε ότι το επιτυχημένο διπολικό σύστημα στην Αυστρία αποτελεί ένα εξαιρετικό μοντέλο που μπορεί να εμπνεύσει παρόμοιες πρωτοβουλίες σε άλλες χώρες», δήλωσε η Επίτροπος κ. Βασιλείου.

Ποιος ωφελείται από το Erasmus+;

  • 2 εκατομμύρια φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα μπορέσουν να σπουδάσουν ή να καταρτιστούν στο εξωτερικό, στο πλαίσιο 450 000 περιόδων πρακτικής άσκησης·

  • 650 000 φοιτητές επαγγελματικών σχολών και μαθητευόμενοι θα λάβουν υποτροφίες για να σπουδάσουν, να καταρτιστούν ή να εργαστούν στο εξωτερικό·

  • 800 000 εκπαιδευτικοί, επιμορφωτές, μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού και νεαροί εργαζόμενοι θα διδάξουν ή θα καταρτίσουν άτομα στο εξωτερικό·

  • 200 000 μεταπτυχιακοί φοιτητές που παρακολουθούν πλήρη κύκλο σπουδών Master σε άλλη χώρα θα επωφεληθούν από εγγυήσεις δανείων·

  • περισσότεροι από 25 000 φοιτητές θα λάβουν υποτροφίες για κοινά πτυχία Μaster, που προϋποθέτουν σπουδές σε δύο τουλάχιστον τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού·

  • περισσότεροι από 500 000 νέοι θα μπορέσουν να συμμετάσχουν σε προγράμματα εθελοντισμού στο εξωτερικό ή σε ανταλλαγές νέων·

  • 125 000 σχολεία, ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα και ιδρύματα για την εκπαίδευση ενηλίκων, οργανώσεις της νεολαίας και επιχειρήσεις θα λάβουν χρηματοδότηση για τη δημιουργία 25 000 «στρατηγικών συμπράξεων» με σκοπό την προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών και την ενθάρρυνση διασυνδέσεων με τον κόσμο της εργασίας·

  • 3 500 εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις θα λάβουν υποστήριξη για να δημιουργήσουν περισσότερες από 300 «συμμαχίες γνώσης» και «τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων» για την τόνωση της απασχολησιμότητας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας·

  • 600 διακρατικές συμπράξεις στον αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένων ευρωπαϊκών μη κερδοσκοπικών αθλητικών εκδηλώσεων, θα λάβουν επίσης χρηματοδότηση.

Ποιος ωφελείται από το Erasmus+ στην Αυστρία;

Μεταξύ 2007 και 2013, περισσότεροι από 65 000 αυστριακοί σπουδαστές, νέοι, καθώς και προσωπικό εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας συμμετείχαν στα προγράμματα «Διά Βίου Μάθηση» και «Νεολαία σε δράση» της ΕΕ. Εκτιμάται ότι περίπου 100 000 άτομα (αύξηση κατά 50%) θα μπορούσαν να επωφεληθούν από το Erasmus+ κατά την επταετή διάρκεια του προγράμματος.

Το 2014 η Αυστρία θα λάβει 28 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Erasmus+, κατά 10% περισσότερα από όσα έλαβε το 2013 από τα προγράμματα «Διά Βίου Μάθηση» και «Νεολαία σε δράση». Προβλέπεται ότι, όπως και για τις άλλες συμμετέχουσες χώρες, η ετήσια χρηματοδότηση θα αυξάνεται κάθε έτος μέχρι το 2020. Η Αυστρία μπορεί επίσης να επωφεληθεί περαιτέρω από επιχορηγήσεις για διακρατικά έργα αθλητισμού και από τη δράση Jean Monnet για σπουδές ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ιστορικό

Το πρόγραμμα Erasmus+ εγκαινιάζεται σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η Αυστρία επενδύει σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις για να βελτιώσει την ποιότητα και τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης, καθώς και για να παρέχει καλύτερη υποστήριξη στους σπουδαστές από κάθε κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον. Μια ιδιαίτερη πρόκληση είναι να απελευθερωθεί το δυναμικό των νέων που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών.

26 εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη είναι σήμερα άνεργα, εκ των οποίων σχεδόν 6 εκατομμύρια νέοι. Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ το πρόβλημα έχει οξυνθεί. Ταυτοχρόνως, υπάρχουν περισσότερα από 2 εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας, ενώ το ένα τρίτο των εργοδοτών αναφέρουν ότι δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό με τις δεξιότητες που χρειάζονται. Το Erasmus+ θα βοηθήσει να αντιμετωπιστεί αυτό το χάσμα δεξιοτήτων, παρέχοντας ευκαιρίες για σπουδές, κατάρτιση ή απόκτηση εμπειρίας στο εξωτερικό.

Η παροχή ευκαιριών στους σπουδαστές και τους μαθητευομένους να σπουδάσουν ή να καταρτιστούν επαγγελματικά στο εξωτερικό αυξάνει τις πιθανότητες να επιθυμούν, ή να είναι σε θέση, να εργαστούν στο εξωτερικό στο μέλλον, γεγονός που αυξάνει τις εργασιακές προοπτικές τους μακροπρόθεσμα.

Το πρόγραμμα θα αυξήσει επίσης την ποιότητα και την καταλληλότητα των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας μέσω της υποστήριξης για την κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού και των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας, καθώς και μέσω ισχυρότερων συμπράξεων μεταξύ εκπαιδευτικών φορέων και εργοδοτών.

Στον προϋπολογισμό ύψους 14,7 δισεκατομμυρίων ευρώ έχουν συνυπολογιστεί οι μελλοντικές εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό. Αναμένεται να διατεθούν πρόσθετοι πόροι για ανταλλαγές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και διοικητική υποστήριξη με τη συμμετοχή τρίτων χωρών· η απόφαση αναμένεται να ληφθεί αργότερα το 2014.

Για πρώτη φορά το Erasmus+ περιλαμβάνει την παροχή υποστήριξης για τον αθλητισμό. Θα διαθέσει περίπου 265 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε μία επταετία για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση διασυνοριακών προβλημάτων όπως οι προσυνεννοημένοι αγώνες, η βία και το ντόπινγκ. Θα υποστηρίξει επίσης διακρατικά έργα στα οποία συμμετέχουν αθλητικές οργανώσεις σε τοπικό επίπεδο, τα οποία προωθούν, για παράδειγμα, τη χρηστή διακυβέρνηση, την ισότητα των φύλων, την κοινωνική ένταξη, τη διπλή σταδιοδρομία και τη σωματική άσκηση για όλους.

Περισσότερες πληροφορίες

Δικτυακός τόπος του Erasmus+

Συχνές ερωτήσεις για το Erasmus+

Το Erasmus+ στο Facebook

Δικτυακός τόπος της Επιτρόπου κ. Βασιλείου

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Ντίνα Αβραάμ (+32 2 295 96 67)


Side Bar