Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 10. lipnja 2014.

Komisija ukazuje na važnost reformi u području inovacija za gospodarski oporavak

Europska komisija danas je istaknula važnost ulaganja u istraživanje i inovacije te reformi u tom području za gospodarski oporavak Europske unije te je donijela prijedloge kojima će se pridonijeti jačanju učinaka proračunskih ulaganja država članica u vrijeme kad mnoge zemlje još uvijek primjenjuju mjere štednje. Poznato je da veća ulaganja u istraživanje i razvoj potiču gospodarski rast, pri čemu je ključno postići veću učinkovitost i kvalitetu proračunskog financiranja istraživanja i inovacija kako bi Europa zadržala ili preuzela vodeću ulogu u mnogim znanstvenim područjima i razvoju najvažnijih tehnologija. Komisija se obvezala na potporu državama članicama pri provedbi reformi u području istraživanja i inovacija u skladu s njihovim potrebama osiguravanjem političke podrške, vrhunskih znanstvenih podataka i primjera najbolje prakse.

Olli Rehn, potpredsjednik Europske komisije zadužen za ekonomska i monetarna pitanja, izjavio je: „Europski se gospodarski oporavak ubrzava, a usporedno s njim usporava se fiskalna konsolidacija, u skladu s osnaženim fiskalnim okvirom EU-a. Ipak, proračunska ograničenja ostaju, zbog čega je važnije no ikad da države članice mudro usmjeravaju svoja sredstva. Proračunskim se sredstvima EU-a pridonosi ulaganjima u istraživanja i inovacije kojima se potiče rast gospodarstva, stoga danas predstavljamo ideje o tome kako povećati učinak svakog potrošenog eura.”

Europska povjerenica za istraživanje, inovacije i znanost Máire Geoghegan-Quinn izjavila je: „Odlučujuća važnost poticanja inovacija za povećanje konkurentnosti i kvalitete života općeprihvaćena je, osobito u Europi gdje ne možemo konkurirati niskim troškovima. Ovo je poziv na uzbunu vladama i poduzećima širom EU-a. Ako ga ne poslušamo, plaćat ćemo cijenu za to u godinama koje su pred nama.”

U danas objavljenoj Komunikaciji istaknuta su tri ključna reformska područja:

  • poboljšanje kvalitete razvoja strategija i postupka donošenja odluka, uz objedinjenje aktivnosti u području istraživanja i inovacija te podršku stabilnog višegodišnjeg proračuna sa strateški usmjeravanim sredstvima;

  • poboljšanje kvalitete programa istraživanja i inovacija, uključujući smanjenja administrativnih opterećenja i konkurentnije financiranje;

  • poboljšanje kvalitete rada javnih ustanova u području istraživanja i inovacija, uključujući uspostavom novih partnerstava s industrijskim sektorom.

Komisija je također od država članica zatražila da prednost daju istraživanjima i inovacijama s obzirom na to da tijela javne vlasti ponovo dobivaju prostora za ulaganja kojima se potiče rast gospodarstva. S današnjom razinom ukupnih ulaganja u istraživanja i inovacije iz javnog i privatnog sektora koja je tek neznatno iznad 2 % BDP-a, EU umnogome zaostaje za konkurencijom – Sjedinjenim Američkim Državama, Japanom i Južnom Korejom – a uskoro bi ga mogla preteći i Kina (vidi grafički prikaz). Zbog toga je povećanje ukupnih ulaganja u istraživanja i inovacije na razinu od 3 % BDP-a glavni cilj EU-a; međutim u današnjoj Komunikaciji navodi se da je kvalitetnije javno financiranje u tom području također ključno za povećanje gospodarskih učinaka ulaganja. U Komunikaciji se ukazuje i na potrebu da EU stvori prave okvirne uvjete kako bi se europska poduzeća potaknulo na daljnja ulaganja.

Intenzitet istraživanja i razvoja u javnom i privatnom sektoru 2012. u EU-u i nekim trećim zemljama

Pozadina

Inovacije su ključne za gospodarski rast i poslovnu konkurentnost te imaju središnju ulogu u strategiji Europa 2020. Današnji prijedlozi na tragu su posebnih preporuka za pojedine države za 2014. među kojima su i one o potrebi reforme politika u području istraživanja i inovacija, koje su upućene nekolicini država članica. Komisija je danas također objavila izvješće „Stanje Unije inovacija” u kojem se opisuje napredak u odnosu na 34 preuzete obveze i ističe potreba za ulaganjem dodatnih napora.

U proračunu EU-a za razdoblje 2014. – 2020. stavljeno je veće težište na istraživanja i ulaganja te ostale stavke kojima se potiče gospodarski rast, uz realan porast proračunskih sredstava namijenjenih programu EU-a za istraživanje i inovacije Obzor 2020. od 30 %. Očekuje se da će se iz novih europskih strukturnih i investicijskih fondova u istraživanja i inovacije te u mala i srednja poduzeća uložiti dodatne 83 milijarde eura.

Unija inovacija: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Obzor 2020.: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

MEMO/14/405

Kontakti:

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar