Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT EL LV MT BG

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 6 iunie 2014

Pescuit: Comisia intensifică eforturile de control prin adoptarea planului francez

Comisia Europeană marchează astăzi o nouă etapă în consolidarea angajamentului său de a spori controlul pescuitului în Europa. În acest sens, ea a adoptat un plan de acțiune convenit cu Franța pentru a adapta sistemul francez de control al pescuitului la standardele europene. Planul stabilește o serie de măsuri menite să amelioreze sistemul francez de control al pescuitului, pentru a se asigura că acesta respectă cerințele Regulamentului UE privind controlul în domeniul pescuitului1 care a intrat în vigoare în 2010.

Planul de acțiune se concentrează asupra sistemului francez de înregistrare a capturilor, cu scopul de a garanta că datele transmise controlorilor naționali sunt complete, fiabile și disponibile în timp util. Dezvoltarea instrumentelor informatice și raționalizarea procedurilor de control vor garanta eficiența măsurilor propuse.

Planul de acțiune a fost elaborat în urma unui audit al Comisiei Europene care a examinat conformitatea sistemului francez de control al pescuitului cu reglementările europene. Auditul a evidențiat în special complexitatea administrativă, lipsa unei validări complete și a unei verificări încrucișate a datelor, precum și schimbul insuficient de documente de control cu alte state membre. Problema rapidității și a preciziei raportării capturilor a fost, de asemenea, pusă în evidență. Datele privind capturile sunt raportate de către pescari, astfel încât autoritățile de control să poată monitoriza cotele de pescuit,contribuind astfel la prevenirea pescuitului excesiv.

Controale drastice în sprijinul unui pescuit sustenabil

Acest plan de acțiune reprezintă ultima etapă în cadrul unui demers structurat al Comisiei, care își propune remedierea deficiențelor legate de controlul pescuitului. În absența unor sisteme de control și punere în aplicare eficace în statele membre, există riscul ca ambițioasele obiective de sustenabilitate ale Comisiei să nu fie atinse și ca sănătatea stocurilor de pește din Europa să fie compromisă pentru generațiile viitoare. Un sistem de control eficace garantează de asemenea condiții de concurență echitabile pentru pescarii din întreaga Europă, transmițându-le acestora mesajul că toți pescarii se supun acelorași reguli.

Planurile de acțiune sunt concepute pentru abordarea problemelor organizatorice la nivel de sistem, în timp ce pentru soluționarea aspectelor mai izolate sunt aplicate alte măsuri de executare. Comisia colaborează cu statele membre în mod individual pentru a stabili măsurile care urmează să fie adoptate pentru a se conforma acestor standarde. Spania, Malta, Italia și Letonia au adoptat și pus deja în aplicare propriile planuri de acțiune, în timp ce Portugalia, Bulgaria și România se află în plin proces de elaborare a acestora.

Comisarul pentru afaceri maritime și pescuit, Maria Damanaki, a declarat: „Respectarea normelor stabilite de comun acord este o necesitate absolută pentru un pescuit sustenabil. În absența unor controale eficace și a unei aplicări judicioase normele din domeniul politicii pescuitului rămân vorbe goale. Statele membre au votat la rândul lor aceste norme și mă bucur că înregistrăm progrese considerabile privind aplicarea lor corectă la toate nivelurile.”

Context

Regulile și sistemele de control din domeniul pescuitului sunt stabilite la nivelul UE, dar ele sunt puse în practică de autoritățile naționale și de inspectorii statelor membre ale UE.

Pentru a se asigura respectarea normelor politicii comune a UE în domeniul pescuitului, se află în vigoare un sistem european de control, menit să garanteze capturarea exclusivă a cantităților autorizate de pește, să colecteze datele necesare pentru gestionarea posibilităților de pescuit și să se asigure că normele sunt aplicate în același mod de către toți pescarii din UE.

Sistemul este prevăzut în cadrul Regulamentului UE privind controlul, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2010 și a modernizat radical modul în care UE abordează controlul pescuitului. Acesta prevede o serie de noi instrumente pentru a ajuta statele membre să pună în aplicare normele convenite, inclusiv auditarea sistemului și planuri de acțiune precum cel pentru Franța, care este făcut public astăzi.

Alături de Regulamentul UE privind pescuitul INN2 — care se concentrează asupra combaterii pescuitului ilegal, în special la intrarea pe teritoriul UE, și asigură legalitatea produselor pescărești importate Regulamentul privind controlul constituie un sistem de control solid și coerent, care garantează condiții de concurență echitabile atât în ceea ce privește peștele capturat în apele UE, cât și cel importat.

Pentru informații suplimentare

MEMO/14/404

Regulament privind controlul: REGULAMENTUL (CE) NR. 1224/2009 AL CONSILIULUI

Persoane de contact:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Pentru public: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 sau prin e­mail


Side Bar