Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2014. június 6.

Munkahelyi egészségvédelem és biztonság: stratégiai keret határozza meg a 2014–2020-ra szóló uniós célkitűzéseket

Az EU-ban élő több mint 217 millió munkavállaló munkával kapcsolatos balesetekkel és foglalkozási megbetegedésekkel szembeni jobb védelme érdekében az Európai Bizottság ma ismertette a munkahelyi egészségvédelemről és biztonságról szóló 2014–2020-as új stratégiai keretet, amely meghatározza a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó legfontosabb kihívásokat és stratégiai célkitűzéseket, valamint ismerteti a kulcsfontosságú intézkedéseket és a célkitűzések elérését szolgáló eszközöket. Az új keret célja annak biztosítása, hogy az EU mind Európában, mind pedig nemzetközi szinten továbbra is vezető szerepet játsszon a munkakörülményekre vonatkozó magas szintű normák előmozdításában, összhangban az Európa 2020 stratégiával.

Andor László, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért és a társadalmi befogadásért felelős európai biztos kijelentette: „A Bizottság ma újfent megerősíti az iránti elkötelezettségét, hogy folyamatosan növelje a munkakörülmények színvonalát. Az embereknek joguk van arra, hogy egészségi vagy biztonsági kockázatoktól mentes munkahelyen dolgozhassanak. Az EU-ban évente mégis több mint 3 millió munkavállaló szenved súlyos munkahelyi balesetet, s közülük négyezren életüket is vesztik e balesetekben. A munkával kapcsolatos balesetek és megbetegedések valamennyi ágazatot és foglalkozást érintenek függetlenül attól, hogy az ember íróasztalnál dolgozik, teherautót vezet vagy bányában vagy építkezésen végzi munkáját. Nem csupán személyes szenvedést okoznak, de a vállalkozásokra és a társadalom egészére is magas költségeket rónak. Az új stratégiai keret célja, hogy hozzájáruljon a munkahelyek minőségének és a munkahelyi elégedettségnek a javulásához, s mindeközben fokozza az európai vállalkozások – különösen a kisvállalkozások – versenyképességét és termelékenységét, valamint csökkentse a szociális biztonsági rendszerekre háruló költségeket.”

A stratégiai keret három fő kihívást nevez meg a munkahelyi egészség és biztonság terén:

javítani kell a meglévő egészségügyi és biztonsági előírásokat, elsősorban azáltal, hogy megerősítjük a mikro- és kisvállalkozások arra vonatkozó kapacitását, hogy hatékony és eredményes kockázatmegelőzési stratégiákat vezethessenek be;

javítani kell a foglalkozási megbetegedések megelőzését azáltal, hogy behatóbban foglalkozunk az új és jövőbeni kockázatokkal, anélkül azonban, hogy elhanyagolnánk a már meglévő kockázatokat;

figyelembe kell venni az uniós munkaerő elöregedését.

A stratégiai keret e kihívásokat egy sor, az alábbi hét kulcsfontosságú célkitűzés keretében végrehajtandó intézkedéssel kívánja kezelni:

A nemzeti egészségügyi és biztonsági stratégiák további erősítése, például a szakpolitikák összehangolása és az egymástól való tanulás révén.

Gyakorlati támogatás nyújtása a kis- és mikrovállalkozások számára, segítvén őket abban, hogy jobban meg tudjanak felelni az egészségügyi és biztonsági szabályoknak. A vállalkozások technikai segítségnyújtásban részesülhetnének, és olyan gyakorlati eszközöket használhatnának, mint például az online interaktív kockázatértékelés (OiRA); ez egy olyan internetes platform, amely ágazatspecifikus kockázatértékelési eszközöket bocsát az érdeklődők rendelkezésére.

A tagállamok jogérvényesítő erejének javítása egyebek között a nemzeti munkaügyi felügyelőségek teljesítményének értékelése révén.

Amennyiben szükséges, a meglévő szabályozás egyszerűsítése a szükségtelen adminisztratív terhek kiküszöbölése érdekében, megőrizve ugyanakkor a munkavállalók egészségének és biztonságának magas szintű védelmét.

Az európai munkaerő elöregedésével kapcsolatos problémák megoldása és a foglalkozási megbetegedések megelőzésének javítása a már meglévő, illetve az új kockázatok – mint például a nanoanyagok, a zöld technológia és a biotechnológiák – kezelése érdekében.

A statisztikai adatgyűjtés javítása annak érdekében, hogy megbízhatóbb bizonyítékok álljanak rendelkezésre, emellett pedig megfelelő ellenőrzési eszközök kidolgozása.

A nemzetközi szervezetekkel (például a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel (ILO), az Egészségügyi Világszervezettel (WHO) és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel (OECD)), valamint más partnerekkel folytatott együttműködés megerősítése a munkahelyi balesetek és a foglalkozási megbetegedések csökkentése, valamint a munkakörülmények javítása céljából szerte a világban.

A stratégiai keret meghatározza a felsorolt intézkedések megvalósítására szolgáló eszközöket, amelyek a következők: társadalmi párbeszéd, a tudatosság növelése, az uniós jogszabályok érvényesítése, szinergiák más szakpolitikai területekkel (pl. a közegészségügy vagy az oktatás területével), valamint olyan uniós alapok – köztük az Európai Szociális Alap (ESZA) és a foglalkoztatás és a szociális innováció európai programja (EaSI) –, amelyek az egészségügyi és biztonsági szabályok végrehajtásának támogatására is szolgálnak.

A keretet 2016-ban felülvizsgálják megvalósításának felmérése érdekében, valamint hogy figyelembe vegyék az egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó uniós jogszabályok jelenleg folyó átfogó értékelésének eredményeit, amelyek 2015 végén fognak rendelkezésre állni.

Háttér-információk

Tekintettel mindenekelőtt a gazdasági válságra, a kockázatmegelőzés kultúrájába való befektetés és a jobb munkahelyi feltételek előmozdítása olyan gazdasági és társadalmi előnyökkel jár, mint például a balesetek ritkább előfordulása, a személyzet közérzetének javulása és a munkahelyi elégedettség. Az EU-szerte hasonló szabályok egyenlő feltételeket teremtenek a vállalkozások számára az egységes piacon, ugyanakkor pedig a szociális dömping szükségszerű megelőzésének eszközeként is szolgálnak.

Az új stratégiai keret az EU 2007–2012-es munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági stratégiájára épül, amely különösen ahhoz járult hozzá, hogy a három napot meghaladó hiányzáshoz vezető munkahelyi balesetek száma 27,9%-kal csökkent az EU-ban. Az akkori stratégia közös együttműködési keretet biztosított és közös irányt határozott meg. Időközben 27 tagállam rendelkezik a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó nemzeti stratégiával, amelyet a nemzeti sajátosságaikhoz és a kiemelt fontosságot élvező területeikhez igazítottak. A 2007–2012-es munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi stratégia értékelésének eredményei megerősítették, mekkora jelentősége van egy uniós stratégiai keretnek a munkahelyi biztonság és egészségvédelem terén tett szakpolitikai intézkedések tekintetében, hangsúlyozván ugyanakkor, hogy a célkitűzéseket, a prioritásokat és a munkamódszereket felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy az uniós szakpolitikai keretet hozzá lehessen igazítani a változó foglalkoztatási formákhoz, valamint az új és jövőbeni kockázatokhoz.

A keret figyelembe veszi az uniós intézmények, valamint a munkavállalói és munkáltatói szervezetek képviselőinek a véleményét, a munkahelyi biztonság és egészségvédelem terén fennálló vagy a jövőben jelentkező kihívásokról alkotott vélemények összegyűjtése érdekében, 2013-ban folytatott nyilvános konzultáció eredményeit (IP/13/491), valamint a konzultációs ciklust lezáró, 2014. április 28-án megrendezett, a munkafeltételekről szóló konferencián ismertetett nézőpontokat.

További információk

Lásd a MEMO/14/400 tájékoztatót.

A munkahelyi egészségről és biztonságról szóló 2014–2020-as stratégiai keret

Andor László honlapja

Kövesse Andor biztos bejegyzéseit a Twitteren:

Iratkozzon fel az Európai Bizottság foglalkoztatással, szociális ügyekkel és társadalmi befogadással foglalkozó ingyenes elektronikus hírlevelére!

Kapcsolattartás:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 6 7 8 9 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar