Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 5 juni 2014

Sverige i ledningen för digitala forskningsfinansieringspaket

Sverige må vara en global ledare inom investeringar i forskning och utveckling, men EU som helhet halkar fortfarande efter Japan och USA. Nya uppgifter visar att 6,6 % av det totala statliga stödet för forskning och utveckling investeras i informations- och kommunikationsteknik i EU, jämfört med 9,1 % i Japan och 7,9 % i USA.

Siffror från den digitala resultattavlan visar att ytterligare ansträngningar behövs för att nå det mål som den digitala agendan för Europa har satt upp, nämligen att de offentliga utgifterna för informations- och kommunikationsteknik och forskning och utveckling ska vara 11 miljarder euro årligen senast 2020.

– Offentlig finansiering av digital forskning och utveckling ligger bakom många av de stora tekniker som vi tar för givet, säger kommissionens vice ordförande @NeelieKroesEU, som är ansvarig för den digitala agendan. När forskare får hjälp att utveckla sina bästa idéer omsätts de i nya produkter och tjänster, och därmed i sysselsättning. Under de kommande sju åren kommer vi att, med hjälp av Horisont 2020, investera mer än 13 miljarder euro i informations-och kommunikationsteknik. Jag uppmuntrar medlemsländerna att trappa upp sina ansträngningar för att trygga jobb i framtiden.

EU:s ledande forskare

De totala offentliga utgifterna: Tyskland lägger årligen ut 1,2 miljarder euro på informations-och kommunikationsteknik och forskning och utveckling

De fem största offentliga finansiärerna av forskning och utveckling inom informations-och kommunikationsteknik under 2012: Tyskland leder överlägset med 1,2 miljarder euro, följt av Storbritannien (0,69 miljarder euro – 11 euro per person), Spanien (0,6 miljarder euro – 13 euro per person). Sverige kommer därefter med 0,55 miljarder euro.

De relativa offentliga utgifterna: Sverige lägger ut mest per person

Sverige lägger ut mycket mer än något annat EU-land per capita, med 58 euro per person. Sverige lägger ut mer än Italien (0,52 miljarder euro), men Italien har sex gånger så stor befolkning (60 miljoner mot 9,5 miljoner).

Sverige och EU-kommissionen lägger ut mest pengar på informations- och kommunikationsteknik.

Sverige och Belgien är de som investerar mest i informations-och kommunikationsteknik (15 % respektive 11 % av de totala utgifterna). Kommissionen avsätter 16 % av sin forskningsbudget till forskning i informations-och kommunikationsteknik. Omkring 13 miljarder euro av kommissionens forskningsprogram Horisont 2020 (2014–2020) #Horizon2020 öronmärks för projekt inom informations- och kommunikationsteknik under en sjuårsperiod.

Större delen av EU-medlen: Tyskland och Storbritannien

Universitet, företag och forskare i Tyskland (1,6 miljarder euro), Storbritannien (1 miljard euro), Italien (0,8 miljarder euro), Frankrike (0,7 miljarder euro) och Spanien (0,6 miljarder euro) tilldelas 60 % av den totala EU-finansieringen och står för 57 % av deltagandet under perioden 2007–2013.

Exempel på projekt med partner från Tyskland, Storbritannien, Italien, Frankrike och Spanien.

Högsta EU-bidrag till informations- och kommunikationstekniksektorn: Cypern och Grekland

Cypern (24 miljoner euro) och Grekland (339 miljoner euro) har relativt små sektorer för informations- och kommunikationsteknik, vilka ökar tack vare relativt höga EU-finansieringsnivåer. Exempel på projekt med partner från Cypern och Grekland.

Andra centrala fakta:

Högre utbildning står för 57 % av forskningsdeltagandet i EU inom informations-och kommunikationsteknik.

Nystartade företag, små och medelstora företag utgör 16 % av deltagandet. Exempel på projekt med högre utbildningsinstitutioner, forskningsorganisationer och små och medelstora företag.

Små och medelstora företag presterar bäst i språkteknikprojekt (över 30 % av deltagandet).

Små och medelstora företag presterar bäst i Estland (42 %), Slovakien (34 %) och Bulgarien (33 %). Exempel på projekt med partner från Estland, Slovakien och Bulgarien.

Kontrollera den digitala resultattavlan – landsprofiler.

 

ICT R&D public spending compared to total R&D spending
(2012)

EU funding EUR million (cumulated total 2007-2013)*

EU funding as % of ICT sector Value Added

Austria

AT

177,56

7,2%

274

0,45%

Belgium

BE

275,33

11,1%

322

0,34%

Bulgaria

BG

6,36

6,3%

19

0,16%

Croatia

HR

11,88

3,7%

3

 

Cyprus

CY

1,33

1,9%

24

0,62%

Czech Republic

CZ

111,09

10,7%

44

0,09%

Denmark

DK

215,86

8,6%

112

0,18%

Estonia

EE

6,50

4,5%

11

0,22%

Finland

FI

214,26

10,4%

174

0,24%

France

FR

535,02

3,5%

774

0,13%

Germany

DE

1214,75

5,1%

1640

0,28%

Greece

EL

35,58

4,9%

339

0,57%

Hungary

HU

21,93

6,5%

45

0,13%

Ireland

IE

65,74

8,6%

129

0,12%

Italy

IT

520,06

5,9%

828

0,21%

Latvia

LV

1,63

4,9%

5

0,10%

Lithuania

LT

6,87

5,7%

9

0,14%

Luxembourg

LU

19,05

6,7%

16

0,10%

Malta

MT

0,07

0,4%

3

0,09%

Netherlands

NL

317,31

6,8%

449

0,24%

Poland

PL

54,88

4,0%

74

0,10%

Portugal

PT

23,32

1,5%

107

0,26%

Romania

RO

16,07

5,5%

23

0,06%

Slovakia

SK

14,46

4,9%

12

0,06%

Slovenia

SL

19,25

10,1%

40

0,48%

Spain

ES

596,59

9,6%

633

0,25%

Sweden

SE

550,97

15,4%

273

0,22%

United Kingdom

UK

689,55

6,2%

1031

0,17%

European Union

EU

5962

6,6%

7412

0,21%

*FP7 Cooperation ICT theme and Capacities (e-infrastructures)

Kontakt

E-post: comm-kroes@ec.europa.eu Tfn: +32 2 957 361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar