Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

AVRUPA KOMİSYONU

BASIN BİLDİRİSİ

Brüksel, 4 Haziran 2014

Türkiye Horizon 2020 Araştırma ve Yenilik programına katıldı

Türkiye, bugün İstanbul’da imzalanan bir anlaşma ile Avrupa Birliği’nin yeni yedi yıllık araştırma ve yenilik programı Horizon 2020’ye (Ufuk 2020) tam erişime sahip olacak. Türkiye’deki araştırma kuruluşlarına ortaklık statüsü sağlayan anlaşma, Avrupa Komisyonu Araştırma ve Yenilik Genel Müdürü Robert-Jan Smits ve Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Vekili Ahmet Yücel tarafından imzalandı. Türkiye Horizon 2020’ye katılan, üçüncü AB ortağı ülke oldu.

Araştırma, Yenilik ve Bilimden sorumlu Avrupa Komisyonu üyesi Máire Geoghegan‑Quinn şu açıklamayı yaptı: “Türkiye çok değerli bir ortaktır. Dinamik iş çevresi, yenilikçi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi için mükemmel bir test ortamı olup, işbirliğini her iki taraftan araştırmacılar ve işletmeler için çift taraflı bir kazanç haline getirmektedir. Horizon 2020, yenilikçilik ve küçük işletmeler için bugüne kadarkinden çok daha fazla fon sağlamaktadır. Böylece Türkiye programa katılımını arttırma açısından elverişli bir konuma sahiptir."

Türkiye 2003 yılından beri AB araştırma çerçeve programlarına katılmaktadır. Son program çerçevesinde (2007-13), Türk kamu kurumları ve özel kuruluşlarından 950 projedeki 1.000’den fazla katılımcı Avrupa’dan yaklaşık 200 milyon Avro değerinde fon almışlardır. Bu projelerin arasında, Avrupa Araştırma Konseyi tarafından seçilen dünya standartları düzeyindeki bilim projeleri ve Marie Sklodowska Curie Etkinlikleri kapsamında genç araştırmacılar için destekler yer almaktadır. Ayrıca Türk küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) ortak araştırma projelerine 200’den fazla katılım sağlamıştır.

Horizon 2020’nin laboratuvardan pazara yenilikçilik zincirinin tamamına büyük önem verdiği dikkate alındığında, son çerçeve program kapsamında başarılı olmuş çok sayıda KOBİ, Türkiye’yi Avrupa Birliği’ndeki araştırma kuruluşları için çekici bir ortak haline getirmektedir. Aynı şekilde, Türkiye'nin Horizon 2020’ye katılımını, ulusal düzeyde araştırma ve yenilikçilik alanında kapasitesini geliştirmek için fırsat olarak değerlendirmesi beklenmektedir. Gayri safi yurt içi hasılasının %1’inden az olan mevcut Ar&Ge yatırımları, %2'nin biraz üzerindeki AB ortalamasının ve 2023 yılı için belirlediği kendi hedefinin altında kalmaktadır.

Türkiye tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek olan Anlaşma, Horizon 2020’yi Türk araştırma kuruluşları ve politika belirleyicilere tanıtmak üzere düzenlenen iki günlük üst düzey konferansın açılışında AB Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın katılımlarıyla imzalandı. Türk üniversiteleri ve iş çevrelerinden 750’yi aşkın temsilcinin etkinliğe katılması bekleniyor.

Türkiye ile imzalanan anlaşmaya paralel olarak, AB Batı Balkan ülkeleri ve diğer komşu genişleme ülkeleri ile de katılım anlaşmaları imzalama sürecindedir. Avrupa Ekonomik Alanı ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği devletleri Norveç ve İzlanda Mayıs ayının başında Horizon 2020’ye katılmışlardır.

Arkaplan

Horizon 2020, 7 yıllık bir süreçte (2014-2020) sağlanacak yaklaşık 80 milyar Avro tutarındaki fon ve bu miktarın beraberinde getireceği özel sektör yatırımları dikkate alındığında bugüne kadar uygulanan en büyük AB Araştırma ve Yenilikçilik programıdır. Büyük fikirleri laboratuvardan pazara ulaştıran program daha çok atılım, keşif ve dünya ilklerini vadetmektedir.

Bağlantılar

Horizon 2020 web sitesi

Katılımcı Portalı – AB araştırma fonlarının giriş kapısı

AB-Türkiye ilişkileri (EEAS web sitesi)

İletişim:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar