Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA SV FI ET LV PL

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. birželio 2 d.

Artimesnis bendradarbiavimas sprendžiant bendras problemas. ES Baltijos jūros regiono strategijai skirtas 5-asis metinis forumas

ES Baltijos jūros regiono strategija (ESBJRS) įgyvendindama jau penktus metus ir šio regiono šalys vis intensyviau bendradarbiaudamos sprendžia įvairių sričių – nuo konkurencingumo iki klimato kaitos ir nuo energetikos iki švietimo – problemas.

Už regioninę politiką atsakingas ES Komisijos narys Johannesas Hahnas dalyvaus ESBJRS skirtame metiniame forume ir 16-ajame Baltijos vystymosi forumo aukščiausiojo lygio susitikime, kuris vyks birželio 3–4 d. Suomijos mieste Turku. Jame ketina dalyvauti daug vadovų, aukšto rango politikų, ekspertų ir svarbių verslo atstovų: Suomijos Ministras Pirmininkas Jyrki Katainenas, Estijos Ministras Pirmininkas Taavi Roivasas, Suomijos ekonomikos ministras Janas Vapaavuori, Europos reikalų ir užsienio prekybos ministras Alexanderis Stubbas, aplinkos ministras Ville Niinistö, Turku miesto meras Aleksi Randellis ir Lenkijos infrastruktūros ir plėtros ministro pavaduotojas Marcinas Kubiakas. Dalyvaus šie verslo atstovai: „Siemens Finland“ generalinis direktorius Janne Öhmanas, „Bayer Nordic“ generalinis direktorius Oliveris Rittgenas, Christianas Ketelsas iš Harvardo verslo mokyklos, „Nordea“ vyr. ekonomistas Helge Pedersenas ir Baltijos vystymosi forumo pirmininkė Lene Espersen.

Forume dalyvaus daugiau kaip 1 000 privačiojo sektoriaus, regioninių įmonių, pilietinės visuomenės, akademinės bendruomenės ir žiniasklaidos atstovų iš Baltijos jūros regiono šalių, Rusijos, Norvegijos ir Islandijos. Diskutuojant tema „Augame kartu siekdami klestėjimo, integracijos ir intensyvių ryšių Baltijos jūros regione“ forume bus ieškoma būdų, kaip geriau bendradarbiauti makroregioniniu lygmeniu.

Aštuonios ES valstybės narės (Švedija, Danija, Estija, Suomija, Vokietija, Latvija, Lietuva ir Lenkija), kuriose gyvena 17 % visų ES gyventojų, pagal ES Baltijos jūros regiono strategiją bendradarbiauja jau pusę dešimtmečio. Vykdant šią strategiją sėkmingai pradėta įvairių iniciatyvų ir projektų, kuriais sprendžiamos bendros problemos, susijusios su aplinkosauga, konkurencingumu ir energetiniu saugumu. Tarp jų – projektas CHEMSEA, kuriuo sprendžiama Baltijos jūroje likusių cheminių šaudmenų keliamo pavojaus problema, arba bendros pastangos pasinaudoti biodujomis kaip vienu iš atsinaujinančiosios energijos šaltinių. Dėl tokių iniciatyvų šis makroregionas tapo pavyzdžiu kitoms Europos šalims.

ESBJRS skirtame forume taip pat bus pabrėžta, kad valstybėms narėms būtina dar labiau įsipareigoti politiškai ir imtis tikslingų veiksmų. Tai buvo akcentuota praėjusio mėnesio Komisijos ataskaitoje dėl ES makroregioninių strategijų valdymo struktūros.

Kalbėdamas prieš būsimą renginį Komisijos narys J. Hahnas sakė: „Pagal Baltijos jūros strategiją vykstantis partnerių bendradarbiavimas yra vienas glaudžiausių visame žemyne. Prieš dešimt metų, kai Baltijos šalys ir Lenkija dar nebuvo įstojusios į ES, būtų buvę kur kas sudėtingiau taip bendradarbiauti ir sieti tokias skirtingas sritis kaip Baltijos jūros aplinkosaugos problemų sprendimas, trūkstamų transporto jungčių tiesimas ir naujausių mokslinių tyrimų vykdymas. Iki šiol pasiekti bendradarbiavimo rezultatai teikia daug vilčių.“

Komisijos narys J. Hahnas pridūrė: „Atėjo laikas užtikrinti, kad tokį proveržį padaręs makroregionas turėtų galimybę priimti sprendimus dėl savo ateities ir ilguoju laikotarpiu pasiekti reikiamų rezultatų. Pats regionas turėtų prisiimti didesnę atsakomybę, o kiekvienos jo šalies vyriausybė turėtų imtis didesnio vadovaujamojo vaidmens, kad būtų galima skatinti ekonomikos augimą, spręsti neatidėliotinas aplinkos problemas ir pasiekti apčiuopiamesnių bei matomesnių rezultatų.“

Renginį organizuoja Europos Komisija ir Baltijos vystymosi forumas, jį bendrai vykdo Baltijos jūros valstybių tarybai pirmininkaujanti Suomija ir Turku miestas. Renginys įtrauktas į „Baltijos jūros dienų 2014“ programą ir tai yra didžiausia šių metų Baltijos jūros regiono konferencija, skirta Baltijos jūros klausimams.

Per šias dvi dienas bus surengta spaudos konferencijų ir kitų renginių, įskaitant Turku mokslo parko projektui skirtą renginį.

Pagrindiniai faktai

2009 m. Europos Vadovų Tarybos patvirtintas Baltijos jūros regiono strategijai skirtas forumas yra pagrindas integruotai spręsti problemas, kurias valstybėms narėms atskirai įveikti yra sunku. Šiame makroregione gyvena apie 85 mln. žmonių, jis aprėpia aštuonias ES valstybes (Švediją, Daniją, Estiją, Suomiją, Vokietiją, Latviją, Lietuvą ir Lenkiją). Drauge su Rusija, Norvegija ir Islandija jos sprendžia konkrečias šio regiono problemas. Tai buvo pirmoji ES makroregioninė strategija. 2011 m. dar buvo pradėta Dunojaus regiono strategija. Valstybių narių prašymu Komisijos narys J. Hahnas šį mėnesį pateiks oficialų naujos makroregioninės strategijos, skirtos Adrijos ir Jonijos regionui, pasiūlymą. Tikimasi, kad kitais metais bus pateiktas Alpių regiono strategijos pasiūlymas.

Projektų / iniciatyvų pavyzdžiai (Baltijos regiono strategija)

CHEMSEA (cheminių šaudmenų paieška ir vertinimas). Projektu CHEMSEA siekiama sudaryti Baltijos jūroje esančių cheminių šaudmenų laidojimo vietų žemėlapį ir įvertinti susijusią riziką aplinkai. Vykdant šią iniciatyvą taip pat rengiamos gairės, kuriomis siekiama padėti sumažinti galimą grėsmę aplinkai ir žvejams ir sudaryti visam regionui skirtą reagavimo į cheminių medžiagų nutekėjimą planą.

Demola“ („BSR Stars“) – tai bendra atvira inovacijų platforma, kuria naudodamiesi talentingi universitetų studentai drauge su bendrovėmis kuria naujus realių problemų sprendimo būdus. Projektu siekiama padėti studentams, kad jie nenutrauktų universitetinių studijų. 2008 m. Tamperės (Tampere) mieste (Suomija) pradėtas projektas „Demola“ išplito į kitas Baltijos jūros regiono šalis (Latviją, Lietuvą, Švediją) ir už jo ribų (Vengriją, Slovėniją). Svarbiausi faktai apie 7 „Demola“ centrus pateikiami čia.

2010–2013 m. vykdytas projektas „StarDust“ išaugo iš projekto „BSR Stars“. Projekto pagrindą sudarė penkios tarpvalstybinės inovacijų partnerystės: „Active for Life“, „Clean Water“, „Comfort in Living“, „MarChain“ ir „Mobile Vikings“. Kiekvienoje partnerystėje kartu dalyvavo tyrėjai, įmonių grupės, MVĮ tinklai ir viešieji subjektai iš skirtingų šalių – taip buvo jungiamos skirtingos perspektyvos, kompetencijos sritys ir skirtingų rūšių rezultatai.

Projektas „Baltic Deal“ skirtas įvairių regiono šalių ūkininkams. Jiems teikiama pagalba, kad būtų mažinamas ūkiuose prarandamų maisto medžiagų kiekis ir išlaikomas gamybos lygis ir konkurencingumas. Švedijos ūkininkų federacija vykdo projektą kartu su Latvijos kaimo reikalų konsultacijų ir mokymų centru.

Projekto „Efficient, Safe and Sustainable Traffic at Sea (EfficienSea)“ pagrindinis tikslas – paversti Baltijos jūros regioną bandomuoju e. laivybos regionu, kuriame būtų kuriama ir išbandoma e. laivybos infrastruktūra ir paslaugos bei plačiai dalijamasi gerąja patirtimi. Danijos jūrų direkcijai tenka vadovaujančiojo partnerio vaidmuo.

Projekto „LNG Baltic Sea Ports“ tikslas – užtikrinti, kad regione būtų laikomasi naujų sieros kiekio ribinių verčių, nustatytų Baltijos jūroje, Šiaurės jūroje ir Lamanšo sąsiauryje naudojamam jūriniam kurui, ir kad šioje teritorijoje būtų vadovaujamasi suderintu požiūriu į suskystintų gamtinių dujų pildymo infrastruktūrą, nes jis laikomas vienu iš pagrindinių būdų, kaip įvykdyti naujus reikalavimus.

Baltijos energijos rinkos jungčių planu (BEMIP) siekiama sukurti integruotą, gerai veikiančią energijos rinką – įgyvendinami infrastruktūros projektai, nustatoma trūkstama elektros ir dujų tiekimo infrastruktūra ir koordinuojama įvairių susijusių subjektų veikla. Pagal šį planą turėtų būti geriau koordinuojamos nacionalinės energijos strategijos ir taikomos priemonės, padedančios skatinti tiekimo įvairinimą ir geresnį energijos rinkos veikimą.

Daugiau informacijos:

Forumo programa

Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategija

Twitter: @EU_Regional @JHahnEU #EUSBSR

Vaizdo siužetas: Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategija. Bendradarbiavimas mūsų regione

ES makroregioninės strategijos

Asmenys ryšiams:

Shirin Wheeler, tel. +32 2 296 65 65, mob. tel. +32 460766565

Annemarie Huber, tel. +32 2 299 33 10, mob. tel. +32 460 793 310


Side Bar