Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 2. junija 2014

60 univerz prejelo znak „evropski magistrski študij prevajanja“

Evropska komisija je objavila seznam univerz, ki jim bo podelila znak kakovosti „evropski magistrski študij prevajanja“ (EMT). Znak EMT, ki se podeljuje najboljšim magistrskim študijem prevajanja, bo prejelo več kot 60 institucij iz 21 držav članic. Glavni namen EMT je izboljšati usposabljanje prevajalcev ter pritegniti najboljše prevajalce za delo v evropskih institucijah. Izbrane univerze se lahko za naslednjih pet let vključijo v mrežo EMT, prejmejo pa tudi sredstva za udeležbo predavateljev na letni konferenci in seminarjih mreže.

„Evropski magistrski študij prevajanja je referenca kakovosti na področju usposabljanja prevajalcev,“ je dejala evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou. „Deluje kot platforma za izmenjavo dobrih praks in sodelovanje z univerzami in jezikovno industrijo. Kakovostno usposabljanje v visokem šolstvu je osnova za prevajalske storitve, ki jih zagotavljajo evropske institucije.“

EMT spodbuja izmenjavo najboljših praks med univerzami, izboljšanje standardov poučevanja, učne načrte, ki upoštevajo potrebe trga za izboljšanje zaposljivosti diplomantov, ter oblikovanje pravega evropskega trga dela za kvalificirane prevajalce.

Komisija je za znak EMT prejela 114 vlog iz 25 držav članic EU in 3 drugih držav. Vloge so na podlagi strogih meril ocenili akademski strokovnjaki. Izbrali so študijske programe z 62 univerz v 21 državah članicah, dva programa iz Švice pa sta dobila status opazovalca.

Število poslanih vlog odraža vse večjo priljubljenost projekta med univerzami. Na razpisu leta 2010 je Komisija prejela 93 vlog, izbranih pa je bilo 54 programov. Naslednji razpis je predviden za konec leta 2019.

Ozadje

Evropski magistrski študij prevajanja (EMT) je partnerski projekt med Evropsko komisijo in visokošolskimi institucijami, ki ponujajo magistrski študij prevajanja. Mreža je bila ustanovljena leta 2009 na pobudo Generalnega direktorata za prevajanje pri Evropski komisiji zaradi vse večjega pomanjkanja ustrezno kvalificiranih prevajalcev na trgu dela.

Znak kakovosti EMT se podeljuje univerzitetnim študijskim programom prevajanja, ki izpolnjujejo dogovorjene strokovne standarde in upoštevajo potrebe trga. EMT je registrirana blagovna znamka EU, ki jo lahko uporabljajo univerze iz mreže EMT.

Poleg izmenjave najboljših praks med univerzami bo mreža EMT spodbujala tudi stike s partnerji v jezikovni industriji. Cilj je, da se za študente EMT organizirajo delovne prakse in izboljša njihova zaposljivost z zagotavljanjem, da pridobljene spretnosti ustrezajo tistim, ki jih zahteva jezikovna industrija.

Na razpis za članstvo v mreži EMT so se lahko prijavile vse visokošolske institucije, ki ponujajo magistrski študij prevajanja v EU in nekaterih državah, ki niso članice EU (države kandidatke in potencialne kandidatke za članstvo v EU, države, ki sodelujejo v evropski sosedski politiki, države Evropskega gospodarskega prostora (EGP), Rusija in Švica).

Prijaviti so se morale tudi nekdanje članice mreže.

Vse članice in opazovalki bodo povabljene na prvo srečanje nove mreže EMT, ki bo 17. septembra v Bruslju.

Programi prevajanja, izbrani za znak „evropski magistrski študij prevajanja“:

Belgija

Antwerpen:
Master in Translation
KU Leuven – Campus Antwerpen, Faculteit Letteren

Master‘s in Translation
University of Antwerp, Faculty of Arts and Philosophy

Bruselj:
Master in Translation
Institut Libre Marie Haps, Haute Ecole Léonard de Vinci

Master of Arts in Translation
VUB, Faculty of Arts and Philosophy

Master‘s in Translation
ISTI, Haute Ecole de Bruxelles

Gent:
Master of Arts in Translation
Ghent University, Department of Translation, Interpreting and Communication

Mons:
Master in Translation
University of Mons, Faculté de Traduction et d'interprétation

Bolgarija

Sofija:
Joint MA programme in Translation
Sofia University "St. Kliment Ohridski", Faculty of Classical and Modern Philology, Department of English and American Studies and Department of Romance Studies

Veliko Tarnovo:
MA Translatology English, German, French, Russian
University of Veliko Tarnovo,

Češka

Praga:
Translation: Czech – English, French, German, Russian, Spanish
Charles University, Faculty of Arts, Institute of Translation Studies

Danska

Aarhus:
Master of Arts in International Business Communication in English, French, Spanish and German - with the Translator/Interpreter Profile
Aarhus University, School of Business and Social Sciences, Department of Business Communication

Nemčija

Köln:
Master in Specialized Translation
Cologne University, Institute of Translation and Multilingual Communication

Leipzig:
Master Translatology
University of Leipzig, Institut für Angewandte Linguistik und Translatologie

Irska

Dublin:
MA in Translation Studies / MA i Staidéar an Aistriúcháin
Dublin City University, School of Applied Language and Intercultural Studies

MS in Translation Technology
Dublin City University, School of Applied Language and Intercultural Studies

Grčija

Solun:
Joint Postgraduate Programme in Conference Interpreting and Translation: course in Translation
Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Philosophy

Španija

Castelló de la Plana:
Master's Degree in Medical and Healthcare Translation
University Jaume I

Madrid:
MA in Intercultural Communication, Public Service, Interpreting and Translation
University of Alcala, Faculty of Arts

Official Master’s Degree in Legal and Financial Translation
University Pontificia Comillas, Departamento de Traducción e Interpretación

Salamanka:
Master's Programme in Translation and Intercultural Mediation
University of Salamanca, Departamento de Traducción e Interpretación

Valladolid:
Master on Profesional and Institutional Translation
University of Valladolid, Department of Translation and Interpreting

Francija

Brest:
Master in Translation & Technical Writing
University of Western Brittany (UBO), UFR Lettres et Sciences Humaines Victor-Segalen

Grenoble:
Master’s Programme in Applied languages : Multilingual Specialised Translation
University Stendhal Grenoble 3, UFR de Langues étrangères

Lille:
Masters in Multilingual Specialised Translation
University Charles-de-Gaulle Lille 3, UFR des Langues Etrangères Appliquées (LEA)

Metz:
TETRA Master's Degrees : Translation Technologies
University of Lorraine (UDL), UFR Lettres et Langues

Mulhouse:
Master's programme in Scientific and Technical Translations
University of Upper Alsace (UHA), FLSH, Département de Langues Etrangères Appliquées (LEA)

Pariz:
Language Engineering and Specialized Translation
University of Paris VII: Denis Diderot, UFR EILA (Etudes interculturelles de langues appliquées)

Master’s degree in Editorial, Economic and Technical Translation
University of Paris III: Sorbonne Nouvelle, Ecole Supérieure d’Interprètes et de Traducteurs (ESIT)

Master in Management, Communication and Translation
ISIT, Institute of Intercultural Management and Communication

Rennes:
Master's degree in Translation and localisation and multilingual multimedia communication
University of Rennes 2, UFR Langues, Centre de formation des traducteurs-localisateurs, terminologues et rédacteurs

Strasbourg:
Master’s Degree in Professional Translation
Master’s Degree in Audiovisual Translation and Accessibility
Master’s Degree in Literary Translation
University of Strasbourg, UFR Langues et Sciences Humaines Appliquées, Institut de Traducteurs, d'Interprètes et de Relations Internationales

Toulouse:
Master’s in Translation, Interpreting and Mediation.
University of Toulouse 2 – Le Mirail, UFR de Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales,
CeTIM Centre de Traduction, Interprétation et Médiation linguistique

Italija

Bologna:
M.A. in Specialised Translation
University of Bologna - Forlì, Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione

Milano:
Second Level Degree in Specizalized Translation and Conference Interpreting
IULM University of Milan

Rim:
Master's in Interpreting and Translation Programme
The Rome University of International Studies (UNINT)

Trst:
Master’s degree in specialised translation and conference interpreting
University of Trieste, Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori (SSLMIT)

Latvija

Riga:
Professional Master's Studies Programme "Translation"
University of Latvia, Humanitāro zinātņu fakultāte

Technical Translation
Riga Technical University, Institute of Applied Linguistics

Ventspils:
Legal Translation
Ventspils University College, Tulkošanas studiju fakultāte

Litva

Vilna:
Translation
University of Vilnius, Faculty of Philology

Madžarska

Budimpešta:
MA in Translation and Interpreting with specialisation in Translation
ELTE University Budapest, ELTE FTT, Fordító-és Tolmácsképző Tanszék

Avstrija

Dunaj:
MA Translation, Main Focus: Specialized Translation
University of Vienna, Zentrum für Translationswissenschaft

Poljska

Poznanj:
Master's Programme in Specialized and Professional Translation
Adam Mickiewicz University, Wydział Neofilologii

Varšava:
MA Programme in Applied Linguistics, major: Translation and Foreign Languages Teaching
University of Warsaw, Institut of Applied Linguistics (ILS)

Portugalska

Porto:
Master's in Translation and Language Services
University of Porto, Faculdade de Letras

Romunija

Cluj-Napoca:
European Masters Translation Studies-Terminology
Babes-Bolyai University, Facultatea de Litere

Slovenija

Ljubljana:
Drugostopenjski magistrski študijski program Prevajanje
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Slovaška

Nitra:
Translation and Interpreting (En., De., Rus., Fr.)
Constantine the Philosopher University, Faculty of Arts, Department of Translation Studies

Finska

Joensuu:
Master’s Degree in Translation (English/German/Russian)
University of Eastern Finland

Tampere:
Multilingual Communication and Translation Studies
University of Tampere

Turku:
Translation and interpreting
University of Turku

Združeno
kraljestvo

Birmingham:
MA in Translation in a European Context
Aston University, School of Languages and Social Sciences

MA in Translation Studies
University of Birmingham, College of Arts and Law, School of Languages, Cultures, Art, History and Music

Durham:
MA in Translation Studies
Durham University, School of Modern Languages and Cultures

Guildford:
MA in Translation
University of Surrey, Faculty of Arts, Centre for Translation Studies

Hull:
MA in Translation Studies
University of Hull

Leeds:
MA Applied Translation Studies (MAATS)
University of Leeds, School of Modern Languages and Cultures, Centre for Translation Studies

London:
MA in Audiovisual Translation
Roehampton University, Department of Media, Culture and Language

Manchester:
MA in Translation and Interpreting Studies
University of Manchester, School of Arts, Languages and Cultures

Newcastle:
MA in Professional Translation for European Languages
Newcastle University, School of Modern Languages

Portsmouth:
MA in Translation Studies
University of Portsmouth, School of Languages and Area Studies

Salford:
MA in Translating
MA in Translating for International Business
University of Salford, School of Languages

Swansea:
MA in Professional Translation (MAPT)
Swansea University, College of Arts and HumanitiesŠvica

Ženeva:
status opazovalke
Master of Arts in Translation
University of Geneva

Zürich:
status opazovalke
MA in Applied Linguistics with Specialisation in Professional Translation
Zurich University of Applied Sciences

Več informacij

Več informacij o projektu EMT:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/index_en.htm

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/network/index_en.htm.

Več informacij o delovnih praksah

Generalni direktorat za prevajanje

Spletišče komisarke Androulle Vassiliou

Komisarka Androulla Vassiliou na Twitterju @VassiliouEU

Facebook Translating for Europe

Kontaktni osebi:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

For the public: Europe Direct by phone 00 800 6 7 8 9 10 11 or by e­mail


Side Bar