Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 2. júna 2014

60 univerzít získalo značku „Európske magisterské štúdium prekladateľstva“

Európska komisia zverejnila zoznam univerzít, ktorým udelí značku kvality „Európske magisterské štúdium prekladateľstva“ (European Master's in Translation – EMT). Túto značku, ktorá je prejavom uznania najlepším magisterským študijným programom pre prekladateľov, dostane vyše 60 inštitúcií z 21 členských štátov. Hlavným cieľom EMT je zlepšiť odbornú prípravu prekladateľov a prilákať prekladateľov najvyššej kvality do európskych inštitúcií. Univerzity, ktoré dostanú osvedčenie Komisie, majú právo zapojiť sa na nasledujúcich päť rokov do siete EMT a dostávať finančné prostriedky, ktoré umožnia pedagógom účasť na jej výročnej konferencii a seminároch.

„Európske magisterské štúdium prekladateľstva je zárukou kvality v oblasti odbornej prípravy prekladateľov,“ vyhlásila komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Androulla Vassiliouová. „Umožňuje výmenu osvedčených postupov a spoluprácu s univerzitami a sektorom jazykových služieb. Kvalitná odborná príprava na vysokých školách je základom pre prekladateľské služby poskytované v európskych inštitúciách.“

Sieť EMT podporuje výmenu osvedčených postupov medzi univerzitami, zvyšovanie štandardov výučby, študijný plán, ktorý zohľadňuje potreby trhu s cieľom zlepšiť možnosti zamestnania absolventov, ako aj skutočne európsky trh práce pre kvalifikovaných prekladateľov.

Komisia dostala celkovo 114 žiadostí o značku EMT z 25 členských štátov a z troch krajín mimo EÚ. Akademickí odborníci tieto návrhy vyhodnotili na základe prísneho súboru kritérií. Vybrali študijné programy 62 univerzít z 21 členských štátov, pričom dva programy z nečlenskej krajiny (zo Švajčiarska) získali štatút pozorovateľa.

Počet žiadostí svedčí o rastúcej popularite tohto projektu medzi univerzitami. Pri predchádzajúcej výzve v roku 2010 bolo doručených 93 žiadostí (vybraných bolo 54). Ďalšia výzva na predkladanie žiadostí je naplánovaná na koniec roku 2019.

Súvislosti

Sieť EMT je partnerský projekt Európskej komisie a inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, ktoré ponúkajú magisterské štúdium prekladateľstva. Vznikla v roku 2009 na podnet Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad ako reakcia na rastúci nedostatok riadne kvalifikovaných prekladateľov na pracovnom trhu.

Značka kvality EMT sa udeľuje univerzitným prekladateľským programom, ktoré vyhovujú dohodnutým odborným normám a požiadavkám trhu. EMT je registrovaná ochranná známka EÚ, ktorú smú používať iba univerzity siete EMT.

Okrem propagovania výmeny osvedčených postupov medzi univerzitami bude sieť EMT posilňovať vzťahy s partnermi v sektore jazykových služieb. Cieľom je sprostredkovať pracovné stáže študentom v rámci EMT a zvýšiť ich možnosti zamestnania zabezpečením toho, aby kvalifikácia, ktorú získajú, zodpovedala kvalifikácii požadovanej v sektore jazykových služieb.

Výzva na zapojenie sa do siete EMT bola adresovaná všetkým inštitúciám vysokoškolského vzdelávania, ktoré ponúkajú programy prekladateľstva na magisterskom stupni v EÚ, ale aj v niektorých krajinách mimo EÚ – v kandidátskych alebo potenciálnych kandidátskych krajinách, krajinách, ktoré sa zúčastňujú na európskej susedskej politike (ESP), krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), v Rusku a vo Švajčiarsku.

Žiadosť museli predložiť aj bývalí členovia EMT.

Všetci členovia a pozorovatelia budú pozvaní na prvé stretnutie novej siete EMT, ktoré sa bude konať 17. septembra v Bruseli.

Prekladateľské programy, ktorým bola udelená značka „Európske magisterské štúdium prekladateľstva“:

Belgique
België
Belgicko

Antverpy:
Master in Translation
KU Leuven – Campus Antwerpen, Faculteit Letteren

Master‘s in Translation
University of Antwerp, Faculty of Arts and Philosophy

Brusel:
Master in Translation
Institut Libre Marie Haps, Haute Ecole Léonard de Vinci

Master of Arts in Translation
VUB, Faculty of Arts and Philosophy

Master‘s in Translation
ISTI, Haute Ecole de Bruxelles

Gent:
Master of Arts in Translation
Ghent University, Department of Translation, Interpreting and Communication

Mons:
Master in Translation
University of Mons, Faculté de Traduction et d'interprétation

България
Bulharsko

Sofia:
Joint MA programme in Translation
Sofia University "St. Kliment Ohridski", Faculty of Classical and Modern Philology,
Department of English and American Studies and Department of Romance Studies

Veliko Tarnovo:
MA Translatology English, German, French, Russian
University of Veliko Tarnovo,

Česká republika

Praha:
Translation: Czech – English, French, German, Russian, Spanish
Charles University, Faculty of Arts, Institute of Translation Studies

Danmark
Dánsko

Aarhus:
Master of Arts in International Business Communication in English, French, Spanish and German - with the Translator/Interpreter Profile
Aarhus University, School of Business and Social Sciences, Department of Business Communication

Deutschland
Nemecko

Kolín nad Rýnom:
Master in Specialized Translation
Cologne University, Institute of Translation and Multilingual Communication

Lipsko:
Master Translatology
University of Leipzig, Institut für Angewandte Linguistik und Translatologie

Éire
Írsko

Dublin:
MA in Translation Studies / MA i Staidéar an Aistriúcháin
Dublin City University, School of Applied Language and Intercultural Studies

MS in Translation Technology
Dublin City University, School of Applied Language and Intercultural Studies

Ελλάδα
Grécko

Solún:
Joint Postgraduate Programme in Conference Interpreting and Translation: course in Translation
Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Philosophy

España
Španielsko

Castelló de la Plana:
Master's Degree in Medical and Healthcare Translation
University Jaume I

Madrid:
MA in Intercultural Communication, Public Service, Interpreting and Translation
University of Alcala, Faculty of Arts

Official Master’s Degree in Legal and Financial Translation
University Pontificia Comillas, Departamento de Traducción e Interpretación

Salamanca:
Master's Programme in Translation and Intercultural Mediation
University of Salamanca, Departamento de Traducción e Interpretación

Valladolid:
Master on Profesional and Institutional Translation
University of Valladolid, Department of Translation and Interpreting

France
Francúzsko

Brest:
Master in Translation & Technical Writing
University of Western Brittany (UBO), UFR Lettres et Sciences Humaines Victor-Segalen

Grenoble:
Master’s Programme in Applied languages : Multilingual Specialised Translation
University Stendhal Grenoble 3, UFR de Langues étrangères

Lille:
Masters in Multilingual Specialised Translation
University Charles-de-Gaulle Lille 3, UFR des Langues Etrangères Appliquées (LEA)

Metz:
TETRA Master's Degrees : Translation Technologies
University of Lorraine (UDL), UFR Lettres et Langues

Mulhouse:
Master's programme in Scientific and Technical Translations
University of Upper Alsace (UHA), FLSH, Département de Langues Etrangères Appliquées (LEA)

Paríž:
Language Engineering and Specialized Translation
University of Paris VII: Denis Diderot, UFR EILA (Etudes interculturelles de langues appliquées)

Master’s degree in Editorial, Economic and Technical Translation
University of Paris III: Sorbonne Nouvelle, Ecole Supérieure d’Interprètes et de Traducteurs (ESIT)

Master in Management, Communication and Translation
ISIT, Institute of Intercultural Management and Communication

Rennes:
Master's degree in Translation and localisation and multilingual multimedia communication
University of Rennes 2, UFR Langues, Centre de formation des traducteurs-localisateurs, terminologues et rédacteurs

Štrasburg:
Master’s Degree in Professional Translation
Master’s Degree in Audiovisual Translation and Accessibility
Master’s Degree in Literary Translation
University of Strasbourg, UFR Langues et Sciences Humaines Appliquées, Institut de Traducteurs, d'Interprètes et de Relations Internationales

Toulouse:
Master’s in Translation, Interpreting and Mediation.
University of Toulouse 2 – Le Mirail, UFR de Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales,
CeTIM Centre de Traduction, Interprétation et Médiation linguistique

Italia
Taliansko

Bologna:
M.A. in Specialised Translation
University of Bologna - Forlì, Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione

Miláno:
Second Level Degree in Specizalized Translation and Conference Interpreting
IULM University of Milan

Rím:
Master's in Interpreting and Translation Programme
The Rome University of International Studies (UNINT)

Terst:
Master’s degree in specialised translation and conference interpreting
University of Trieste, Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori (SSLMIT)

Latvija
Lotyšsko

Riga:
Professional Master's Studies Programme "Translation"
University of Latvia, Humanitāro zinātņu fakultāte

Technical Translation
Riga Technical University, Institute of Applied Linguistics

Ventspils:
Legal Translation
Ventspils University College, Tulkošanas studiju fakultāte

Lietuva
Litva

Vilnius:
Translation
University of Vilnius, Faculty of Philology

Magyarország
Maďarsko

Budapešť:
MA in Translation and Interpreting with specialisation in Translation
ELTE University Budapest, ELTE FTT, Fordító-és Tolmácsképző Tanszék

Österreich
Rakúsko

Viedeň:
MA Translation, Main Focus: Specialized Translation
University of Vienna, Zentrum für Translationswissenschaft

Polska
Poľsko

Poznaň:
Master's Programme in Specialized and Professional Translation
Adam Mickiewicz University, Wydział Neofilologii

Varšava:
MA Programme in Applied Linguistics, major: Translation and Foreign Languages Teaching
University of Warsaw, Institut of Applied Linguistics (ILS)

Portugal
Portugalsko

Porto:
Master's in Translation and Language Services
University of Porto, Faculdade de Letras

România
Rumunsko

Kluž:
European Masters Translation Studies-Terminology
Babes-Bolyai University, Facultatea de Litere

Slovenija
Slovinsko

Ľubľana:
MA in Translation
University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Translation Studies

Slovensko

Nitra:
Translation and Interpreting (En., De., Rus., Fr.)
Constantine the Philosopher University, Faculty of Arts, Department of Translation Studies

Suomi
Fínsko

Joensuu:
Master’s Degree in Translation (English/German/Russian)
University of Eastern Finland

Tampere:
Multilingual Communication and Translation Studies
University of Tampere

Turku:
Translation and interpreting
University of Turku

United Kingdom
Spojené kráľovstvo

Birmingham:
MA in Translation in a European Context
Aston University, School of Languages and Social Sciences

MA in Translation Studies
University of Birmingham, College of Arts and Law, School of Languages, Cultures, Art, History and Music

Durham:
MA in Translation Studies
Durham University, School of Modern Languages and Cultures

Guildford:
MA in Translation
University of Surrey, Faculty of Arts, Centre for Translation Studies

Hull:
MA in Translation Studies
University of Hull

Leeds:
MA Applied Translation Studies (MAATS)
University of Leeds, School of Modern Languages and Cultures, Centre for Translation Studies

Londýn:
MA in Audiovisual Translation
Roehampton University, Department of Media, Culture and Language

Manchester:
MA in Translation and Interpreting Studies
University of Manchester, School of Arts, Languages and Cultures

Newcastle:
MA in Professional Translation for European Languages
Newcastle University, School of Modern Languages

Portsmouth:
MA in Translation Studies
University of Portsmouth, School of Languages and Area Studies

Salford:
MA in Translating
MA in Translating for International Business

University of Salford, School of Languages

Swansea:
MA in Professional Translation (MAPT)
Swansea University, College of Arts and Humanities

Swisse
Schweiz
Švajčiarsko

Ženeva:
- štatút pozorovateľa -
Master of Arts in Translation
University of Geneva

Zürich:
- štatút pozorovateľa -
MA in Applied Linguistics with Specialisation in Professional Translation
Zurich University of Applied Sciences

Ďalšie informácie

Viac informácií o projekte EMT nájdete na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/index_en.htm

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/network/index_en.htm.

Viac informácií o pracovných stážach

Generálne riaditeľstvo pre preklad

Webová stránka Androully Vassiliouovej

Sledujte Androullu Vassiliouovú na Twitteri @VassiliouEU

Facebook Translating for Europe

Kontaktné osoby :

Dennis Abbott (+32 2 295 9258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraamová (+32 2 295 9667)


Side Bar