Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 2. juni 2014

60 universiteter udvalgt til den europæiske masteruddannelse i oversættelse

Europa-Kommissionen har netop offentliggjort listen over de universiteter, der er blevet udvalgt til at udbyde den europæiske masteruddannelse i oversættelse (EMT). Mere end 60 uddannelsesinstitutioner i 21 medlemsstater er blevet tildelt EMT-kvalitetsmærket og anerkendes dermed for at have de bedste kandidatuddannelser for oversættere. Hovedformålet med den europæiske masteruddannelse i oversættelse er at forbedre oversætteruddannelserne og tiltrække de allerbedste oversættere til de europæiske institutioner. De universiteter, der får tildelt EMT-kvalitetsmærket af Kommissionen, har ret til at blive medlem af EMT-netværket de næste fem år og modtage støtte i forbindelse med deres underviseres deltagelse i den årlige konference og andre seminarer.

"Den europæiske masteruddannelse i oversættelse fastlægger standarden for kvalitetsuddannelser inden for oversættelse", udtaler Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom. "Den fungerer som samlingspunkt for bedste praksis og samarbejde mellem universiteterne og sprogindustrien. Uddannelser af høj kvalitet på de højere læreanstalter danner grundlaget for de sprogtjenester, som de europæiske institutioner tilbyder."

Den europæiske masteruddannelse i oversættelse fremmer udvekslingen af bedste praksis mellem universiteter, højere undervisningsstandarder, et pensum, der tager højde for markedsbehovene med henblik på at forbedre kandidaternes mulighed for at få arbejde efter endt uddannelse, samt oprettelsen af et egentligt europæisk marked for højtuddannede oversættere.

Kommissionen modtog i alt 114 ansøgninger om tildeling af EMT-kvalitetsmærket fordelt på 25 medlemsstater og 3 lande uden for EU. Disse ansøgninger er blevet evalueret af eksperter fra den akademiske verden på grundlag af en række strenge kriterier, hvilket har resulteret i, at uddannelser på 62 universiteter i 21 medlemsstater er blevet udvalgt, og at to uddannelser i et land uden for EU (Schweiz) har opnået observatørstatus.

Antallet af ansøgninger afspejler projektets voksende popularitet på universiteterne. Til sammenligning blev der indsendt 93 ansøgninger (hvoraf 54 blev udvalgt) under den forrige ansøgningsrunde i 2010. Efter planen vil den næste indkaldelse af ansøgninger blive udsendt sidst i 2019.

Baggrund

Den europæiske masteruddannelse i oversættelse er et fælles projekt mellem Europa-Kommissionen og højere læreanstalter med tilbud om uddannelse i oversættelse på masterniveau. Den blev oprettet i 2009 som reaktion på den stadig større mangel på ordentligt uddannede oversættere på jobmarkedet.

EMT-kvalitetsmærket tildeles oversætteruddannelser på universitetsniveau, som opfylder vedtagne professionelle standarder og efterkommer markedsefterspørgslen. EMT er et registreret EU-varemærke, som universiteter, der er medlem af EMT-netværket, har ret til at bruge.

Ud over at fremme udvekslingen af bedste praksis mellem universiteter fremmer EMT-netværket også kontakten med partnere i sprogindustrien med henblik på at oprette praktikpladser for EMT-studerende og øge deres muligheder for at få job efter endt uddannelse ved at sikre, at de færdigheder, der undervises i, matcher de færdigheder, som sprogindustrien efterspørger.

Indkaldelsen af ansøgninger vedrørende medlemskab af EMT-netværket var åben for alle højere læreanstalter, der udbyder oversætteruddannelser på masterniveau, i EU og visse lande uden for EU (kandidatlande og de potentielle kandidatlande til medlemskab af EU, lande, der deltager i den europæiske naboskabspolitik (ENP), EØS-lande, Rusland og Schweiz).

Tidligere medlemmer af EMT-netværket skulle desuden søge igen.

Alle medlemmer og observatører vil blive inviteret til det første møde i det nye EMT-netværk, der afholdes i Bruxelles den 17. september.

Oversætteruddannelser, der har fået tildelt EMT-kvalitetsmærket:

Belgien

Antwerpen:
Master in Translation
KU Leuven – Campus Antwerpen, Faculteit Letteren

Master‘s in Translation
University of Antwerp, Faculty of Arts and Philosophy

Bruxelles:
Master in Translation
Institut Libre Marie Haps, Haute Ecole Léonard de Vinci

Master of Arts in Translation
VUB, Faculty of Arts and Philosophy

Master‘s in Translation
ISTI, Haute Ecole de Bruxelles

Gent:
Master of Arts in Translation
Ghent University, Department of Translation, Interpreting and Communication

Mons:
Master in Translation
University of Mons, Faculté de Traduction et d'interprétation

Bulgarien

Sofia:
Joint MA programme in Translation
Sofia University "St. Kliment Ohridski", Faculty of Classical and Modern Philology, Department of English and American Studies and Department of Romance Studies

Veliko Tarnovo:
MA Translatology English, German, French, Russian
University of Veliko Tarnovo,

Den Tjekkiske Republik

Prag:
Translation: Czech – English, French, German, Russian, Spanish
Charles University, Faculty of Arts, Institute of Translation Studies

Danmark

Aarhus:
Master of Arts in International Business Communication in English, French, Spanish and German - with the Translator/Interpreter Profile
Aarhus University, School of Business and Social Sciences, Department of Business Communication

Tyskland

Køln:
Master in Specialized Translation
Cologne University, Institute of Translation and Multilingual Communication

Leipzig:
Master Translatology
University of Leipzig, Institut für Angewandte Linguistik und Translatologie

Irland

Dublin:
MA in Translation Studies / MA i Staidéar an Aistriúcháin
Dublin City University, School of Applied Language and Intercultural Studies

MS in Translation Technology
Dublin City University, School of Applied Language and Intercultural Studies

Grækenland

Thessaloniki:
Joint Postgraduate Programme in Conference Interpreting and Translation: course in Translation
Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Philosophy

Spanien

Castelló de la Plana:
Master's Degree in Medical and Healthcare Translation
University Jaume I

Madrid:
MA in Intercultural Communication, Public Service, Interpreting and Translation
University of Alcala, Faculty of Arts

Official Master’s Degree in Legal and Financial Translation
University Pontificia Comillas, Departamento de Traducción e Interpretación

Salamanca:
Master's Programme in Translation and Intercultural Mediation
University of Salamanca, Departamento de Traducción e Interpretación

Valladolid:
Master on Profesional and Institutional Translation
University of Valladolid, Department of Translation and Interpreting

Frankrig

Brest:
Master in Translation & Technical Writing
University of Western Brittany (UBO), UFR Lettres et Sciences Humaines Victor-Segalen

Grenoble:
Master’s Programme in Applied languages : Multilingual Specialised Translation
University Stendhal Grenoble 3, UFR de Langues étrangères

Lille:
Masters in Multilingual Specialised Translation
University Charles-de-Gaulle Lille 3, UFR des Langues Etrangères Appliquées (LEA)

Metz:
TETRA Master's Degrees : Translation Technologies
University of Lorraine (UDL), UFR Lettres et Langues

Mulhouse:
Master's programme in Scientific and Technical Translations
University of Upper Alsace (UHA), FLSH, Département de Langues Etrangères Appliquées (LEA)

Paris:
Language Engineering and Specialized Translation
University of Paris VII: Denis Diderot, UFR EILA (Etudes interculturelles de langues appliquées)

Master’s degree in Editorial, Economic and Technical Translation
University of Paris III: Sorbonne Nouvelle, Ecole Supérieure d’Interprètes et de Traducteurs (ESIT)

Master in Management, Communication et Translation
ISIT, Institute of Intercultural Management and Communication

Rennes:
Master's degree in Translation and localisation and multilingual multimedia communication
University of Rennes 2, UFR Langues, Centre de formation des traducteurs-localisateurs, terminologues et rédacteurs

Strasbourg:
Master’s Degree in Professional Translation
Master’s Degree in Audiovisual Translation and Accessibility
Master’s Degree in Literary Translation
University of Strasbourg, UFR Langues et Sciences Humaines Appliquées, Institut de Traducteurs, d'Interprètes et de Relations Internationales

Toulouse:
Master’s in Translation, Interpreting and Mediation.
University of Toulouse 2 – Le Mirail, UFR de Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales,
CeTIM Centre de Traduction, Interprétation et Médiation linguistique

Italien

Bologna:
M.A. in Specialised Translation
University of Bologna - Forlì, Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione

Milano:
Second Level Degree in Specizalized Translation and Conference Interpreting
IULM University of Milan

Rom:
Master's in Interpreting and Translation Programme
The Rome University of International Studies (UNINT)

Trieste:
Master’s degree in specialised translation and conference interpreting
University of Trieste, Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori (SSLMIT)

Letland

Riga:
Professional Master's Studies Programme "Translation"
University of Latvia, Humanitāro zinātņu fakultāte

Technical Translation
Riga Technical University, Institute of Applied Linguistics

Ventspils:
Legal Translation
Ventspils University College, Tulkošanas studiju fakultāte

Litauen

Vilnius:
Translation
University of Vilnius, Faculty of Philology

Ungarn

Budapest:
MA in Translation and Interpreting with specialisation in Translation
ELTE University Budapest, ELTE FTT, Fordító-és Tolmácsképző Tanszék

Østrig

Wien:
MA Translation, Main Focus: Specialized Translation
University of Vienna, Zentrum für Translationswissenschaft

Polen

Poznań:
Master's Programme in Specialized and Professional Translation
Adam Mickiewicz University, Wydział Neofilologii

Warszawa:
MA Programme in Applied Linguistics, major: Translation and Foreign Languages Teaching
University of Warsaw, Institut of Applied Linguistics (ILS)

Portugal

Porto:
Master's in Translation and Language Services
University of Porto, Faculdade de Letras

Rumænien

Cluj-Napoca:
European Masters Translation Studies-Terminology
Babes-Bolyai University, Facultatea de Litere

Slovenien

Ljubljana:
MA in Translation
University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Translation Studies

Slovakiet

Nitra:
Translation and Interpreting (En., De., Rus., Fr.)
Constantine the Philosopher University, Faculty of Arts, Department of Translation Studies

Finland

Joensuu:
Master’s Degree in Translation (English/German/Russian)
University of Eastern Finland

Tampere:
Multilingual Communication and Translation Studies
University of Tampere

Turku:
Translation and interpreting
University of Turku

Det Forenede Kongerige

Birmingham:
MA in Translation in a European Context
Aston University, School of Languages and Social Sciences

MA in Translation Studies
University of Birmingham, College of Arts and Law, School of Languages, Cultures, Art, History and Music

Durham:
MA in Translation Studies
Durham University, School of Modern Languages and Cultures

Guildford:
MA in Translation
University of Surrey, Faculty of Arts, Centre for Translation Studies

Hull:
MA in Translation Studies
University of Hull

Leeds:
MA Applied Translation Studies (MAATS)
University of Leeds, School of Modern Languages and Cultures, Centre for Translation Studies

London:
MA in Audiovisual Translation
Roehampton University, Department of Media, Culture and Language

Manchester:
MA in Translation and Interpreting Studies
University of Manchester, School of Arts, Languages and Cultures

Newcastle:
MA in Professional Translation for European Languages
Newcastle University, School of Modern Languages

Portsmouth:
MA in Translation Studies
University of Portsmouth, School of Languages and Area Studies

Salford:
MA in Translating
MA in Translating for International Business
University of Salford, School of Languages

Swansea:
MA in Professional Translation (MAPT)
Swansea University, College of Arts and Humanities

Schweiz

Genève:
- observer status -
Master of Arts in Translation
University of Geneva

Zürich:
- observer status -
MA in Applied Linguistics with Specialisation in Professional Translation
Zurich University of Applied Sciences

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om EMT-projektet:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/index_en.htm

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/network/index_en.htm

Yderligere oplysninger om praktikpladser

Generaldirektoratet for oversættelse

Androulla Vassilious websted

Følg Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Facebook Translatores

Henvendelser fra pressen:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58), Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar