Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 2. června 2014

60 univerzit obdrželo certifikát „evropský magisterský program v oboru překladatelství“

Evropská komise zveřejnila seznam vybraných univerzit, jimž byl udělen certifikát „evropský magisterský program v oboru překladatelství“ (EMT). Více než 60 institucí ve 21 členských státech obdrží tento certifikát, kterým jsou oceňovány nejlepší magisterské programy v oboru překladatelství. Hlavním cílem EMT je zlepšit vzdělávání překladatelů a přilákat do evropských institucí ty nejkvalitnější překladatele. Univerzity, kterým Komise udělí certifikát, jsou oprávněny připojit se na následujících pět let k síti EMT a mají nárok na financování účasti vyučujících na výroční konferenci a seminářích, které síť pořádá.

Evropský magisterský program v oboru překladatelství představuje referenční rámec kvality vzdělávání překladatelů,“ řekla Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež. „Funguje jako centrum pro výměnu osvědčených postupů a spolupráci s univerzitami a odvětvím jazykových služeb. Kvalitní příprava v rámci vyššího vzdělávání je zásadní pro překladatelské služby, které poskytují evropské instituce.“

ETM podporuje výměnu osvědčených postupů mezi univerzitami, zvyšování úrovně výuky, osnovy, které v zájmu lepší zaměstnatelnosti absolventů zohledňují potřeby trhu, a vytvoření skutečně evropského trhu práce pro kvalifikované překladatele.

Komise obdržela celkem 114 žádostí o udělení certifikátu EMT z 25 členských států a 3 zemí mimo EU. Návrhy posoudili na základě přísného souboru pravidel odborníci z akademického prostředí. Vybrali studijní programy 62 univerzit v 21 členských státech a dva programy ze země mimo EU (Švýcarsko) obdržely status pozorovatele.

Počet žádostí odráží stoupající oblíbenost projektu mezi univerzitami. V rámci předchozí výzvy k podání přihlášek v roce 2010 bylo podáno 93 přihlášek (54 vybraných). Další výzva je plánována na konec roku 2019.

Souvislosti

Evropský magisterský program v oboru překladatelství je partnerský projekt Evropské komise a univerzit, které nabízejí magisterské programy v oboru překladatelství. Byl zřízen v roce 2009 z iniciativy Generálního ředitelství pro překlady v reakci na prohlubující se nedostatek řádně kvalifikovaných překladatelů na trhu práce.

Certifikát kvality EMT je udělován univerzitám za překladatelské studijní programy, které splňují dohodnuté profesní normy a požadavky trhu. EMT je registrovanou ochrannou známkou EU, kterou mohou využívat univerzity, jež jsou součástí sítě EMT.

Vedle podpory výměny osvědčených postupů mezi univerzitami bude síť EMT dále podporovat kontakty s partnery v odvětví jazykových služeb, zařizovat studentům EMT pracovní stáže a zvyšovat jejich zaměstnatelnost tím, že zajistí, aby byli vyučováni dovednostem, které požaduje odvětví jazykových služeb.

Výzva ke vstupu do sítě EMT byla přístupná všem vysokoškolským institucím nabízejícím překladatelské magisterské studijní programy v EU a v některých zemích mimo EU (kandidátské a potenciální kandidátské země EU, země zapojené do evropské politiky sousedství), zemích Evropského hospodářského prostoru, Rusku a Švýcarsku.

Podat žádost museli také dřívější členové EMT.

Všichni členové a pozorovatelé budou pozváni na první zasedání nové sítě EMT, které se uskuteční 17. září v Bruselu.

Překladatelské studijní programy, které získaly certifikát „evropský magisterský program v oboru překladatelství“:

Belgie

Antverpy:
Master in Translation
KU Leuven – Campus Antwerpen, Faculteit Letteren

Master‘s in Translation
University of Antwerp, Faculty of Arts and Philosophy

Brusel:
Master in Translation
Institut Libre Marie Haps, Haute Ecole Léonard de Vinci

Master of Arts in Translation
VUB, Faculty of Arts and Philosophy

Master‘s in Translation
ISTI, Haute Ecole de Bruxelles

Gent:
Master of Arts in Translation
Ghent University, Department of Translation, Interpreting and Communication

Mons:
Master in Translation
University of Mons, Faculté de Traduction et d'interprétation

Bulharsko

Sofie:
Joint MA programme in Translation
Sofia University "St. Kliment Ohridski", Faculty of Classical and Modern Philology, Department of English and American Studies and Department of Romance Studies

Veliko Tarnovo:
MA Translatology English, German, French, Russian
University of Veliko Tarnovo,

Česká republika

Praha:
Překlady: čeština – angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština
Karlova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav translatologie

Dánsko

Aarhus:
Master of Arts in International Business Communication in English, French, Spanish and German - with the Translator/Interpreter Profile
Aarhus University, School of Business and Social Sciences, Department of Business Communication

Německo

Kolín nad Rýnem:
Master in Specialized Translation
Cologne University, Institute of Translation and Multilingual Communication

Lipsko:
Master Translatology
University of Leipzig, Institut für Angewandte Linguistik und Translatologie


Irsko

Dublin:
MA in Translation Studies / MA i Staidéar an Aistriúcháin
Dublin City University, School of Applied Language and Intercultural Studies

MS in Translation Technology
Dublin City University, School of Applied Language and Intercultural Studies


Řecko

Soluň:
Joint Postgraduate Programme in Conference Interpreting and Translation: course in Translation
Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Philosophy

Španělsko

Castelló de la Plana:
Master's Degree in Medical and Healthcare Translation
University Jaume I

Madrid:
MA in Intercultural Communication, Public Service, Interpreting and Translation
University of Alcala, Faculty of Arts

Official Master’s Degree in Legal and Financial Translation
University Pontificia Comillas, Departamento de Traducción e Interpretación

Salamanca:
Master's Programme in Translation and Intercultural Mediation
University of Salamanca, Departamento de Traducción e Interpretación

Valladolid:
Master on Profesional and Institutional Translation
University of Valladolid, Department of Translation and Interpreting

Francie

Brest:
Master in Translation & Technical Writing
University of Western Brittany (UBO), UFR Lettres et Sciences Humaines Victor-Segalen

Grenoble:
Master’s Programme in Applied languages : Multilingual Specialised Translation
University Stendhal Grenoble 3, UFR de Langues étrangères

Lille:
Masters in Multilingual Specialised Translation
University Charles-de-Gaulle Lille 3, UFR des Langues Etrangères Appliquées (LEA)

Méty:
TETRA Master's Degrees : Translation Technologies
University of Lorraine (UDL), UFR Lettres et Langues

Mylhúzy:
Master's programme in Scientific and Technical Translations
University of Upper Alsace (UHA), FLSH, Département de Langues Etrangères Appliquées (LEA)

Paříž:
Language Engineering and Specialized Translation
University of Paris VII: Denis Diderot, UFR EILA (Etudes interculturelles de langues appliquées)

Master’s degree in Editorial, Economic and Technical Translation
University of Paris III: Sorbonne Nouvelle, Ecole Supérieure d’Interprètes et de Traducteurs (ESIT)

Master in Management, Communication et Translation
ISIT, Institute of Intercultural Management and Communication

Rennes:
Master's degree in Translation and localisation and multilingual multimedia communication
University of Rennes 2, UFR Langues, Centre de formation des traducteurs-localisateurs, terminologues et rédacteurs

Štrasburk:
Master’s Degree in Professional Translation
Master’s Degree in Audiovisual Translation and Accessibility
Master’s Degree in Literary Translation
University of Strasbourg, UFR Langues et Sciences Humaines Appliquées, Institut de Traducteurs, d'Interprètes et de Relations Internationales

Toulouse:
Master’s in Translation, Interpreting and Mediation.
University of Toulouse 2 – Le Mirail, UFR de Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales,
CeTIM Centre de Traduction, Interprétation et Médiation linguistique

Itálie

Boloňa:
M.A. in Specialised Translation
University of Bologna - Forlì, Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione

Milán:
Second Level Degree in Specizalized Translation and Conference Interpreting
IULM University of Milan

Řím:
Master's in Interpreting and Translation Programme
The Rome University of International Studies (UNINT)

Terst:
Master’s degree in specialised translation and conference interpreting
University of Trieste, Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori (SSLMIT)

Lotyšsko

Riga:
Professional Master's Studies Programme "Translation"
University of Latvia, Humanitāro zinātņu fakultāte

Technical Translation
Riga Technical University, Institute of Applied Linguistics

Ventspils:
Legal Translation
Ventspils University College, Tulkošanas studiju fakultāte

Litva

Vilnius:
Translation
University of Vilnius, Faculty of Philology

Maďarsko

Budapešť:
MA in Translation and Interpreting with specialisation in Translation
ELTE University Budapest, ELTE FTT, Fordító-és Tolmácsképző Tanszék

Rakousko

Vídeň:
MA Translation, Main Focus: Specialized Translation
University of Vienna, Zentrum für Translationswissenschaft

Polsko

Poznaň:
Master's Programme in Specialized and Professional Translation
Adam Mickiewicz University, Wydział Neofilologii

Varšava:
MA Programme in Applied Linguistics, major: Translation and Foreign Languages Teaching
University of Warsaw, Institut of Applied Linguistics (ILS)

Portugalsko

Porto:
Master's in Translation and Language Services
University of Porto, Faculdade de Letras

Rumunsko

Kluž:
European Masters Translation Studies-Terminology
Babes-Bolyai University, Facultatea de Litere

Slovinsko

Lublaň:
MA in Translation
University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Translation Studies

Slovensko

Nitra:
Translation and Interpreting (En., De., Rus., Fr.)
Constantine the Philosopher University, Faculty of Arts, Department of Translation Studies


Finsko

Joensuu:
Master’s Degree in Translation (English/German/Russian)
University of Eastern Finland

Tampere:
Multilingual Communication and Translation Studies
University of Tampere

Turku:
Translation and interpreting
University of Turku

Spojené
království

Birmingham:
MA in Translation in a European Context
Aston University, School of Languages and Social Sciences

MA in Translation Studies
University of Birmingham, College of Arts and Law, School of Languages, Cultures, Art, History and Music

Durham:
MA in Translation Studies
Durham University, School of Modern Languages and Cultures

Guildford:
MA in Translation
University of Surrey, Faculty of Arts, Centre for Translation Studies

Hull:
MA in Translation Studies
University of Hull

Leeds:
MA Applied Translation Studies (MAATS)
University of Leeds, School of Modern Languages and Cultures, Centre for Translation Studies

Londýn:
MA in Audiovisual Translation
Roehampton University, Department of Media, Culture and Language

Manchester:
MA in Translation and Interpreting Studies
University of Manchester, School of Arts, Languages and Cultures

Newcastle:
MA in Professional Translation for European Languages
Newcastle University, School of Modern Languages

Portsmouth:
MA in Translation Studies
University of Portsmouth, School of Languages and Area Studies

Salford:
MA in Translating
MA in Translating for International Business
University of Salford, School of Languages

Swansea:
MA in Professional Translation (MAPT)
Swansea University, College of Arts and HumanitiesŠvýcarsko

Ženeva:
status pozorovatele
Master of Arts in Translation
University of Geneva

Curych:
status pozorovatele
MA in Applied Linguistics with Specialisation in Professional Translation
Zurich University of Applied Sciences

Další informace

Více informací o projektu EMT naleznete na těchto internetových stránkách:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/index_en.htm

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/network/index_en.htm.

Další informace o pracovních stážích

Generální ředitelství pro překlady:

Internetové stránky Androully Vassiliou

Androulla Vassiliou na Twitteru @VassiliouEU

Translatores na Facebooku

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258) Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar