Navigation path

Left navigation

Additional tools

KOMISJA EUROPEJSKA

KOMUNIKAT PRASOWY

Bruksela, 28 maja 2014 r.

Cyfrowa tabela wyników UE: jak sobie radzimy?

Według najnowszych danych Europa jest na dobrej drodze, by do 2015 r. zrealizować 95 spośród 101 celów agendy cyfrowej, co stanowi ogromny postęp. Obywatele
i przedsiębiorcy w UE coraz częściej wchodzą do sieci, robią zakupy przez internet, mają większe zaufanie do rozwiązań teleinformatycznych i sprawniej z nich korzystają. Często jednak nie mają dostępu do szybkiego internetu szerokopasmowego – szczególnie na terenach wiejskich – by zaspokoić swoje zapotrzebowanie na usługi cyfrowe. Nadal istnieje też ogromna przepaść pomiędzy obywatelami w zakresie umiejętności cyfrowych (zob.
MEMO/14/383).

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej @NeelieKroesEU powiedziała: „Większość Europejczyków żyje w świecie cyfrowym, ale ich potrzeby wciąż nie są w pełni zaspokojone. Rozwiązaliśmy problem dostępności internetu, lecz wciąż pozostaje otwarta kwestia różnic w poziomie umiejętności cyfrowych. Jeżeli nie zintensyfikujemy naszych wysiłków, w Europie powstanie grupa wykluczonych obywateli, niepotrafiących korzystać z usług cyfrowych”. http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/progress-country

Link do filmu

Zmiany pozytywne:

  1. Wzrosła liczba osób regularnie korzystających z internetu: od 2010 r. odsetek osób używających internetu przynajmniej raz w tygodniu wzrósł z 60 proc. o 72 proc. Największy wzrost odnotowano w Grecji, Rumunii, Irlandii, Czechach i Chorwacji.

Najlepsze wyniki (ponad 90 proc. obywateli regularnie korzystających
z internetu) osiągnęły Dania, Szwecja, Holandia i Luksemburg. W Stanach Zjednoczonych ponad 87 proc. dorosłych korzysta z internetu.

  1. Duży postęp w obrębie grup w niekorzystnej sytuacji: więcej bezrobotnych i osób o niskim wykształceniu korzysta z internetu – 57 proc. podczas gdy 4 lata temu odsetek ten wynosił 41 proc. Jeżeli obecny trend się utrzyma, docelowe 60 proc. zostanie osiągnięte jeszcze przed 2015 r.

  2. Liczba osób nieużywających internetu spadła o jedną trzecią: 20 proc. obywateli UE nigdy nie korzystało z internetu, czyli o 1/3 mniej niż 4 lata temu. Jeżeli obecny trend się utrzyma, cel agendy cyfrowej, by zmniejszyć odsetek takich osób do 15 proc., zostanie osiągnięty do 2015 r.

  3. Znacznie popularniejsze zakupy internetowe: 47 proc. obywateli UE robi zakupy w sieci, ich odsetek wzrósł więc o 10 proc. – docelowe 50 proc. najprawdopodobniej zostanie osiągnięte do 2015 r.

  4. Zabezpieczony dostęp: 100 proc. Europejczyków ma dostęp do internetu szerokopasmowego. Zazwyczaj mają do wyboru kilka opcji – sieć światłowodową, kablową, ADSL lub mobilną technologię 3G/4G. Wszyscy mają dostęp przynajmniej do szerokopasmowego satelitarnego internetu za przystępną cenę.

  5. Szybki internet szerokopasmowy: dostępność mobilnego internetu szerokopasmowego 4G znacząco wzrosła – wynosi 59 proc. w porównaniu do zeszłorocznego wyniku - 26 proc. Dostęp do internetu o prędkości transferu danych przynajmniej 30 Mb/s przez sieci stacjonarne jest dostępny dla 62 proc. obywateli UE. Rok temu odsetek ten wynosił 54 proc., a w 2010 r. – 29 proc. Szybki internet szerokopasmowy jest dostępny w 90 proc. domów lub więcej w Belgii, Danii, Holandii, Luksemburgu i Wielkiej Brytanii oraz na Litwie i na Malcie.

Pozostałe wyzwania:

  • Małe przedsiębiorstwa wciąż nie wykorzystują możliwości, jakie oferuje internet: jedynie 14 proc. przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 250 pracowników prowadzi sprzedaż online. W całej Unii Europejskiej żaden kraj wyraźnie nie zbliżył się do stawianego przez UE celu – 33 proc. do 2015 r.

  • Tereny wiejskie: jedynie 18 proc. gospodarstw domowych na terenach wiejskich w UE ma dostęp do szybkiego internetu szerokopasmowego.

  • Stagnacja rozwoju usług administracji elektronicznej w 2013 r. Z tej formy korzysta jedynie 42 proc. obywateli UE. Jeżeli utrzyma się taka tendencja, państwa członkowskie nie osiągną docelowego wskaźnika 50 proc. do 2015 r.

Średnia w EU

Internet szerokopasmowy

2014

Cel

Dostęp do internetu szerokopasmowego dla wszystkich

100%

100% (2013)

Jednolity rynek cyfrowy

Odsetek obywateli robiących zakupy w sieci

47%

50% (2015)

Transgraniczny handel elektroniczny

12%

20% (2015)

MŚP prowadzące sprzedaż internetową

14%

33% (2015)

E-integracja

Obywatele regularne korzystający z Internetu

72%

75% (2015)

Obywatele w niekorzystnej sytuacji regularnie korzystający z internetu

57%

60% (2015)

Obywatele niekorzystający z internetu

20%

15% (2015)

Usługi publiczne

Obywatele kontaktujący się z organami sektora publicznego za pomocą internetu

42%

50% (2015)

Obywatele wysyłający wypełnione formularze do organów sektora publicznego w formie elektronicznej

21%

25% (2015)

Dzisiaj Komisja Europejska opublikowała 11. wydanie studium porównawczego administracji elektronicznej. Raport ten pokazuje, że obywatele wciąż są znacznie bardziej zadowoleni z funkcjonowania prywatnych usług internetowych (takich jak bankowość elektroniczna) niż z elektronicznych usług sektora publicznego (np. informacji dotyczących zatrudnienia). Dostępnych jest więcej usług administracji elektronicznej, jednakże często są one trudne w obsłudze, powolne i mało przejrzyste. Przeszkody te powstrzymują obywateli przed częstszym korzystaniem z usług administracji elektronicznej.

Kontekst

Celem Komisji Europejskiej jest stworzenie klimatu biznesowego i regulacyjnego, który będzie sprzyjał konkurencyjności i inwestycjom w europejskie rynki technologii cyfrowych.

W 2013 Komisja Europejska przedstawiła konkretne środki, pozwalające na stworzenie jednolitego rynku telekomunikacyjnego, mające zaradzić licznym problemom, potwierdzonym przez dzisiejsze dane.

Tabela wyników cyfrowych z 2014 r. zawiera ocenę postępu na poziomie UE i krajowym w osiągnięciu tego celu, mierzoną według 13 kluczowych wskaźników efektywności. Raport powstał na bazie danych z 2013 r.

Komisja dotychczas ukończyła 72 spośród 101 działań wyznaczonych przez Europejską agendę cyfrową. Kolejne 23 zadania mają zostać ukończone w wyznaczonych terminach. Sześć terminów zostało przesuniętych lub istnieje ryzyko, że tak się stanie.

Więcej informacji:

Tabela wyników agendy cyfrowej

Tabela wyników cyfrowych dla poszczególnych państw: spojrzenie na popularność internetu szerokopasmowego, częstotliwość korzystania z internetu i usług administracji elektronicznej oraz trendy regulacyjne i badawcze w telekomunikacji

MEMO/14/383 Czy technologia cyfrowa tworzy nowe miejsca, czy je niszczy? Czy Europejczycy mają wystarczające umiejętności cyfrowe, by zdobyć i utrzymać pracę?

Europejska agenda cyfrowa

Scoreboard infographic

Neelie Kroes

Twitter Neelie Kroes

#DAEscoreboard #connectedcontinent

Kontakt

Email: comm-kroes@ec.europa.eu Tel: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar