Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 28. maijā

Vērtējot Digitalizācijas programmas izpildi 2014. gadā: kā veicies?

Jauna informācija liecina, ka Komisija līdz 2015. gadam spēs izpildīt 95 digitālos mērķus no 101; tas liecina par labu progresu. ES pilsoņi un uzņēmumi arvien vairāk lieto internetu, vairāk iepērkas tajā un uzticas, un tiem ir labākas IKT prasmes. Tomēr tiem bieži trūkst ātrgaitas platjoslas pakalpojumu, jo īpaši lauku apvidos, lai apmierinātu šīs digitālās vajadzības, un digitālo prasmju trūkums joprojām ir liela problēma (sk. MEMO/14/383).

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa @NeelieKroesEU sacīja: “Tagad lielākā daļa eiropiešu izmanto digitālos pakalpojumus un vēlas tos vairāk. Mēs esam atrisinājuši interneta piekļuves problēmas. Bet vēl joprojām pastāv digitālo prasmju plaisa. Ja mēs visi nedarīsim vairāk, mēs Eiropā saskarsimies ar digitālu analfabētu šķiru.”

Šeit aplūkojiet savas valsts rezultātus!

Skatieties video šeit!

Labās ziņas:

Regulāra interneta izmantošana: to cilvēku skaits, kas izmanto internetu vismaz vienreiz nedēļā, kopš 2010. gada no 60 % ir palielinājies līdz 72 %. Lielākais uzlabojums: Grieķijā, Rumānijā, Īrijā, Čehijā un Horvātijā.

Labākie rādītāji (vairāk nekā 90 % izmanto internetu) ir Dānijā, Zviedrijā, Nīderlandē un Luksemburgā. ASV 87 % pieaugušo izmanto internetu.

Liels progress nelabvēlīgā situācijā esošās grupās: bezdarbnieku, cilvēku ar zemu izglītības līmeni un vecāka gadagājuma iedzīvotāju grupās interneta izmantošana ir pieaugusi no 41 % pirms četriem gadiem līdz 57 %. Ja pašreizējās tendences turpināsies, tad 60 % mērķis tiks sasniegts pirms 2015. gada.

Nelietotāju skaits samazinājies par trešdaļu: 20 % ES iedzīvotāju nekad nav lietojuši internetu (4 gadu laikā šis skaits ir samazinājies par trešdaļu). Ja pašreizējās tendences saglabāsies, tiks izpildīts DPE mērķis līdz 2015. gadam samazināt šo skaitu līdz 15 %.

Mēs daudz vairāk iepērkamies tiešsaistē: Tagad 47 % no ES iedzīvotājiem iepērkas tiešsaistē, kas ir par 10 punktiem vairāk, tāpēc mērķis — 50 % līdz 2015. gadam —, visticamāk, tiks sasniegts.

Piekļuve nodrošināta: Pašlaik 100 % eiropiešu ir piekļuve platjoslas pakalpojumiem, parasti tas ietver vairākas iespējas (optiskā šķiedra, kabelis, ADSL vai 3G/4G mobilā piekļuve), bet visiem ES iedzīvotājiem tagad ir pieejama vismaz satelīta platjosla.

Ātras platjoslas tehnoloģijas: 4G mobilās platjoslas pieejamība ir strauji pieaugusi līdz 59 %, salīdzinot ar 26 % pirms gada. Fiksētās līnijas internets ar ātrumu vismaz 30 Mb/s ir pieejams 62 % ES iedzīvotāju, salīdzinot ar 54 % pirms gada un 29 % 2010. gadā. Ātrdarbīgs platjoslas tīkls ir jau pieejams 90 % vai vairāk mājsaimniecību Apvienotajā Karalistē, Beļģijā, Dānijā, Lietuvā, Luksemburgā, Maltā un Nīderlandē.

Vēl veicamie uzdevumi:

Mazie uzņēmumi maz lieto internetu: Tikai 14 % uzņēmumu ar mazāk nekā 250 darbiniekiem pārdod tiešsaistē. Visā ES neviena dalībvalsts nav tuvu vidējam ES mērķim — līdz 2015. gadam sasniegt 33 %.

Risks Eiropas lauku apvidos: Tikai 18 % lauku mājsaimniecību ir piekļuve ātrgaitas platjoslas pakalpojumiem.

E-pārvaldes pakalpojumi 2013. gadā bez izmaiņām. Tos izmantoja tikai 42 % ES iedzīvotāju. Turpinot šādā tempā, dalībvalstis nespēs līdz 2015. gadam sasniegt 50 % mērķi.

ES vidēji

Platjosla

2014. gadā

Mērķvērtība

Platjoslas pamata pārklājums visiem

100 %

100 % (2013.)

Digitālais vienotais tirgus

Cik daudz iedzīvotāju iepērkas tīmeklī

47 %

50 % (2015.)

Pārrobežu e-komercija

12 %

20 % (2015.)

MVU, kas pārdod tiešsaistē

14 %

33 % (2015.)

Digitālā iekļautība

Regulāra interneta lietošana

72 %

75 % (2015.)

Regulāra interneta lietošana — cilvēki, kas atrodas nelabvēlīgā situācijā

57 %

60 % (2015.)

Iedzīvotāji, kas nekad nav lietojuši internetu

20 %

15 % (2015.)

Publiskie pakalpojumi

Iedzīvotāji, kas tiešsaistē mijiedarbojas ar valsts iestādēm

42 %

50 % (2015.)

Iedzīvotāji, kas publiskām iestādēm elektroniski nosūta aizpildītas veidlapas, līdz 2015. gadam

21 %

25 % (2015.)

Šodien Komisija ir publicējusi arī E-pārvaldes salīdzinošā novērtējuma 11. redakciju. Ziņojums liecina, ka iedzīvotāji joprojām ir ievērojami apmierinātāki ar tiešsaistes privātajiem pakalpojumiem (piemēram, elektroniskie banku pakalpojumi), nekā ar tiešsaistes publiskajiem pakalpojumiem (piemēram, informāciju par nodarbinātību). Tiešsaistē ir vairāk e-pārvaldes pakalpojumu, tomēr tie ne vienmēr ir vienkārši lietojami, ātri un pārredzami. Šie šķēršļi attur cilvēkus izmantot e-pārvaldi vēl vairāk.

Konteksts

Eiropas Komisija vēlas izveidot tādu tiesisko un uzņēmējdarbības situāciju, kas veicina konkurenci un ieguldījumus Eiropas digitālo tehnoloģiju tirgū.

Komisija 2013. gadā ierosināja konkrētus pasākumus vienota telesakaru tirgus izveidei, lai risinātu daudzas problēmas, ko apstiprina šodienas dati.

2014. gada Digitalizācijas programmas izpildes ziņojumā sniegts novērtējums par to, kāds progress saskaņā ar 13 galvenajiem darbības rādītājiem panākts šā mērķa sasniegšanā ES un valstu mērogā. Ziņojumā ir izmantoti 2013. gada dati.

Komisija līdz šim ir pabeigusi 72 no 101 pasākuma saskaņā ar Eiropas Digitalizācijas programmu. Līdz termiņa beigām ir paredzēts pabeigt 23 papildu darbības. 6 ir vai nu aizkavētas, vai tām draud aizkavēšanās.

Noderīgas saites

Digitalizācijas programmas rezultātu pārskats

Rezultātu pārskats pa valstīm: platjoslas pakalpojumi, interneta lietošana, e-pārvalde, telekomunikāciju tiesiskais regulējums un izpētes tendences par katru ES dalībvalsti

MEMO/14/383 Vai digitālās tehnoloģijas rada vai iznīcina darbavietas? Vai eiropiešiem ir nepieciešamās digitālās prasmes, lai dabūtu un saglabātu darbu?

Digitalizācijas programma

Scoreboard infographic

Neelie Kroes

Sekojiet Nēlī Krusai tviterī

Atsauces tagi: #DAEscoreboard #connectedcontinent

Kontaktpersonas

E-pasts: comm-kroes@ec.europa.eu Tel: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar