Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. gegužės 28 d.

2014 m. ES skaitmeninės darbotvarkės rezultatų suvestinė. Kaip sekasi jūsų šaliai?

Nauji duomenys rodo, kad Komisija iki 2015 m. gali pasiekti 95 iš 101 skaitmeninio tikslo – tai gera pažanga. ES piliečiai ir įmonės dažniau naudojasi internetu, daugiau perka internetu, labiau pasitiki informacinėmis ir ryšių technologijomis ir geriau moka jomis naudotis. Tačiau jie dažnai neturi galimybės naudotis sparčiu plačiajuosčiu ryšiu, ypač kaimo vietovėse, kad galėtų patenkinti savo skaitmeninius poreikius. Didelė problema tebėra ir grėsmingas skaitmeninių įgūdžių nevienodumas (žr. MEMO/14/383).

Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja @NeelieKroesEU: „Dauguma europiečių dabar gyvena skaitmeninį gyvenimą ir jiems reikia dar daugiau. Išsprendėme interneto prieigos problemą. Tačiau skaitmeninių įgūdžių trūkumo problema išlieka. Jeigu nedėsime daugiau pastangų, Europoje susiformuos skaitmeniškai neraštingas visuomenės sluoksnis.“

Pasižiūrėkite, kokių rezultatų pasiekė jūsų šalis!

Rodyti vaizdo siužetą.

Laimėjimai

Dažnesnis naudojimasis internetu. Nuo 2010 m. žmonių, bent kartą per savaitę besinaudojančių internetu, dalis padidėjo nuo 60 % iki 72 %. Labiausiai padėtis pagerėjo Graikijoje, Rumunijoje, Airijoje, Čekijoje, Kroatijoje.

Geriausia padėtis (daugiau kaip 90 % interneto naudotojų) yra Danijoje, Švedijoje, Nyderlanduose ir Liuksemburge. JAV internetu naudojasi 87 % suaugusiųjų.

Didelė pažanga nepalankioje padėtyje esančiose grupėse. Interneto naudotojų dalis bedarbių, nedidelio išsilavinimo asmenų ir vyresnio amžiaus žmonių grupėse padidėjo iki 57 %, prieš ketverius metus ši dalis buvo 41 %. Jei dabartinės tendencijos išliks, iki 2015 m. 60 % tikslas bus pasiektas.

Internetu nesinaudojančių asmenų dalis sumažėjo trečdaliu. Niekada internetu nesinaudojusių žmonių dalis ES sudaro 20 % (trečdaliu mažiau, palyginti su padėtimi prieš 4 metus). Jei dabartinės tendencijos išliks, Europos skaitmeninės darbotvarkės tikslas šią dalį sumažinti iki 15 % iki 2015 m. bus pasiektas.

Daug daugiau pirkėjų internetu. Dabar internetu perka 47 % ES piliečių – tai 10 procentinių punktų daugiau, vadinasi, 50 % tikslas iki 2015 m. greičiausiai bus pasiektas.

Užtikrinta interneto prieiga. Šiuo metu 100 % europiečių turi prieigą prie plačiajuosčio ryšio. Paprastai galima rinktis iš kelių galimybių (optinio, kabelinio, ADSL ryšio arba 3G/4G judriojo ryšio prieigos), tačiau dabar visi europiečiai už prieinamą kainą gali naudotis bent jau palydoviniu plačiajuosčiu ryšiu.

Spartaus plačiajuosčio ryšio technologijos. Itin padaugėjo galimybių naudotis 4G judriojo plačiajuosčio ryšio prieiga – iki 59 %, palyginti su 26 % prieš metus. Bent 30 Mbps spartos interneto prieiga fiksuoto ryšio linijomis dabar gali naudotis 62 % ES gyventojų, palyginti su 54 % prieš metus ir 29 % 2010 m. Sparčiuoju plačiajuosčiu ryšiu jau gali naudotis 90 % Belgijos, Danijos, Lietuvos, Liuksemburgo, Maltos, Nyderlandų ir Jungtinės Karalystės namų ūkių.

Neišspręstos problemos

Mažosios įmonės nesinaudoja galimybėmis – tik 14 % įmonių, kuriose yra mažiau kaip 250 darbuotojų, prekiauja internetu. Visoje ES nė viena šalis net nepriartėjo prie ES tikslo, kad iki 2015 m. ES vidurkis taptų 33 %.

Prasta padėtis Europos kaimo vietovėse: tik 18 % kaimo namų ūkių turi prieigą prie sparčiojo plačiajuosčio ryšio.

2013 m. užfiksuota e. valdžios paslaugų stagnacija. Jomis naudojosi tik 42 % ES gyventojų. Jei tokia tendencija išliks, valstybės narės iki 2015 m. nepasieks 50 % tikslo.

ES vidurkis

Plačiajuostis ryšys

2014 m.

Tikslas

Paprastas plačiajuostis ryšys visiems

100 %

100 % (2013 m.)

Skaitmeninė bendroji rinka

Internetu perkančių gyventojų dalis

47 %

50 % (2015 m.)

Tarpvalstybinė e. prekyba

12 %

20 % (2015 m.)

Internetu prekiaujančios MVĮ

14 %

33 % (2015 m.)

Skaitmeninė įtrauktis

Reguliarus naudojimasis internetu

72 %

75 % (2015 m.)

Reguliarus nepalankioje padėtyje esančių gyventojų naudojimasis internetu

57 %

60 % (2015 m.)

Gyventojų, niekada nesinaudojusių internetu, dalis

20 %

15 % (2015 m.)

Viešosios paslaugos

Piliečių, bendraujančių su valdžios institucijomis internetu, dalis

42 %

50 % (2015 m.)

Piliečių, internetu pateikiančių elektronines formas valdžios institucijoms, dalis 2015 m.

21 %

25 % (2015 m.)

Šiandien Komisija taip pat paskelbė 11-tą e. valdžios lyginamosios analizės ataskaitą. Iš ataskaitos matyti, kad piliečiai vis dar iš esmės labiau patenkinti internetu teikiamomis privačiomis paslaugomis (pvz., elektronine bankininkyste) nei viešosiomis paslaugomis (pvz., informacija apie darbo vietas). Internetu teikiama daugiau e. valdžios paslaugų internetu, tačiau jomis ne visada lengva naudotis, jos ne visada greitos ar aiškios. Šios kliūtys trukdo gyventojams daugiau naudotis e. valdžios paslaugomis.

Pagrindiniai faktai

Europos Komisija siekia sukurti reguliavimo ir verslo sąlygas konkurencijai ir investicijoms Europos skaitmeninių technologijų rinkoje skatinti.

2013 m. Komisija pasiūlė konkrečias priemones bendrai telekomunikacijų rinkai sukurti, kad būtų išspręsta daugelis problemų, kurių egzistavimą patvirtina šiandien turimi duomenys.

2014 m. skaitmeninės darbotvarkės rezultatų suvestinėje pagal 13 pagrindinių veiklos rodiklių įvertinta ES ir nacionalinė pažanga siekiant šio tikslo. Ataskaita parengta remiantis 2013 m. duomenimis.

Komisija iki šiol atliko 72 iš 101 Europos skaitmeninės darbotvarkės veiksmo. Dar 23 veiksmus numatyta užbaigti nustatytu laiku. 6 veiksmus užbaigti vėluojama arba gali būti vėluojama.

Naudingos nuorodos

Skaitmeninės darbotvarkės rezultatų suvestinė

Šalių rezultatai: susipažinkite su plačiajuosčio ryšio, interneto naudojimo, e. valdžios paslaugų, telekomunikacijų įmonių reguliavimo ir mokslinių tyrimų tendencijomis kiekvienoje ES šalyje.

MEMO/14/383 Ar skaitmeninės technologijos kuria ar naikina darbo vietas? Ar europiečiai turi būtinus skaitmeninius įgūdžius, kad gautų ir išsaugotų darbą?

Scoreboard infographic

Skaitmeninė darbotvarkė

Neelie Kroes

Neelie Kroes Twitter

Raktažodžiai: #DAEscoreboard #connectedcontinent

Ryšiams

E. paštas comm-kroes@ec.europa.eu, tel. +32 229 57361, Twitter @RyanHeathEU


Side Bar