Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2014

Πίνακας αποτελεσμάτων του ψηφιακού θεματολογίου της ΕΕ 2014: πώς τα πήγατε;

Τα νέα στοιχεία δείχνουν ότι έχει σημειωθεί ικανοποιητική πρόοδος, καθώς 95 από τους 101 στόχους που έχει θέσει η Επιτροπή στον ψηφιακό τομέα για το 2015 βρίσκονται σε καλό δρόμο. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της ΕΕ χρησιμοποιούν περισσότερο το διαδίκτυο, κάνουν περισσότερες διαδικτυακές αγορές και έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και δεξιότητες στις ΤΠΕ. Ωστόσο, συχνά στερούνται των ευρυζωνικών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας – ιδίως στις αγροτικές περιοχές - που είναι απαραίτητες για να ικανοποιήσουν τις ψηφιακές τους επιθυμίες, ενώ το διαφαινόμενο χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελεί ένα ακόμη μεγάλο πρόβλημα (βλ.MEMO/14/383).

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Νέιλι Κρους @NeelieKroesEU δήλωσε σχετικά: «Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι έχουν βάλει για τα καλά στη ζωή τους την ψηφιακή τεχνολογία και έχουν μεγάλη επιθυμία να προχωρήσουν περισσότερο. Αν και έχουμε λύσει το πρόβλημα της πρόσβασης στο διαδίκτυο, το χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων παραμένει. Αν δεν προσπαθήσουμε όλοι μας περισσότερο, θα δούμε να εμφανίζεται μια κατώτερη τάξη ψηφιακά αναλφάβητων στην Ευρώπη.»

Παρακολουθήστε το βίντεο εδώ!

Τα καλά νέα:

Αύξηση της τακτικής χρήσης του διαδικτύου: ο αριθμός των ατόμων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα έχει αυξηθεί στο 72% από 60% το 2010. Οι χώρες που πραγματοποίησαν τη μεγαλύτερη πρόοδο είναι η Ελλάδα, η Ρουμανία, η Ιρλανδία, η Τσεχική Δημοκρατία και η Κροατία.

Οι χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις (χρήση διαδικτύου πάνω από το 90 %) είναι η Δανία, η Σουηδία, οι Κάτω Χώρες και το Λουξεμβούργο. Στις ΗΠΑ το 87 % των ενηλίκων χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο.

Μεγάλη πρόοδος στις μειονεκτούσες ομάδες: η χρήση από ανέργους, άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, αυξήθηκε στο 57 % από 41 % πριν από τέσσερα χρόνια. Σύμφωνα με τις σημερινές τάσεις, ο στόχος του 60 % θα επιτευχθεί πριν από το 2015.

Μείωση των ατόμων που δεν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο κατά ένα τρίτο: το 20 % των Ευρωπαίων δεν έχουν κάνει ποτέ χρήση του διαδικτύου (λιγότεροι κατά ένα τρίτο σε σχέση με πριν από 4 χρόνια). Αν συνεχιστούν οι σημερινές τάσεις, θα επιτευχθεί ο στόχος του ψηφιακού θεματολογίου για μείωση αυτού του ποσοστού στο 15 % έως το 2015.

Αύξηση των διαδικτυακών αγορών: το ποσοστό των πολιτών της ΕΕ που κάνουν σήμερα διαδικτυακές αγορές αυξήθηκε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2009, φθάνοντας στο 47 %. Συνεπώς, είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο στόχος του 50% έως το 2015.

Εξασφαλισμένη πρόσβαση: Το 100 % των Ευρωπαίων έχουν πλέον πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα, (οπτικές ίνες, καλωδιακές συνδέσεις, ADSL και κινητή τηλεφωνία 3G/4G). Όλοι οι Ευρωπαίοι έχουν πλέον οικονομικά προσιτή πρόσβαση τουλάχιστον σε ευρυζωνικές συνδέσεις μέσω δορυφόρου.

Τεχνολογίες ταχείας ευρυζωνικότητας: η διαθεσιμότητα ευρυζωνικών κινητών δικτύων 4G αυξήθηκε κατακόρυφα σε 59% από 26% πριν από ένα χρόνο. Το διαδίκτυο σταθερής γραμμής τουλάχιστον 30 Mbps είναι διαθέσιμο στο 62% του πληθυσμού της ΕΕ, σε σχέση με 54% πριν από ένα χρόνο και 29% το 2010. Πρόσβαση σε γρήγορα ευρυζωνικά δίκτυα έχει ήδη τουλάχιστον το 90% των κατοικιών στο Βέλγιο, τη Δανία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Προκλήσεις που απομένουν να αντιμετωπιστούν:

Οι μικρές επιχειρήσεις χάνουν ευκαιρίες: μόνο το 14 % των επιχειρήσεων με λιγότερους από 250 απασχολούμενους κάνουν πωλήσεις μέσω διαδικτύου. Σε ολόκληρη την ΕΕ, ούτε μία χώρα δεν πλησιάζει στην επίτευξη του στόχου του 33% που έχει τεθεί για το 2015.

Οι αγροτικές περιοχές της Ευρώπης σε μειονεκτική θέση: μόνο το 18% των αγροτικών νοικοκυριών έχει πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας.

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης παρέμειναν το 2013 στάσιμες. Χρησιμοποιήθηκαν μόνο από το 42 % του πληθυσμού της ΕΕ. Αν το ποσοστό αυτό παραμείνει, τα κράτη μέλη δεν θα επιτύχουν τον στόχο του 50 % έως το 2015.

Μέσος όρος της ΕΕ

Ευρυζωνικότητα

2014

Στόχος

Βασική ευρυζωνική κάλυψη για όλους

100 %

100 % (2013)

Ψηφιακή ενιαία αγορά

Ποσοστό του πληθυσμού που κάνει διαδικτυακές αγορές

47 %

50 % (2015)

Διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο

12 %

20 % (2015)

ΜΜΕ με διαδικτυακές πωλήσεις

14 %

33 % (2015)

Ψηφιακή ένταξη

Τακτική χρήση του διαδικτύου

72%

75% (2015)

Τακτική χρήση του διαδικτύου από μειονεκτούντα άτομα

57%

60% (2015)

Ποσοστό του πληθυσμού που δεν έχει ποτέ χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο

20%

15% (2015)

Δημόσιες υπηρεσίες

Πολίτες που πραγματοποιούν διαδικτυακές συναλλαγές με τις δημόσιες αρχές

42%

50% (2015)

Πολίτες που επιστρέφουν συμπληρωμένα έντυπα σε δημόσιες αρχές ηλεκτρονικά από το 2015

21%

25% (2015)

Σήμερα η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης την 11η έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης των ηλεκτρονικών διοικητικών υπηρεσιών. Η έκθεση δείχνει ότι οι πολίτες εξακολουθούν να είναι πολύ πιο ικανοποιημένοι με τις ιδιωτικές διαδικτυακές υπηρεσίες (ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες) απ΄ότι με τις δημόσιες διαδικτυακές υπηρεσίες (π.χ. πληροφορίες σχετικά με την απασχόληση). Παρότι υπάρχουν περισσότερες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο διαδίκτυο, δεν είναι πάντα εύχρηστες ούτε γρήγορες ή διαφανείς. Τα εμπόδια αυτά αποτρέπουν τους πολίτες από το να κάνουν μεγαλύτερη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να δημιουργήσει ένα κανονιστικό και επιχειρηματικό κλίμα που θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό και τις επενδύσεις στις αγορές ψηφιακής τεχνολογίας της Ευρώπης.

Το 2013 η Επιτροπή πρότεινε συγκεκριμένα μέτρα για τη δημιουργία μιας Ενιαίας Αγοράς Τηλεπικοινωνιών, ώστε να αντιμετωπίσει πολλά από τα προβλήματα που επιβεβαιώνονται με βάση τα σημερινά στοιχεία.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων του ψηφιακού θεματολογίου 2014 αξιολογεί την πρόοδο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για την επίτευξη αυτού του στόχου, όπως μετρήθηκε με βάση 13 βασικούς δείκτες επιδόσεων. Η έκθεση βασίζεται σε δεδομένα του 2013.

Η Επιτροπή έχει μέχρι στιγμής ολοκληρώσει 72 από τις 101 δράσεις του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη. Άλλες 23 δράσεις έχουν προγραμματισθεί να ολοκληρωθούν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, ενώ 6 έχουν καθυστερήσει ή κινδυνεύουν να καθυστερήσουν.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πίνακας Αποτελεσμάτων του Ψηφιακού Θεματολογίου

Προφίλ χωρών στον πίνακα αποτελεσμάτων: εξέταση κάθε χώρας της ΕΕ ως προς τις ευρυζωνικές συνδέσεις, τη χρήση του διαδικτύου, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τις τάσεις όσον αφορά το κανονιστικό πλαίσιο και την έρευνα στις τηλεπικοινωνίες

MEMO/14/383 Η ψηφιακή τεχνολογία δημιουργεί ή καταργεί θέσεις εργασίας; Έχουν οι Ευρωπαίοι τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες για να βρουν και να διατηρήσουν μια θέση εργασίας;

Ψηφιακό θεματολόγιο

Neelie Kroes

Ακολουθήστε τη Νέιλι Κρους στο Twitter

Hashtags: #DAEscoreboard #connectedcontinent

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Email: comm-kroes@ec.europa.eu Tel: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar